Search Relevance

Adjust WordPress search results to order by relevance, not by date.


Darren Douglas 100+ aktiva installationer Testat med 3.6.1 Uppdaterat för 10 år sedan

WP Search

WPSearch 2 is the missing site search for your Wordpress installation. Install this plugin if…


Kenny Katzgrau 90+ aktiva installationer Testat med 3.2.1 Uppdaterat för 11 år sedan

Relevant Search

Relevant Search replaces the default WordPress search with relevant results.


Alberto Ochoa 40+ aktiva installationer Testat med 5.1.15 Uppdaterat för 4 år sedan