CSV to html

Beskrivning

CSV till html gör det enkelt att hämta innehåll från fil(er) (.csv,.xlsx, .json och .ods) och lägga innehåll från den filen/dessa filer och visa html(tabellen) på en sida med en enda kortkod som innehåller många inställningar. Om du använder mer än en fil blandas innehåll från alla filer till en enda tabell istället för att skapa två tabeller.

Insticksprogrammet hämtar det faktiska innehållet direkt från filen/filerna utan att behöva importera/exportera någon fil/filer manuellt. Så alla ändringar i filen/filerna kommer att uppdateras när du visar dina tabeller. CSV till HTML kan hämta både lokala och externa filer.

Kom igång med plugin-programmet genom att gå vidare till fliken Installation. Det finns en 4-stegs guide hur du kan börja använda plugin. Lycka till!

Skärmdumpar

 • Skärmdump - Filstruktur med mapp nordic i upload-mapp
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="danmark" source_type="gissa" debug_mode="nej"] ELLER [csvtohtml_create path="nordic" source_files="denmark.csv" source_type="gissa" debug_mode="nej"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="*.csv" source_type="gissa" debug_mode="nej"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="*.csv" source_type="gissa" debug_mode="nej" filter_data="2010" filter_col="1"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="danmark;island" source_type="gissa" debug_mode="nej"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="danmark;island" source_type="gissa" debug_mode="nej"] med css. CSS .csvtohtml tr.rowset-7 .colset-2 { bakgrund: #27b399; färg: #fff; font-weight:600; }
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="danmark;island" source_type="gissa" title="Nordisk tillväxt" debug_mode="nej"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="danmark" source_type="gissa" debug_mode="nej" sort_cols="2" sort_cols_order="asc"] OCH [csvtohtml_create path="nordic" source_files="island" source_type="gissa" debug_mode="nej" sort_cols="1,2" sort_cols_order="desc,asc"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="gissa" debug_mode="nej" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="År"] original csv (nordic.csv): ,Finland,Island,Danmark 2013, "10,2%", "7,2%", "1,4%" 2014, "11,0%", "11,0%", "1,9%" 2010, "2,5%", "2,3%", "2,8%" 2011, "-16,6%", "6,6%", "-6,6%". 2012, "-14,2%", "6,2%", "1,2%". 2015, "13,2%", "16,2%", "2,0%"

 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="gissa" debug_mode="nej" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="År" exclude_cols="3"]

 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="gissa" debug_mode="nej" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="År" exclude_cols="2,4"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="gissa" debug_mode="nej" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="År" include_cols="1,3-4"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="gissa" debug_mode="nej" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="År" include_cols="1,3-4" fetch_lastheaders="2"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="gissa" debug_mode="nej" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="År" table_in_cell_cols="2,3,4"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="gissa" debug_mode="nej" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="År" table_in_cell_cols="2,3,4" include_cols="1" table_in_cell_header="Länder"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="gissa" debug_mode="nej" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="År" table_in_cell_cols="2,3,4" include_cols="1" table_in_cell_header="Länder"] CSS .csvtohtml .extra-data::before {content: "Hover here för mer info";} .csvtohtml .extra-datatabell {visibility:hidden;} .csvtohtml .extra-data:hovertabell {visibility:visible;}

 • Skärmdump - Samma som 16 men hovrat på en specifik rad (år)

Installation

Den här avdelningen beskriver hur du installerar pluginet och hur du får det att fungera.

Titta på inspirerande exempel på vad du kan göra med plugin här: http://wibergsweb.se/plugins/csvtohtml/

Men FÖRST, gå igenom stegen nedan!

STEG 1 – INSTALLATION
1. Ladda upp plugin-mappen csvtohtml till `/wp-content/plugins/’-katalogen, eller installera plugin-programmet direkt via WordPress-plugin-skärmen.
2. Aktivera plugin-programmet via skärmen ’Plugins’ i WordPress

STEG 2 – FÖRBEREDELSER
Insticksprogrammet kan antingen hämta filer lokalt från din server (eller från en extern resurs). Insticksprogrammet stöder csv-filer, Excel (endast xlsx-filer), ods-filer (kalkylblad) och json-filer. Om du använder en json-fil bör du ställa in källtyp till JSON. I de flesta fall bör källtypen ställas in för att gissa om den inte använder JSON.

Lokal hämtning

 1. Skapa en mapp som heter csvtohtmlfiles i ditt wp-content/uploads/ manuellt (t.ex. wp-content/uploads/csvtohtmlfiles bör skapas)
 2. Ladda upp/kopiera din fil till denna skapade mapp (t.ex. wp-content/uploads/csvtohtmlfiles/testfile.csv). Detta kan inte göras från mediauppladdning (Använd ftp, ssh eller direkt på ditt OS för att kopiera filer till webbservern).

