Gravajax Registration

Adds a Gravatar to your blog's registration page that is updated via AJAX when a…


Alex Cragg Färre än 10 aktiva installationer Testat med 2.9-rare Uppdaterat för 12 år sedan