Image Wide align

This plugin resolved issue of align images in backend editor for old themes.


Hitesh Verma Färre än 10 aktiva installationer Testat med 5.6.13 Uppdaterat för 3 år sedan