Classic Editor

Beskrivning

Classic Editor är ett officiellt tillägg som underhålls av WordPress-teamet oh återställer den tidigare (”klassiska”) WordPress-redigeraren och skärmbilden för inläggsredigering. Det gör det möjligt att använda tillägg som utökar funktionerna i den skärmbilden, lägger till meta-rutar av den tidigare typen eller på något annat sätt är beroende av den tidigare redigeringsmiljön.

Classic Editor är ett officiellt WordPress-tillägg och kommer att ha fullt stöd och kommer att underhållas åtminstone till år 2022, eller så länge som det behövs.

I korta drag ger detta tillägg följande möjligheter:

 • Administratörer kan välja standardredigerare för alla användare.
 • Administratörer kan tillåta användare att ändra sin standardredigerare.
 • När det är tillåtet kan användarna välja vilken redigerare som ska användas för varje inlägg.
 • Varje inlägg öppnas i samma redigerare som användes senast, oberoende av vem som redigerade det senast. Detta är viktigt för att bibehålla ett konsekvent gränssnitt vid innehållsredigering.

Dessutom innehåller tillägget Classic Editor en rad filter som låter andra tillägg styra inställningarna och som ger möjlighet att välja redigerare för olika typer av inlägg och sidor.

Som standard döljer detta tillägg all funktionalitet som finns i den nya blockredigeraren (”Gutenberg”).

Skärmdumpar

 • Admininställningar på sidan Inställningar -> Skriva.
 • Inställningar för användare på profilsidan. Visas om användarna tillåts växla mellan redigerarna.
 • ”Åtgärdslänkar” för att välja alternativ redigerare. Visas om användarna tillåts växla mellan redigerarna.
 • Länk för växling till blockredigeraren vid redigering av inlägg i den klassiska redigeraren. Visas när användaren har rätt att byta redigeringsmiljö.
 • Länk för växling till den klassiska redigeraren vid redigering av inlägg i blockredigeraren. Visas när användaren har rätt att byta redigeringsmiljö.
 • Nätverksinställningar för att välja standardredigerare för nätverket och göra det möjligt för webbplatsernas administratörer att ändra detta.
 • Länken ”Växla till klassisk redigerare”.

Vanliga frågor

Standardinställningar

När detta tillägg aktiveras kommer det att återställa den tidigare (”klassiska”) WordPress-redigeraren och dölja den nya blockredigeraren (”Gutenberg”).
Dessa inställningar går att ändra på skärmen Inställningar => Skriva.

Standardinställningar för nätverksinstallation

Det finns två alternativ:

 • När detta tillägg aktiveras för ett nätverk kommer det att sätta den klassiska redigeraren som standardval och förhindra att webbplatsadministratörer byter redigerare.
  Inställningarna kan ändras och på skärmen för nätverksinställningar kan man välja vilken redigerare som är standard för hela nätverket.
 • När det inte är aktiverat för hela nätverket kommer webbplatsadministratörer att kunna aktivera tillägget och välja inställningar för sina användare.
Hittar inte länken ”Växla till klassisk redigerare”

Den finns i blockredigerarens meny, kolla denna skärmdump.

Recensioner

So glad this is available.

I am relieved that this plugin is a thing. Gutenberg should never have happened in the first place, and I'm hoping WordPress will revert to the classic editor in the future.

Fantastic Improvement on Gutenberg

This plug-in represents real progress in the WordPress UI. This plug-in is intuitive, fast, efficient and easy to use - unlike the old, horrible Gutenberg editor. This should be made into the default editor in order to make WordPress much more user-friendly!

Make it Standard Editor

The new Guttenberg editor caused issues with my site. A white screen all of a sudden and could not edit pages or posts. Once the classic editor installed works great now. It might be my theme did not like the new editor. The standard theme worked with guttenberg. Classic editor seems a lot more compatible. Plus its easier to use and not as glitchy and buggy. You can edit and create posts much faster in the classic editor. The new editor sux for workflow. CLASSIC SO MUCH easier if you are writing code in the editor screen.
Läs alla 649 betyg

Bidragsgivare och utvecklare

”Classic Editor” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

”Classic Editor” har översatts till 48 språk. Tack till översättarna för deras bidrag.

Översätt ”Classic Editor” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.

