CSV to html

Beskrivning

CSV to html makes it easy to fetch content from csv-file(s) and put content from that file/those files and display the html(table) on a page with a single shortcode.
The strength of this plugin is that it does fetch the actual content directly from the file(s) without having to import/export any file(s). So any changes in the file(s) will be
updated when you view your table(s) with this plugin. Another strength from v1.60 is it has responsive table(s) out of the box in the free version of this plugin. From v1.3
it is now even possible to edit local csv-files (that are fetched) directly within the browser if you are logged in. If including several files (e.g. source_files=”*.csv”) then make sure to have headers only in first file for easiest management.

Om du har skapat filer att användas med Visualizer Plugin så är dessa filer formatterade på ett specifikt sätt. Har du sparat csv-filer i Excel så ser dom ut på ett annat sätt. CSV to html hanterar både sätten och det är relevant enkelt att implementera nya algoritmer för att identifiera en viss typ av csv-filer.

Om du hämtar data från mer än en fil så kommer innehållet från filerna du hämtar från skapas i en tabell istället för att skapa två tabeller. Det är möjligt att hämta information från din webservers upload mapp (eller undermapp till upload) eller från en extern källa (domän).

Look at instructions and examples here: http://wibergsweb.se/plugins/csvtohtml/
If you like the plugin, please consider donating. Please donate to paypal info@wibergsweb.se. Amount does not matter. I like coffee! 🙂

Exempel på användande

Shortcodes i inlägg/sidor

 • [csvtohtml_create source_type=”visualizer_plugin” path=”lan” source_files=”skane.csv;smaland.csv;lappland.csv”]
 • [csvtohtml_create source_type=”guess” path=”excelfolder” source_files=”excel1.csv;excel2.csv”]
 • [csvtohtml_create source_type=”guess” path=”excelfolder” source_files=”*.csv”]
 • [csvtohtml_create source_type=”guess” path=”excelfolder” source_files=”excel1;excel2″ debug_mode=”yes”]
 • [csvtohtml_create source_type=”guess” path=”excelfolder” source_files=”excel1.csv;excel2.csv” debug_mode=”yes” fetch_lastheaders=”3″]
 • [csvtohtml_create source_type=”guess” path=”excelfolder” source_files=”excel1;excel2;http://wibergsweb.se/map/sweden.csv” debug_mode=”yes”]
 • [csvtohtml_create source_type=”guess” path=”excelfolder” source_files=”excel1;excel2;http://wibergsweb.se/map/sweden.csv” include_cols=”5,6,7,12-14″ eol_detection=”auto” debug_mode=”yes”]
 • [csvtohtml_create source_type=”guess” path=”excelfolder” source_files=”excel1;excel2;http://wibergsweb.se/map/sweden.csv” exclude_cols=”3″ debug_mode=”yes” eol_detection=”CR/LF”]
 • [csvtohtml_create html_class=”tablesorter” source_type=”guess” path=”excelfolder” source_files=”excel1;excel2;http://wibergsweb.se/map/sweden.csv” exclude_cols=”3,7,9,11-13″]
 • [csvtohtml_create source_type=”guess” path=”excelfolder” source_files=”whatever.csv” csv_delimiter=”;”]
 • [csvtohtml_create source_type=”guess” source_files=”http://wibergsweb.se/map/sweden.csv” debug_mode=”no” convert_encoding_from=”Windows-1252″ convert_encoding_to=”UTF-8″]
 • [csvtohtml_create source_type=”guess” source_files=”http://wibergsweb.se/map/sweden.csv” debug_mode=”no” convert_encoding_to=”UTF-8″]
 • [csvtohtml_create source_type=”guess” source_files=”http://wibergsweb.se/map/sweden.csv” debug_mode=”no” sort_cols=”1,2″ sort_cols_order=”desc,asc”]
 • [csvtohtml_create source_type=”guess” source_files=”zins.csv” csv_delimiter=”,” eol_detection=”auto” debug_mode=”no” filter_data=”1.67″ filter_col=”2″]
 • [csvtohtml_create source_type=”guess” source_files=”zins.csv” csv_delimiter=”,” eol_detection=”auto” debug_mode=”no” table_in_cell_cols=”2-3″ include_cols=”1″ table_in_cell_wrapperclass=”Productinfo”]

Exempel css

 • .csvtohtml th.colset-1 {background:#ff0000 !important;}
 • .csvtohtml .even{background:#ddd;}

Titta på instruktioner här:http://wibergsweb.se/plugins/csvtohtml/ (Instruktionerna är på engelska då pluginet används i hela världen)
Gillar du pluginet så är en donation välkommen!