Extern hämtning

 1. Ha en uri till din csv-fil tillgänglig/tillgänglig från din dator (t.ex. https://[domän]/testfil.csv).

STEG 3 – KORTKODSGENERATOR
1. Börja förstå vad du kan göra med plugin-programmet. Gör detta genom att leka med kortkodsgeneratorn CSV till HTML. Detta är tillgängligt i administratörsinstrumentpanelen – Verktyg/CSV till HTML. Gör detta på en stationär dator för enklast hantering.
2. Försök och klicka/ändra inställningar och se förhandsgranskningen av tabellen till höger. Den här förhandsvisningen visar bara hur det skulle se ut, men funktionalitet som sökning och sidnumrering etc kommer inte att fungera.
3. Om du vill se den aktuella utdata baserat på tillämpade inställningar, bör du klicka på knappen uppdatera/förhandsgranska -.
4. Inställningarna är uppdelade i olika sektioner på kortkodsgeneratorsidan.
5. Avsnittet "Felsökning" visar kända fel och ger varningar beroende på dina inställningar. Den blir röd när det finns några fel eller varningar. Detta betyder inte nödvändigtvis att det inte kommer att fungera men kan vara en indikator på något du måste justera.
6. Du bör se "Allmänt" avsnittet som utgångspunkt för dina inställningar. Som standard används alla csv-filer som finns i wp-content/uploads för att generera en tabell (*.csv).
7. Ändra *.csv till namnet på filen du förberedde i STEG2.

Lokal hämtning

 1. Ange sökväg (lokal) till csvtohtmlfiler eller klicka på knappen med tre punkter och välj csvtohtmlfiler (om du har gjort tidigare steg bör du se din mapp csvtohtmlfiler här). I fil(er) kombinerat med den här tabellen skriver du filen som du lägger in i wp-content/uploads/csvtohtmlfiles
 2. Om en Excel-fil väljs för hämtning, konverteras den till en csv-fil och Excel-filen förblir intakt (så det finns två filer som har identiska data i samma mapp). Detta kan tyckas överflödigt, men det beror på att plugin-programmet hämtar data från csv-filen och inte från Excel-filen direkt.

Extern hämtning

 1. I fil(er) kombinerat med den här tabellen lägg in din webbadress som du förberedde i STEG2. Om din externa fil är ett google-kalkylblad, se till att den är offentligt tillgänglig för nedladdning och att du har hela uri till din googlesheets-arbetsbok. Ställ även in "lägg till tillägg automatiskt" till nr.
 2. Om du har fler filer du vill kombinera, lägg bara till ett semikolon (;) och lägg till filnamn (lokalt eller externt)

STEG 4 – FÅ DET ATT FUNKA
10. Lek med inställningarna tills du är nöjd. I väldigt få fall bör du ändra teckenkodningar men om du har problem med kodningen kan du försöka ändra dessa inställningar.
11. Kopiera genererad kortkod (ovanför avsnittet Allmänt) och lägg in kortkoden i en wordpress-sida eller inlägg för att visa tabell med den funktionalitet du har ställt in på sidan för kortkodsgenerator.
12. Om du inte gillar standarddesignen för tabellen/tabellerna, använd ditt temas css för att ändra layouten på din webbplats/tabell etc.

Om du har problem som du inte kan lösa vänligen skicka ett mail till info@wibergsweb.se.
Om du gillar plugin, vänligen överväg att donera. Donera gärna till paypal info@wibergsweb.se. Beloppet spelar ingen roll. Jag tycker om kaffe! 🙂

KORTKOD
Om du känner dig bekväm genom att ändra inställningarna direkt i din kortkod: Nedan finns tillgängliga inställningar och vad de är avsedda för. Värde inom parentes visar standardvärdet för inställningen, så om den inställningen/attributet inte ingår i kortkoden kommer standardvärdet för inställningen att tillämpas.
Kortkoden ska alltid börja med [csvtohtml_create följt av inställningar/attribut nedan. Varje inställning måste ha ett mellanslag mellan och ] måste ställas in i slutet av kortkoden.

Ett annat alternativ är att gå in i kortkodsgeneratorn igen och upprepa föregående steg (från STEG2).

KORTKODSINSTÄLLNINGAR/ATRIBUT

add_ext_auto (ja) – Lägg till filtillägget .csv till filen (om det inte är specificerat i källfilerna). Ställ in på nej om du inte vill att ett filtillägg ska läggas till automatiskt. En vanlig användning för detta är att ställa in den här inställningen till no , så att Google-dokument kan nås (de har inte .csv i slutet).

api_cdn (ja) – (Gäller vid hämtning av json) Sätt detta till nej om du vill använda wordpress api (wordpress core api kan misslyckas med cloudflare av okänd anledning)

redigerbar (nej)– ja/nej – Standard är nej. Om inställd på ja-fil(er) kan den inloggade användaren redigera värden direkt i tabellen (genom att ändra värden i inmatningsfälten) om han är inloggad. Vissa attribut är tillfälligt inaktiverade vid redigering men när de är inställda på nej eller utloggade, dessa attributen återställs.

convert_encoding_from – När du konverterar teckenkodning, definiera vilken nuvarande teckenkodning den csv-filen har. (Krävs inte och använd endast när du har problem med kodning)

convert_encoding_to – När du konverterar teckenkodning, definiera vilken teckenkodning som csv:n ska kodas till. (Krävs inte och använd endast när du har problem med kodning)

css_max_width (760) – mediefråga css-regler/brytpunkt. Detta tillämpas endast när responsiv är inställd på ja.

