Make it Srcset

WordPress already uses srcset now. What I missed out was a simple way to handle…


Samuel Brynolf Färre än 10 aktiva installationer Testat med 4.7.19 Uppdaterat för 4 år sedan