WP Maltor

This plugin blocks traffic from malicious IP and Tor Network


davidmerinas,miguel.arroyo 60+ aktiva installationer Testat med 4.5.31 Uppdaterat för 8 år sedan

Code Scanner

Scans WordPress plugin, theme, and core directories for malicious code injections.


Magda Sicknick 20+ aktiva installationer Testat med 5.1.0 Uppdaterat för 5 år sedan