css_min_devicewidth (768) – mediefråga css-regler/brytpunkt. Detta tillämpas endast när responsiv är inställd på ja.

css_max_devicewidth (1024) – mediefråga css-regler/brytpunkt. Detta tillämpas endast när responsiv är inställd på ja.

csv_delimiter (,) – vilken avgränsare som ska användas i varje rad i csv (komma, semikolon etc)

debug_mode (nej) – Om inställt på yes kommer rubrikvärden och radvärden att matas ut till skärmen och filer som "filen hittades inte" kommer att visas (annars skulle det vara "tysta fel")

design_template – Vilken mall från inbyggda mallar som ska användas i tabellen. Möjliga värden är: nolines, clean, funky, thick, pyjamas, pyjamascols, thinlines

nedladdningsbart (nej) – Om inställt på ja, visas en knapp som skapar en nedladdning av en csv

nedladdningsbart_filnamn (export_csvtohtml.csv) – Vilket filnamn som ska användas vid nedladdning

nedladdningsbar_text (ladda ner som csv) – Vilken text som ska visas på nedladdningsbar knapp

eol_detection (cr/lf) – CR = Vagnretur, LF = Radmatning, CR/LF = Vagnslinje och radmatning, auto = autodetektering. Används endast för externa filer. När du använder lokala filer upptäcks nya rader automatiskt.

exclude_cols – Vilka kolumner som ska uteslutas i den slutliga HTML-tabellen (1,2,3,10-15 skulle utesluta kolumnerna 1,2,3,10,11,12,13,14 och 15). Om du vill ta bort den sista kolumnen, skriv helt enkelt sist istället för att ange ett nummer.

fetch_interval – Ställ in på dagligen, varje timme eller veckovis. Detta är hur ofta den faktiska hämtningen från källan görs. Det görs bara när du begär sidan med denna kortkod på. Detta skulle vara vettigt att använda för externa filer även om det är möjligt att använda med lokala filer också. För att detta ska fungera måste du ange ett html_id!

fetch_lastheaders (0) – Antal specifika rubriker (t.ex. kolumner) att hämta (från slutet)

filter_data – Vilken data som ska filtreras i tabellen (specifik sträng), t.ex. FSC

filter_data_ucfirst (nej) – Om inställningen är ja, kommer första bokstaven att vara versal (gäller endast a-z)

filter_operator (lika med) – Berätta hur du använder filtret
mellan >= värde1 och <= värde2
är lika med (=)
equals_caseinsensitive (likar med skiftlägesokänsligt filter
urlequals är lika med skiftlägesokänslig och sök både med hypen/mellanslag och understreck
mindre <
lika <=
mer >
mequal >=
jokertecken någon
nydatum från ett specifikt datum eller från dagens datum

filter_removechars – Om du har fler tecken än bara siffror i (cell)värdena, ta bort det/dessa tecken så att jämförelsen endast kommer att göras för siffror (t.ex. 567 kommer att användas för jämförelse om $567 visas)

filter_col– Vilken kolumn ska filtret användas på (endast EN kolumn)

float_divider (.) – Om du hämtar float-värden från csv använd detta tecken för att visa ett annat "float-divider-tecken" än punkt (t.ex. 6,3 istället för 6,3, 1,2 istället för 1,2 etc)

groupby_col – Gruppera efter en kolumn (t.ex. om olika företag är listade i den kolumnen, kommer gruppering att göras för företag)

groupby_col_header (ja) – Om du använder groupby_col och detta är inställt på yes, visa rubriker på en rad innan alla rader för detta grupperade värde visas

headerrows_start – Vilken rad i filen som rubriker kommer att genereras från

html_id – ange id för denna tabell

html_class – ange klass för denna tabell (förutom standard csvtohtml – klass)

hidetable_load (nej) – Dölj tabell vid sidladdning om inställt på Ja

hidetable_reset (nej) – Dölj tabell när du klickar på återställningsknappen om den är inställd på yes (annars visas hela tabellen även om hidetable_load är inställd)

htmltags_autoconvert (nej) – Ställ in på ja om du vill (auto)konvertera länkar till html-länkar (<a>), bilder till <img> och skicka till "maillänkar" (länk med mailto:).

htmltags_autoconvert_imagealt (tom sträng) – Ställ in alt-text för alla bilder ELLER baserat på ett specifikt kolumnvärde (t.ex. om det är inställt på 2, hämta värdet från den andra kolumnen för samma rad som bilden är på)

htmltags_autoconvert_newwindow (nej) – Om vanliga länkar, öppna dem i ett nytt fönster. Det här attributet har endast effekt när htmltags_autoconvert är inställt på yes

include_cols – Vilka kolumner som ska inkluderas i den slutliga HTML-tabellen (1,2,3,10-15 skulle visa kolumn 1,2,3,10,11,12,13,14 och 15). Om include_cols anges ignoreras exclude_cols.

inkludera_rader – Vilka rader som ska inkluderas i den slutliga HTML-tabellen (1,2,3,10-15 skulle visa rad 1,2,3,10,11,12,13,14 och 15).

