WP last updated

WP lastupdated lets you easily add a shortcode or widget to you site which tells…


mikemayhem3030 100+ aktiva installationer Testat med 3.5.2 Uppdaterat för 11 år sedan

Revised Meta Tag

Insert Revised Meta tag and display Last updated / Last modified date & time in…


Rahul Arora 10+ aktiva installationer Testat med 3.5.2 Uppdaterat för 11 år sedan

WP Last Updated Date

WP Last Updated Date is a Plugin will show Date of your post's last updated…


Jewel Theme Färre än 10 aktiva installationer Testat med 6.3.2 Uppdaterat för 3 månader sedan