Multisite Tos

This plugin adds a TOS (Terms of Service) field on the multisite signup form. (Such…


Mustafa UYSAL 10+ aktiva installationer Testat med 3.4.2 Uppdaterat för 12 år sedan