json_startlevel – När man använder json som source_type skulle plugin-programmet hämta data från första nivån i json-hierarkin

notfound_message (no) – Vilket meddelande som ska visas när sökresultatet inte hittas. (search_functionality måste vara inställt på Ja för att det här alternativet ska vara giltigt)

paginering (nej) – Anger om paginering ska användas eller inte (ja/nej). Standard är nej.

pagetion_above_table (nej) – Visa paginering ovanför tabellen. Paginering måste ställas in på ja för att detta ska fungera.

pagetion_below_table (ja) – Visa paginering under tabellen. Paginering måste ställas in på ja för att detta ska fungera.

pagination_links_max (10) – Visa länkar (1,2,3… upp till 10 länkar som standard). Sätt till 0 om du inte vill visa dessa länkar alls.

pagineringsrader (10) – Antal rader som ska visas för varje sidnumrering.

paginering_start (1) – rad att starta sidnumrering med (vanligtvis alltid 1)

paginering_text_sista (Sista) – Text sist för paginering. Ställ in på "" om du inte vill visa (om paginering är inställt på ja).

pagination_text_next (Nästa) – Text Next för paginering. Ställ in på "" om du inte vill visa (om paginering är inställt på ja).

paginering_text_föregående (föregående) – Föregående text (föregående) för sidnumrering. Ställ in på "" om du inte vill visa (om paginering är inställt på ja).

pagination_text_start (Start) – Textstart för sidnumrering. Ställ in på "" om du inte vill visa (om paginering är inställt på ja).

sökväg – relativ sökväg till uploads-mappen för wordpress – installation (t.ex. /wp-content/uploads/{sökväg}). Gäller lokala filer.

resetbutton_text (Reset) – Återställ knapptext (search_functionality måste vara inställd på yes för att det här alternativet ska vara giltigt)

responsiv (ja) – ja/nej – Standardinställningen är ja, men detta kan ställas in på nej om du har problem med annan css på din webbplats.

return_rader_array (nej) – ja/nej. Användbart om du skapar egen kod och bara vill hämta data.

search_exactmatch (no) Använd exakt matchning för sökning (t.ex. Great hämtar värden som Great, not Great Britain)

search_caseinsensitive (ja) Använd skiftlägesokänslig (t.ex. Bra och bra avkastning Bra eller bra vid sökning)

search_cols – Vilka kolumner du ska söka i när du använder sökfunktioner. Inkludera och exkludera kolumn ignoreras när du använder denna inställning/attribut. Om inget värde ges till detta attribut/inställning – söks alla kolumner.

search_functionality (nej) – Gör tabelldata sökbar (ett sökinmatningsfält, en sökknapp och en återställningsknapp visas).

searchbutton_text (Search) – Sökknapptext (search_functionality måste vara inställd på Ja för att det här alternativet ska vara giltigt)

searchinput_placeholder (tom sträng) – Platshållare för sökinmatningsfält. Standard är tom.

search_requiredchars (0) – Hur många tecken som krävs när du gör en sökning. Standard 0 säger att det inte finns några krav.

search_requiredchars_message (tom sträng) – Meddelande till användaren om tecken som inte krävs är giltiga vid sökning. Om detta inte är inställt visas ett standardmeddelande.

search_realtime (nej) – Ställ in på ja om du vill att systemet ska söka utan att trycka på någon knapp (efter att användaren skrivit några tecken). Det är en fördröjning på cirka 1 sekund efter att användaren har börjat skriva

sort_cols – Vilken/vilka kolumner som ska sorteras i format nr,nr och nr-nr (exempel 1,2,4 eller 1-2,4)

sort_cols_order (asc) – Vilken ordning att sortera kolumner på (asc/desc). Om du har 3 kolumner kan du definiera dessa med olika sortering som asc,desc,asc

sort_cols_userclick – Sort_cols måste ställas in. om detta är inställt på dig kan användaren klicka för att sortera en specifik kolumn. Detta åsidosätter sort_cols_order efter första klick

sort_cols_userclick_arrows – sort_cols_userclick måste ställas in. Pilar visas i rubrikkolumner med stigande eller fallande ordning.

källa_filer – fil(er) som ska inkluderas. Om du använder mer än en fil – separera dem med semikolon (;). Det är möjligt att inkludera en fullständig url istället för ett filnamn för att hämta externa csv-filer. Det är också möjligt att hämta filer från en given sökväg (med till exempel *.csv).

källa_typ (visualizer_plugin) – vilken typ som ska användas för att identifiera innehåll i csv-filer (giltiga typer är gissning och visualizer_plugin). Om du är osäker på vad du ska ställa in, ställ in "gissa" här.

tabell_i_cell_kolumner – Du kan välja att ha extra data i en tabell i en cell från specifika kolumner (samma format som include_cols). exclude_cols ignoreras om detta används. Detta kan vara användbart om du vill göra en svävningseffekt för att visa lite extra data.

table_in_cell_header (Mer data) – Kolumnnamn för tillagd data, om table_in_cell_cols har angetts och table_in_cell_header inte är standardvärdet: "Mer data"

table_in_cell_wrapperclass – Klass för div som omger tabell inuti cellen när du använder table_in_cell_cols

titel – ange titel som visas som text i det övre vänstra hörnet av html-tabellen (om inte angivet – ingenting visas)

total_procent_above_table (ja) – Visa den totala procentandelen av ett specifikt värde ovanför tabellen. Ignoreras om total_percentage_chechkvalue och total_percentage_col inte är inställda.

