Vi Random Post Widget

Vi Random Posts Widget plugin allows us to create a custom random or category posts…


Team Startbit 200+ aktiva installationer Testat med 5.2.20 Uppdaterat för 5 år sedan

Post Snippet

A colourful display of your posts as a widget, with many options for content and…


Uri Weil 200+ aktiva installationer Testat med 4.4.32 Uppdaterat för 8 år sedan

WP Post Widget

Posts widget! Add list of recent posts from your CUSTOM POST TYPE.


WP Experts Team 200+ aktiva installationer Testat med 6.4.3 Uppdaterat för 3 månader sedan

LATEST-POST-NEW

Using Recent post widget You can select the post type from available custom post type…


All Is Well 20+ aktiva installationer Testat med 3.5.2 Uppdaterat för 11 år sedan

CPW Custom Post Widget

CPW-Custom Post Widget adds custom widget to widget area where you can customize posts shown…


Mehran Khan Färre än 10 aktiva installationer Testat med 4.3.33 Uppdaterat för 7 år sedan