Skärmdumpar

 • Skärmdump - Filstruktur med mapp nordic i upload-mapp
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="denmark" source_type="guess" debug_mode="no"] OR [csvtohtml_create path="nordic" source_files="denmark.csv" source_type="guess" debug_mode="no"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="*.csv" source_type="guess" debug_mode="no"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="*.csv" source_type="guess" debug_mode="no" filter_data="2010" filter_col="1"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="denmark;iceland" source_type="guess" debug_mode="no"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="denmark;iceland" source_type="guess" debug_mode="no"] with css. CSS .csvtohtml tr.rowset-7 .colset-2 { background: #27b399; color: #fff; font-weight:600; }
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="denmark;iceland" source_type="guess" title="Nordic growth" debug_mode="no"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="denmark" source_type="guess" debug_mode="no" sort_cols="2" sort_cols_order="asc"] AND [csvtohtml_create path="nordic" source_files="iceland" source_type="guess" debug_mode="no" sort_cols="1,2" sort_cols_order="desc,asc"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="guess" debug_mode="no" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="Year"] original csv (nordic.csv): ,Finland,Iceland,Denmark 2013,"10.2%","7.2%","1.4%" 2014,"11.0%","11.0%","1.9%" 2010,"2.5%","2.3%","2.8%" 2011,"-16.6%","6.6%","-6.6%" 2012,"-14.2%","6.2%","1.2%" 2015,"13.2%","16.2%","2.0%"

 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="guess" debug_mode="no" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="Year" exclude_cols="3"]

 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="guess" debug_mode="no" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="Year" exclude_cols="2,4"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="guess" debug_mode="no" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="Year" include_cols="1,3-4"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="guess" debug_mode="no" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="Year" include_cols="1,3-4" fetch_lastheaders="2"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="guess" debug_mode="no" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="Year" table_in_cell_cols="2,3,4"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="guess" debug_mode="no" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="Year" table_in_cell_cols="2,3,4" include_cols="1" table_in_cell_header="Countries"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="guess" debug_mode="no" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="Year" table_in_cell_cols="2,3,4" include_cols="1" table_in_cell_header="Countries"] CSS .csvtohtml .extra-data::before {content: "Hovra här för mer info";} .csvtohtml .extra-data table {visibility:hidden;} .csvtohtml .extra-data:hover table {visibility:visible;}

 • Skärmdump - Samma som 16 men hovrat på en specifik rad (år)

Installation

Den här avdelningen beskriver hur du installerar pluginet och hur du får det att fungera.

 1. Ladda upp plugin-mappen csvtohtml till `/wp-content/plugins/’-katalogen, eller installera plugin-programmet direkt via WordPress-plugin-skärmen.
 2. Aktivera plugin-programmet via ”Plugins”-skärmen i WordPress
 3. Lägg shortcode på WordPress-inlägget eller sidan du vill visa det på och lägg till css för att ändra layout för dem.