total_percentage_below_table (nej) – Visa den totala procentandelen av ett specifikt värde under tabellen. Ignoreras om total_percentage_chechkvalue och total_percentage_col inte är inställda.

total_percentage_checkvalue – Kontrollera procentandelen av ett specifikt värde i en specifik kolumn. totals_pecentage_col måste anges.

total_percentage_col – Vilken kolumn du ska checka in. total_percentage_chechkvalue måste anges för att detta ska fungera

total_percentage_text – Define what text to say when using total_percentage_checkvalue. If not defined it will only show percentage value followed by %

total_percentage_decimals (0) – Antal decimaler som ska visas när den totala procentandelen visas

totals_cols_bottom – Add totals with given columns at bottom of table (example 1,2,4 or 1-2,4)

totals_cols_bottom_empty – Vilken sträng/tecken som ska visas när det inte finns någon beräkning

totals_cols_bottom_title – Ange en specifik sträng när totalsummor läggs till (återsätter totalvärde och totals_cols_bottom_empty)

totals_cols_bottom_title_col – Vilken kolumn ska denna specifika titel ställas in på

totals_cols_prefix (tom sträng) – Lägg till prefix till den totala kolumnen (t.ex. 10 USD)

totals_cols_suffix (tom sträng) – Lägg till suffix till den totala kolumnen (t.ex. 10$)

SPECIELLA VARIABLER/TECKEN
användning för filterdata: %urlparts-X där X anger sökvägsnivå (t.ex. om %urlparts-2 sökväg skulle vara site/path1/path2).

användning för sökväg: Om %userlogin% anges någonstans i sökväg, ersätt det med det faktiska användarnamnet för den inloggade användaren (t.ex. csvtohtmlfiles/%userlogin% skulle ladda olika filer baserat på vilken användare som är inloggad)

användning för att ange fil (lokala filer): Jokertecken för filsökning med * (t.ex. beliver*.csv skulle inkludera alla csv-filer som började med beliver i sitt filnamn)

Titta på inspirerande exempel på vad du kan göra med plugin här: http://wibergsweb.se/plugins/csvtohtml/

Om du har problem som du inte kan lösa vänligen skicka ett mail till info@wibergsweb.se.

Om du gillar plugin, vänligen överväg att donera. Donera gärna till paypal info@wibergsweb.se. Beloppet spelar ingen roll. Jag tycker om kaffe! 🙂

Vanliga frågor

Är tabellerna responsiva?

Det korta svaret är ja. Från v1.60 är tabellerna responsiva som standard. Om du vill ha mer avancerad responsivitet måste du modifiera css själv.

Varför inkluderas ingen css för pluginet?

Från v1.60 finns det några grundläggande css för att göra responsiva tabeller. Det är möjligt att stänga av denna css om du har problem.
Målet är att få pluginet att fungera så snabbt som möjligt som förväntat. Genom att inte tillhandahålla mycket css har utvecklaren full kontroll över designen. Om du kan css är det enkelt att applicera din stil på alla tabeller / individuella tabeller etc. Från version 1.6 finns det även några mallar att använda.

Är pluginet gratis?

Ja det är det. Om du mår dåligt av att använda detta plugin gratis, vänligen skriv en recension och/eller ge en donation till PayPal info@wibergsweb.se.

Finns det en premium/pro-version av plugin tillgänglig?

Nej det behövs inte. Detta plugin erbjuder mycket helt gratis. Insticksprogrammets existens beror endast på donationer. Om du gillar insticksprogrammet, överväg att donera. Donera gärna till paypal info@wibergsweb.se. Beloppet spelar ingen roll. Jag tycker om kaffe! 🙂

Recensioner

13 juli 2023 3 svar
Great tool to use with minimalistic design, easy to use and extremely helpful (and don't forget fast to respond) developer! One critique would be the documentation could be more in depth, but you get the point pretty quickly. Can't recommend enough!
18 januari 2023 1 svar
Very good simple extension, powerful and effective. Opens possibilities of dynamic wordpress pages, with simple and effective updates. Bravo !
29 mars 2022 1 svar
Perfect solution in displaying (and fetching) csv files into your wordpress pages and posts. Thanks wibergsweb
18 oktober 2021 1 svar
The plugin and functionality is absolutely awesome and the search and filter options work really fast. As if that was not impressive enough, I had an issue with the plugin and the author bent over backwards working to resolve the issue. Even released 2 updates with additional features to help me overcome my issue/requirement. Spent over 2 weeks exchanging emails with the author and he came up with several options and the perfect solution! I was compelled to send him a paypal donation to say thank you as his support was excellent! PS.I noticed that on his websites he offers a service to create wordpress plugins so he will definitely be my go to guy on new projects. Thanks again.
Läs alla 17 betyg

Bidragsgivare och utvecklare

”CSV to html” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

”CSV to html” har översatts till 1 språk. Tack till översättarna för deras bidrag.

Översätt ”CSV to html” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.

