Recent Posts Plus

An advanced version of the WordPress Recent Posts widget, allows display of thumbnails, post excerpt,…


Patrick Galbraith 2 000+ aktiva installationer Testat med 3.5.2 Uppdaterat för 11 år sedan

cool Popular Post

A very easy to use WordPress function to add popular posts to any WordPress theme.


Jake Landers 10+ aktiva installationer Testat med 3.5.2 Uppdaterat för 9 år sedan