Classic Editor

Beskrivning

Classic Editor är ett officiellt tillägg som underhålls av WordPress-teamet och återställer den tidigare (”klassiska”) WordPress-redigeraren och skärmbilden för inläggsredigering. Det gör det möjligt att använda tillägg som utökar funktionerna i den skärmbilden, lägger till meta-rutar av den tidigare typen eller på något annat sätt är beroende av den tidigare redigeringsmiljön.

Classic Editor är ett officiellt WordPress-tillägg och kommer att ha fullt stöd och kommer att underhållas åtminstone till år 2022, eller så länge som det behövs.

I korta drag ger detta tillägg följande möjligheter:

 • Administratörer kan välja standardredigerare för alla användare.
 • Administratörer kan tillåta användare att ändra sin standardredigerare.
 • När det är tillåtet kan användarna välja vilken redigerare som ska användas för varje inlägg.
 • Varje inlägg öppnas i samma redigerare som användes senast, oberoende av vem som redigerade det senast. Detta är viktigt för att bibehålla ett konsekvent gränssnitt vid innehållsredigering.

Dessutom innehåller tillägget Classic Editor en rad filter som låter andra tillägg styra inställningarna och som ger möjlighet att välja redigerare för olika typer av inlägg och sidor.

Som standard döljer detta tillägg all funktionalitet som finns tillgänglig i den nya blockredigeraren (”Gutenberg”).

Skärmdumpar

 • Admininställningar på sidan Inställningar -> Skriva.
 • Inställningar för användare på profilsidan. Visas om användarna tillåts växla mellan redigerarna.
 • ”Åtgärdslänkar” för att välja alternativ redigerare. Visas om användarna tillåts växla mellan redigerarna.
 • Link to switch to the block editor while editing a post in the classic editor. Visible when the users are allowed to switch editors.
 • Link to switch to the classic editor while editing a post in the block editor. Visible when the users are allowed to switch editors.
 • Nätverksinställningar för att välja standardredigerare för nätverket och göra det möjligt för webbplatsernas administratörer att ändra detta.
 • Länken ”Växla till klassisk redigerare”.

Vanliga frågor

Standardinställningar

When activated this plugin will restore the previous (”classic”) WordPress editor and hide the new block editor (”Gutenberg”).
These settings can be changed at the Settings => Writing screen.

Standardinställningar för nätverksinstallation

Det finns två alternativ:

 • When network-activated this plugin will set the classic editor as default and prevent site administrators and users from changing editors.
  The settings can be changed and default network-wide editor can be selected on the Network Settings screen.
 • När det inte är aktiverat för hela nätverket kommer webbplatsadministratörer att kunna aktivera tillägget och välja inställningar för sina användare.

It is in the main block editor menu, see this screenshot.

Recensioner

4 maj 2021
This plugin was sorely needed. Moving away from the classic editor as the WordPress default was a massive error by WordPress IMHO. This solves it instantly and painlessly.
3 maj 2021
Classic editor just gets the job done. Wouldn't use it for a complex layout but I wouldn't use Gutenberg for that purpose either. A complex layout should be built as a template using custom fields so that the customer cannot mess up the design.
29 april 2021
Agree with everyone. The new blocks editor is CRAP, TOTAL GARBAGE. Almost made me quit using WP. This plugin saved it for me, for now, until WP will decide to remove it because it won't bring any money when others include the BOLLOCK editor in their THEME$ and ADDON$ So this plugin and bootstrap 5 and any crappy theme (all are crap ... black boxes, full of bugs and inconsistencies) I wish though to have more features in the toolbar. I remember the same editor to have lots of features in the past. But for now I know that what I put in I also get.
28 april 2021
OMG the Blocks Editor is such an infuriating piece of hot garbage! It makes me regret ever setting up WordPress sites in the first place. NO HUMAN BEING WANTS EVERY LINE OF TEXT TO BE A SEPARATE ELEMENT WITH ANNOYING POP-UP MENUS, WORDPRESS. Thank you for this plug-in that restores the easy, logical, fun-to-use interface we all joined WordPress for. Please don't ever take it away.
27 april 2021
This one star review is not because the plugin isn't doing what it's supposed to. It is because this plugin is required at all. Gutenberg is hopelessly awful and should be ripped out as the terrible idea it was. Forcing UI changes that nobody wants didn't do very well for Firefox, and it isn't set to do very well for WordPress. And forcing the change with one hand but giving it back with a plugin is a terrible way to do. Make Gutenberg the plugin.
Läs alla 957 betyg

Bidragsgivare och utvecklare

”Classic Editor” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

”Classic Editor” har översatts till 62 språk. Tack till översättarna för deras bidrag.