Ändringslogg

1.8.6

Gruppering görs nu efter sortering, så grouper header ingår inte när sortering tillämpas
Grupprubrikklass läggs till på tabellraden för varje grupphuvudsektion

1.8.4

Det är nu möjligt att gruppera efter värden baserat på en specifik kolumn
Möjligheten att lägga till en rubrik eller inte för varje grupperingssektion

1.8.2

Kortkodsgenerator buggfix

1.8.1

Exakt matchning är nu tillgänglig
Skiftlägesokänslig sökning och filtrering är nu möjligt
Det går endast att söka i givna kolumner

1.7.8

Lagt till möjlighet att ha pilar i rubrikkolumner.

1.7.7

Bugfix med hjälp av externa filer med parametrar (som google-dokument) för sökning/paginering fixade.

1.7.6

Bugfix sorterbart användarklick: Nu fungerar det om du har inställning sort_cols_userclick="ja" på flera tabeller på samma sida. Den trimmar också text så att sorteringen blir mer exakt.

1.7.5

Filer med .xlsx (Excel) och .ods stöds nu (för att ladda från / source_files) med hjälp av Spout-biblioteket.
Det är nu möjligt att ha automatisk sortering för användare (användaren klickar på en kolumn och sorterar kolumnen stigande eller fallande)
Du kan nu berätta vilken rad i fil(er) du ska börja från (var rubriker ska börja)
Det är nu möjligt att filtrera rader som har samma datum som idag eller nyare (filter_operator = newdates). Det är också möjligt att filtrera datum från ett specifikt datum.
Kortkodsgenerator (finns i Verktyg/CSV till HTML) uppdateras med ovanstående funktionalitet

1.7

Omdöpta css-regler för genvägsgenerator för att undvika konflikter med användares css
Justerade vissa mallars css (rubriker vänsterjusterade)

1.6.8

Lade till inställningar för totaler i kortkodsgeneratorn (dessa attribut var tillgängliga tidigare men inte i kortkodsgeneratorn)
Förtydligade vissa inställningar i beskrivningar av inställningar

1.6.3

Bugfix javascript, varning i javascript-konsolen när du använder ingångar som inte är relaterade till detta plugin.
Bugfix kortkodsgenerator vid val av källtyp
Inga varningar genererades från json-källtypen vid hämtning av icke-json-fil

1.6

En helt ny kortkodsgenerator är nu tillgänglig för att kunna skapa kortkoder och se en förhandsvisning av resultatet medan du skapar det. Gå bara in i menyverktygen/CSV till HTML och lek med det!

1.3.5

När användaren trycker på enter i sökrutan fungerar den på samma sätt som när du klickar på sökknappen

1.3.4

Förtydliganden i felsökningsläge och vissa stavnings-/grammatikfixar. Nu ges en given kortkod (kortast möjliga) för testning

1.3.3

Tog bort varningsproblem för redigerbar fil (när redigering inte används)

1.3.2

Bugfix – Även vid återställning – visa tabellen korrekt igen

1.3.1

Bugfix – viktig uppdatering för dem som använder sökfunktionalitet! Visas korrekt efter sökning nu.

1.3

Redigerbara värden i lokala csv-filer direkt i webbläsaren. Detta gör det smidigt att uppdatera csv-fil(er) utan att använda någon annan textredigerare.
Snabbare laddning av csv-filer

1.2.88

Möjligt att lägga till procentvärde för en specifik kolumn och visa det både ovanför och under tabellen. Vissa förbättringar gällande felsökningsfunktionalitet.

1.2.80

Tecken ignoreras nu vid beräkning (t.ex. €56 kommer att förvandlas till 56 och 24€ blir 24. Dessa numeriska värden kommer att användas för den faktiska beräkningen av kolumnen)

1.2.79

VIKTIG! Summorna visas inte korrekt tidigare. Nu är detta fixat!
Det är nu möjligt att lägga till tecken till den totala kolumnen – före (t.ex. $10) eller efter (t.ex.)

1.2.75

Några tillagda designmallar (endast premiumversion)

1.2.74

Förberedelser inför kommande Premium-version av plugin

1.2.73

Hantering av tomma data bättre tillsammans med debuginfo. Endast "tyst" fel nu när du använder felsökning när ingen data är tillgänglig.

1.2.72

Varning för html_id borttaget (vid kontroll av lokala tabellfiler)

1.2.71

Viktig uppdatering! Bugfix: De två första kolumnerna ska inte dupliceras nu

1.2.70

Möjligt att spara tabeller tillfälligt och uppdatera från källan en gång, varje timme, dagligen eller veckovis (Om den är inställd på en gång, hämtar den bara data från källan en gång och hämtar sedan alltid från filen på servern). Det skulle vara mest meningsfullt att använda detta tillsammans med externa filer.
Ny source_type json tillagd (det är nu möjligt att hämta json-innehåll från fil(er))
Ett annat sätt att hämta jsondata läggs till på grund av vissa problem med cloudflare och wp_remote_get()
Lade till några kontroller för att göra felsökningen ännu enklare

1.2.64

Viktig uppdatering! Buggfix: Paginering kommer att fungera tillsammans kommer filter_operator equalsurl.

