Breadcrumb NavXT

Breadcrumb NavXT, the successor to the popular WordPress plugin Breadcrumb Navigation XT, was written from…


John Havlik 900 000+ aktiva installationer Testat med 5.8.3 Uppdaterat för 3 veckor sedan

Max Mega Menu

An easy to use mega menu plugin. Written the WordPress way.


megamenu.com 400 000+ aktiva installationer Testat med 5.8.3 Uppdaterat för 3 månader sedan

Admin Menu Editor

Lets you edit the WordPress admin menu. You can re-order, hide or rename menus, add…


Janis Elsts 300 000+ aktiva installationer Testat med 5.8.3 Uppdaterat för 3 månader sedan

WooCommerce Menu Cart

Automatically displays a shopping cart in your menu bar. Works with WooCommerce, WP-Ecommerce, EDD, Eshop…


Jeremiah Prummer, Ewout Fernhout 100 000+ aktiva installationer Testat med 5.8.3 Uppdaterat för 1 månad sedan

Nav Menu Roles

Hide custom menu items based on user roles. PLEASE READ THE FAQ IF YOU ARE…


Kathy Darling 100 000+ aktiva installationer Testat med 5.7.0 Uppdaterat för 1 månad sedan

Duplicate Menu

Easily duplicate your WordPress menus with one click.


Jonathan Christopher 80 000+ aktiva installationer Testat med 5.7.5 Uppdaterat för 10 månader sedan

Exclude Pages

This plugin adds a checkbox, “include this page in menus”, uncheck this to exclude pages…


Simon Wheatley 70 000+ aktiva installationer Testat med 3.4.2 Uppdaterat för 10 år sedan

Conditional Menus

This plugin enables you to set conditional menus per posts, pages, categories, archive pages, etc.


Themify 70 000+ aktiva installationer Testat med 5.6.7 Uppdaterat för 1 år sedan

WP Custom Admin Interface

With WP Custom Admin Interface you can easily customise the WordPress admin and login interfaces.


Martin Gibson 30 000+ aktiva installationer Testat med 5.8.3 Uppdaterat för 6 månader sedan

Breadcrumb Trail

Ett kraftfullt skript för att lägga till ”brödsmulespår” (breadcrumbs) på din webbplats, med stöd för…


Justin Tadlock 30 000+ aktiva installationer Testat med 4.8.18 Uppdaterat för 4 år sedan