Ändringslogg

1.5

 • Uppdaterat för WordPress 5.2 och Gutenberg 5.3 och senare.
 • Korrigerat logiken för ”öppna inlägg i samma inlägg som det senast redigerades med”.
 • Rättat statusen för att skapa nytt inlägg så att den enkelt kan nås från andra tillägg.

1.4

 • På nätverksinstallationer där begränsningen till enbart nätverksaktivering är borttagen.
 • Stöd tillagt för nätverksadministratörer att välja standardredigerare för hela nätverket.
 • Korrigerat länken till inställningarna i varningstexten på nätverkets skärmbild ”Om”.
 • Lagt till menyalternativet ”Växla till klassisk redigerare” i blockredigerarens meny på rätt sätt.

1.3

 • Korrigerade borttagande av admin-widgeten ”Prova Gutengerg”.
 • Korrigerade villkor för visning av notis efter uppdatering på skärmen ”Nytt”. Visas om den klassiska redigeraren är vald och användarna inte kan byta redigerare.

1.2

 • Rättat växling av redigerare från skärmen Skapa (inlägg) innan ett utkast har sparats.
 • Rättat stavfel som lade till redigerings-URL:en för classic-editor till variabeln för databasfrågan.
 • Ändrade detektering av WordPress 5.0 så att inte versionkontroll används. Rättar ett fel vid testning av 5.1-alpha.
 • Ändrade standardvärdet för alternativet att låta användare att ändra redigerare till falskt.
 • Lade till inaktivering av tillägget Gutenberg och sänkte krävd WordPress-version till 4.9.
 • Lagt till filtret classic_editor_network_default_settings.

1.1

Rättat ett fel som kunde försöka ladda in blockredigeraren för inläggstyper som saknar stöd för redigeraren när användarna har lov att växla redigerare.

1.0

 • Uppdatering för WordPress 5.0.
 • Ändrat alla referenser till namnet ”Gutenberg” till att gälla ”blockredigeraren”.
 • Fräschat upp användargränssnittet för inställningar.
 • Tog bort funktionen för inaktivering av tillägget Gutenberg. Den lades till för testning i WordPress 4.9. Användare som vill fortsätta att följa utvecklingen av Gutenberg i WordPress 5.0 och senare kommer inte att behöva något annat tillägg för att inaktivera det.
 • Lag till stöd för standardredigerare per användare.
 • Lagt till stöd för administratörer att ange standardredigerare för webbplatsen.
 • Lagt till stöd för administratörer att låta användare ändra sin standardredigerare.
 • Lagt till stöd för nätverksadministratörer att hindra webbplatsadministratörer från att ändra standardinställningarna.
 • Lagt till stöd för att spara den senaste redigeraren som använts för varje inlägg och öppna samma nästa gång. Aktivt om användarna kan välja standardredigerare.
 • Lagt till ”inläggsredigerarstatus” i inläggslistan på inläggssidan. Visar i vilken redigerare inlägget kommer att öppnas. Aktivt om användarna kan välja standardredigerare.
 • Lagt till filtren classic_editor_enabled_editors_for_post och classic_editor_enabled_editors_for_post_type. De kan användas för att låta andra tillägg styra eller åsidosätta vilken redigerare som används eller för inlägg av en viss inläggstyp.
 • Lagt till filtret classic_editor_plugin_settings. Kan användas av andra tillägg för att åsidosätta inställningarna och inaktivera gränssnittet för inställningar.

0.5

 • Uppdatering för Gutenberg 4.1 och WordPress 5.0-beta1.
 • Tog bort vissa funktioner som nu finns i Gutenberg.
 • Korrigerat omdirigering tillbaka till den klassiska redigeraren efter visning av inläggsversioner.

0.4

 • Korrigerat borttagning av uppmaningen ”Prova Gutenberg” när tillägget Gutenberg inte är aktivt.
 • Korrigerat så att inställningarna och länken till inställningarna alltid visas i listtabellen över alla tillägg.
 • Uppdaterat texten i readme.

0.3

 • Uppdaterat inställningarna från en kryssruta till ett par ”radioknappar”, vilket är tydligare. Tack till @designsimply för förslag om förtydligande texter.
 • Några allmänna uppdateringar och upprensningar.

0.2

 • Uppdatering för Gutenberg 1.9.
 • Tog bort varning och automatisk deaktivering när Gutenberg inte är aktiverat.

0.1

Första utgåvan.