1.2.63

En ny operator läggs till för filter_operator och den kallas equalsurl. När man hämtar data från url blir mellanslag ofta bindestreck(-) eller understreck(_) och den här inställningen löser detta genom att söka efter alla nödvändiga kombinationer (med mellanslag mellan ord, med bindestreck och med understreck). Filter appliceras på ett skiftlägesokänsligt sätt. Om filter_data_ucfirst är inställt på yes, åsidosätter filter_operater detta värde.

1.2.62

Filterdata kan nu ställas in av en del av webbadressen (t.ex. domän/del1/del2/del3). Användningen av %urlparts-X% gör detta möjligt där X anger nivå i sökvägshierarkin (1,2 eller 3). Om X är satt till "sista" det skulle automatiskt hämta sista nivån (del3).
Filterdatas första bokstav kan automatiskt ställas in på versaler (Användbart i kombination med %urlparts-X%)

1.2.60

Det är nu möjligt att exportera en csv-fil genom att klicka på en knapp under tabellen. Nedladdningsprocessen kräver inga tillfälliga filskapelser.

1.2.58

Möjligt att använda %userlogin% för att skapa en dynamisk sökväg baserad på inloggad användare, t.ex. användare/%användarinloggning%.

1.2.57

Ignorera fel när du använder Premium-versionen (>0.96) i kombination med "Gutenburg".

1.2.56

Ignorera fel när du anger felaktiga värden för tabellen i cellkolumner

1.2.55

Bugfixar: Vissa varningar ignoreras när filer ingår när de inte är tillgängliga, när felaktig kodning används etc.
Kompatibilitetskorrigering för CSV till HTML Premium (Premium är bara i betastadiet för närvarande)

1.2.53

Bugfix: Inkludera sista raden när du hämtar externa filer när du använder gissning av källtyp
Felsökningsklass förbättrad för översättning/internationalisering
Fler tips om vad som kan gå fel vid felsökning

1.2.5

Det är nu möjligt att enkelt lägga till en totalrad under botten av en tabell och berätta vilka kolumner som ska inkluderas
Du kan också lägga till en anpassad titel att visa , t.ex. TOTAL i specifik kolumn

1.2.1

Tillagd möjlighet att ställa in alt-beskrivning baserat på ett specifikt kolumnvärde (eller ett fast alt-värde för alla bilder)

1.2

Bugfix: fixat problem när realtidssökningen var aktiv och när du skrev för snabbt eller sökte medan plugin redan söker
Realtidssökningsattribut fungerar nu individuellt för olika tabeller (så att en tabell kan ha realtidssökning och en annan inte på samma sida)
Autokonvertering av webbadresser, bilder och e-postmeddelanden till html-taggar är nu möjliga med attributinställningar
Med autokonvertering är det också möjligt att ställa in om länkar ska öppnas i ett nytt fönster eller inte

1.1.96

Möjligt att ha en tom tabell när du klickar på återställningsknappen och inte bara vid första sidladdning.
Visa ett anpassat meddelande när sökning efter användare inte gav några resultat. Detta är inom ett intervall som gör det enkelt att styla med css.
Ställ in önskad längd på tecken vid sökning
Ställ in ett specifikt meddelande när önskad längd på tecken vid sökning inte är giltig
Nytt attribut för att lägga till platshållare i sökinmatningsfältet
Det är nu möjligt att söka i "realtid", t.ex. Sökningen startar när användaren anger tecken i sökinmatningsfältet direkt
debug-attribute alais för debug_mode (på grund av att vissa personer går in i debug istället för debug_mode)

1.1.89

Möjligt att ha en tom tabell vid sidladdning (vid sökning kommer den att fyllas med lämpligt resultat).

1.1.88

Lade till en funktion för att konvertera Windows-1255-tecken till UTF-8 (detta är inte inbyggt i PHP mb_convert_encoding – funktion).

1.1.87

Bugfix responsive – relationen mellan kolumn och rader fungerar oberoende av source_type given and
hantera flera tabeller på samma sida med olika antal kolumner fungerar nu.

1.1.86

Textdomän har ändrats från csvtohtml-wp till förväntad csv-till-html för korrekt internationalisering.

1.1.85

filter_operator har ett nytt alternativ: jokertecken som filtrerar data från en sträng i en delsträng
Sökfunktionalitet implementerad:
Ett inmatningssökfält, en sökknapp och en återställningsknapp skapas
Lätt konfigurerbara texter för knapparna
Knapparna är lätta att utforma på grund av klasser inställda för varje knapp
Sökresultat visas direkt utan att sidan laddas om
Buggfix: När exkluderade kolumner svarar tabeller "out of the box" i vissa fall fungerade inte som förväntat. Nu är det.

1.1.78

Paginering implementerad:
Det är möjligt att visa paginering först, föregående, nästa eller sista och specifika länkar däremellan.
Lätt konfigurerbara texter och antal specifika länkar att visa.
Du kan också ange om pagineringen ska vara över eller under tabellen eller båda. Om du har paginering för flera tabeller
Pagineringen separeras därefter och sidan laddas inte om när man bläddrar igenom tabelldata.
Om javascript inte är tillämpligt kan paginering användas men bara för en specifik tabell och sidan skulle laddas om

1.1.61

Om du har mer än en tabell genereras ett automatiskt HTML-ID så att responsiva css-regler kan genereras individuellt.