Översätt ”Classic Editor” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.

Ändringslogg

1.6

 • Uppdaterat för WordPress 5.5.
 • Fixed minor issues with calling deprecated functions, needlessly registering uninstall hook, and capitalization of some strings.

1.5

 • Uppdaterat för WordPress 5.2 och Gutenberg 5.3.
 • Korrigerat logiken för ”öppna inlägg i samma inlägg som det senast redigerades med”.
 • Rättat statusen för att skapa nytt inlägg så att den enkelt kan nås från andra tillägg.

1.4

 • På nätverksinstallationer där begränsningen till enbart nätverksaktivering är borttagen.
 • Stöd tillagt för nätverksadministratörer att välja standardredigerare för hela nätverket.
 • Korrigerat länken till inställningarna i varningstexten på nätverkets skärmbild ”Om”.
 • Properly added the ”Switch to classic editor” menu item to the block editor menu.

1.3

 • Korrigerade borttagande av admin-widgeten ”Prova Gutengerg”.
 • Fixed condition for displaying of the after upgrade notice on the ”What’s New” screen. Shown when the classic editor is selected and users cannot switch editors.

1.2

 • Rättat växling av redigerare från skärmen Skapa (inlägg) innan ett utkast har sparats.
 • Rättat stavfel som lade till redigerings-URL:en för classic-editor till variabeln för databasfrågan.
 • Ändrade detektering av WordPress 5.0 så att inte versionkontroll används. Rättar ett fel vid testning av 5.1-alpha.
 • Ändrade standardvärdet för alternativet att låta användare att ändra redigerare till falskt.
 • Lade till inaktivering av tillägget Gutenberg och sänkte krävd WordPress-version till 4.9.
 • Lagt till filtret classic_editor_network_default_settings.

1.1

Fixed a bug where it may attempt to load the block editor for post types that do not support editor when users are allowed to switch editors.

1.0

 • Uppdatering för WordPress 5.0.
 • Changed all ”Gutenberg” names/references to ”block editor”.
 • Fräschat upp användargränssnittet för inställningar.
 • Tog bort funktionen för inaktivering av tillägget Gutenberg. Den lades till för testning i WordPress 4.9. Användare som vill fortsätta att följa utvecklingen av Gutenberg i WordPress 5.0 och senare kommer inte att behöva något annat tillägg för att inaktivera det.
 • Lag till stöd för standardredigerare per användare.
 • Lagt till stöd för administratörer att ange standardredigerare för webbplatsen.
 • Lagt till stöd för administratörer att låta användare ändra sin standardredigerare.
 • Lagt till stöd för nätverksadministratörer att hindra webbplatsadministratörer från att ändra standardinställningarna.
 • Lagt till stöd för att spara den senaste redigeraren som använts för varje inlägg och öppna samma nästa gång. Aktivt om användarna kan välja standardredigerare.
 • Lagt till ”inläggsredigerarstatus” i inläggslistan på inläggssidan. Visar i vilken redigerare inlägget kommer att öppnas. Aktivt om användarna kan välja standardredigerare.
 • Lagt till filtren classic_editor_enabled_editors_for_post och classic_editor_enabled_editors_for_post_type. De kan användas för att låta andra tillägg styra eller åsidosätta vilken redigerare som används eller för inlägg av en viss inläggstyp.
 • Lagt till filtret classic_editor_plugin_settings. Kan användas av andra tillägg för att åsidosätta inställningarna och inaktivera gränssnittet för inställningar.

0.5

 • Uppdatering för Gutenberg 4.1 och WordPress 5.0-beta1.
 • Tog bort vissa funktioner som nu finns i Gutenberg.
 • Fixed redirecting back to the classic editor after looking at post revisions.

0.4

 • Korrigerat borttagning av uppmaningen ”Prova Gutenberg” när tillägget Gutenberg inte är aktivt.
 • Korrigerat så att inställningarna och länken till inställningarna alltid visas i listtabellen över alla tillägg.
 • Uppdaterat texten i readme.

0.3

 • Uppdaterat inställningarna från en kryssruta till ett par ”radioknappar”, vilket är tydligare. Tack till @designsimply för förslag om förtydligande texter.
 • Några allmänna uppdateringar och upprensningar.

0.2

 • Uppdatering för Gutenberg 1.9.
 • Tog bort varning och automatisk deaktivering när Gutenberg inte är aktiverat.

0.1

Första utgåvan.