Widget CSS Classes

Add custom classes and ids plus first, last, even, odd, and numbered classes to your…


Jory Hogeveen 100 000+ aktiva installationer Testat med 5.6.8 Uppdaterat för 2 år sedan

WP Widget CSS Classes

WP Widget CSS Classes gives you the ability to add custom classes to your WordPress…


Dipak Parmar 200+ aktiva installationer Testat med 5.9.3 Uppdaterat för 5 månader sedan