1.1.60

Responsiva tabeller "out of the box". Den justerar tabellvyn automatiskt baserat på olika upplösningar/enheter.
Det är också möjligt att justera mediaquery/css-brytpunkter.

1.1.55

Möjligt att berätta vilka rader som ska inkluderas (i samma format som include_cols)

1.1.54

Möjligt att tillämpa filter på olika sätt såsom mindre än, mer än , mindre eller lika då, mer eller lika då eller mellan
Utökad felsökningsfunktion separerad från kärnan.
Stort tack till g.deepwell för att du gjorde den här uppdateringen möjlig! ( https://wordpress.org/support/users/gdeepwell/)

1.1.52

Använd ett nytt filter på alla rader baserat på en specifik sträng från en specifik kolumn.
Det är nu möjligt att inkludera en delmängd av hela tabellen i en cell där du anger kolumner som ska inkluderas. Dessa data läggs till i slutet av tabellen. I kombination med css kan detta användas för att dölja/visa data.
Lade till mer användbar felsökningsfunktion för att få plugin att köra ännu snabbare
Stort tack till g.deepwell för att du gjorde den här uppdateringen möjlig! ( https://wordpress.org/support/users/gdeepwell/)
Plugin testad och verifierad för användning med version 5.6 av WordPress

1.1.46

Bättre prestanda när man inte felsöker på grund av att felsökningskoden laddas när det behövs.
Ett nytt attribut har lagts till så att flytnummer hämtade från csv-filer kan visas med ett annat tecken istället för punkter (troligen komma)

1.1.44

Ett nytt attribut har lagts till så att .csv inte behöver läggas till automatiskt. Detta kan vara användbart när du laddar filer från Google Drive eller liknande molnbaserade tjänster.

1.1.43

En html-tagg som (av någon anledning) har infogats av misstag. Det är nu rättat. Validering av HTML-tabell bör nu valideras.

1.1.42

Någon saknad tagg i tabellen korrigerad (/tbody och id-attribut (när den används) korrigerad).

1.1.41

Felsökningskoden har tagits bort. (uppdatera till den här versionen om du försökte installera/uppdatera till 1.1.40!)

1.1.40

Ändrade autodetektion av EOL till auto(detect) (från cr/lf) vid import av CSV-filer.

1.1.39

Bugfix: Visningsordning för kolumner när inkludering, exkludering är fast. (I vissa fall skulle visningsordningen för kolumner vara felaktig innan)

1.1.38

CURL används inte längre för att hämta externa filer. Istället används native WordPress HTTP API. Varför? Det är snabbare och hanterar säkerheten (med ssl) mycket bättre. Som en reserv används CURL av HTTP API.

1.1.37

Buggfix admin sida. Viktigt att uppdatera till denna version! (om du har installerat 1.1.36)

1.1.36

Hjälpsida introducerad i wordpress instrumentpanel
Felsökningsfunktionaliteten förbättrades
CURL buggfix vid blandning av http och https – protokoll.
Möjligt att inaktivera/ignorera curl om något går fel (även om CURL är installerat)
Nu är det möjligt att använda jokertecken (för att till exempel ta alla csv-filer från en angiven sökväg)

1.1.31

Buggfix sortering på kolumner när både asc och desc används

1.1.3

Sortering av kolumner är nu möjlig. Det är också möjligt att definiera olika sorteringsordningar beroende på vilken kolumn som är sorterad.

1.1.1

Nu är det möjligt att konvertera (översätta) teckenkodning från csv till en annan teckenuppsättning (för visning)

1.0.9

Nu är det möjligt att använda "sista" istället för att ange ett specificerande kolumnnummer när du exkluderar en kolumn.

1.0.8

Nu är det möjligt att använda en anpassad avgränsare för varje rad i en csv-fil.

1.0.7

Autodetektering av radslut stöds nu. Fungerar automatiskt på lokala filer (på server)
Möjligt att specificera anpassade radslut när externa länkar laddas (när CURL är aktiverat)

1.0.5

Nu är det möjligt att ange en extra klass för tabellen. Exempel: Om det används tillsammans med insticksprogrammet tablesorter (https://wordpress.org/plugins/table-sorter/) kan du lägga till en klass som heter tablesorter och kombinera dessa två plugins för att
skapa en "tabellsorterad" html-tabell genererad från csv-fil(er) i realtid.

1.0.4

Nu är det möjligt att inkludera eller exkludera kolumner i format 1,2,3 eller 1-3. Det är också möjligt att kombinera dessa två t.ex. 1,2,3,7-9,13,14,15.

1.0.2

Semantisk buggfix. När du inte definierade en bana inkluderades ett extra snedstreck i sökvägen. Nu finns det inga extra snedstreck.
Nu är det möjligt att inkludera en fullständig url för att hämta csv-filer från externa källor. CURL används för att hämta csv-filer från externa källor, men om CURL inte är installerat så används phps file() funktion men det kräver att servern
har tillåt url fopen aktiverat.

1.0

Plugin släppt