Shortcodes

 • [csvtohtml_create] – Skapa html-tabellen från specificerade csv-filer

[csvtohtml_create] attribut

 • editable – yes/no – The default is no. If set to yes file(s) the logged in user may edit values directly in the table (through changing values in input-fields). Some attributes are temporarily disabled when editing but when set to no or logged out, these attributes are restored.
 • responsive – yes/no – Standard är ”yes”, men denna kan sättas till ”no” om det uppstår problem eller om du vill göra helt egen css som styr responsivitet med din/dina tabeller.
 • css_max_width – media query css regler/”breakpoints”. Den här inställningen har enbart någon effekt när responsive är satt till ”yes”.
 • css_min_devicewidth – media query css regler/”breakpoints”. Den här inställningen har enbart någon effekt när responsive är satt till ”yes”.
 • css_max_devicewidth – media query css regler/”breakpoints”. Den här inställningen har enbart någon effekt när responsive är satt till ”yes”.
 • title – ange titel som visas som text i det övre vänstra hörnet av html-tabellen (annars visas ingenting där)
 • html_id – sätt id för denna tabell
 • html_class – anger klass för tabell (förutom standardklass för tabell som är csvtohtml)
 • path – relativ väg utifrån uploads-mappen i WordPress-installationen (e.g. /wp-content/uploads/{path} )
 • source_type – vilken typ för att identifiera innehåll i csv-filer (giltiga typer är guess och visualizer_plugin)
 • fetch_lastheaders – Antal headers/kolumner att inkluder från slutet.
 • source_files – Vilka filer som ska inkluderas. Om du vill inkludera mer än en fil så separerar dem med ett semicolon (;). Det är möjligt (från v1.0.2) att inkludera en url istället för ett filnamn för att hämta csv-fil(er) från extern(a) källa/källor. Det är också möjligt (v.1.1.36) att hämta filer från en specifik undermapp till uploads-mappen (med t.ex. *.csv)
 • csv_delimiter – vilken avskiljare som används i csv-filen (komma, selikolon etc)
 • exclude_cols – Vilka kolumner att exkludera i tabellen (1,2,310-15 skulle exkludera kolumnerna 1,2,3,10,11,12,13,14 och 15). Vill du ta bort sista kolumnen kan du skriva ”last” istället för ett specifikt nummer.
 • include_cols – Vilken/vilka kolumner att inkludera i den slutgiltiga tabellen (1,2,3,10-15 visar colum 1,2,3,10,11,12,13,14 och 15). Om include_col är angiven, så kommer exclude_col att ignoreras.
 • include_rows – Vilken/vilka rader att inkludera i den slutgiltiga htmltabellen (1,2,3,10-15 visar rad 1,2,3,10,11,12,13,14 och 15).
 • table_in_cell_cols – Du kan välja att ha extra data i en tabellcell från specifika kolumn(er). Formatet är detsamma som t.ex. include_cols. Detta kan vara bra om du t.ex. vill ha en hover-effekt där du visar visst innehåll när du hovrar över en viss cell.
 • table_in_cell_header – Namn på kolumn med tillagd data. Om table_in_cells är specificerat så är standardvärdet ”More data”
 • table_in_cell_wrapperclass – Class för div som omsluter tabell inuti cell när man använder sig av table_in_cell_cols.
 • filter_data – Vilken data som ska filtreras i tabellen (specifik sträng), e.g. FSC
 • filter_data_ucfirst – Om inställt på ja, kommer första bokstaven att vara versal (gäller endast a-z)
 • filter_operator – Talar om hur filtret ska appliceras (mellan (>= värde1 and <= värde2), lika med (=), urlequals(= små och stora bokstäver spelar ingen roll och – mellanslag och ”underscores”), mindre (<), mindre än eller lika med (<=) Mer (>), Mer eller lika med (>=) )
 • filter_removechars – Om du har mer tecken än t.ex. siffror så kan du välja att ta bort dessa tecken så att enbart siffrorna finns kvar vid filtreringen.
 • filter_col- Vilken kolumn att filtrera på (endast en kolumn)
 • eol_detection – CR = Carriage return, LF = Line feed, CR/LF = Carriage line och line feed, auto = autodetect. Den här inställningen har enbart effekt på externa filer. Övriga filer tas hand om automatiskt.
 • convert_encoding_from – När teckenkodningskonvertering sker, så definiera vilken teckenkodning som tecknen ska kodas från (Bästa resultat får man om man anger både encoding_from och encoding_to)
 • convert_encoding_to – När teckenkodningskonvertering sker, så definiera vilken teckenkodning som tecknen ska kodas till (Bästa resultat får man om man anger både encoding_from och encoding_to)
 • sort_cols – Vilka kolumner att sortera i formatet nr,nr och nr-nr (exempel 1,2,4 eller 1-2,4)
 • sort_cols_order – Vilken ordning att sortera kolumner på. Om du har tre kolumner, du kan sortera dessa med t.ex. asc,desc,asc.
 • add_ext_auto – Lägg till filändelse csv (om det inte är angivet i source_files). Sätt denna till ”no” om du inte vill att denna filändelse ska läggas till med automatik.
 • float_divider – Om du hämtar flytttal/decimaltal från csv – använd detta tecken för att separera heltal och decimal (e.g. 6,3 och 1,3 istället för 6.3 och 1.2 etc)
 • pagination – Talar om paginering ska vara aktivt (yes) eller inte (no). Standard är att paginering inte är aktivt.
 • pagination_below_table – Visa paginering nedanför tabellen. Paginering måste vara aktivt för att denna inställning ska ha någon effekt.
 • pagination_above_table – Visa paginering ovanför tabell (Pagineringen måste vara aktivt för att detta attribut ska ha någon effekt)
 • pagination_start – Starta från rad vid pagineringen (Det är generellt nästan alltid port 1 som är ledigt)
 • pagination_text_start – Visning av länk till första paginationen. Sätt till ”” om du inte vill visa detta alternativ.
 • pagination_text_prev – Visning länk för föregående pagination. Sätt till ”” om du inte vill visa detta alternativ.
 • pagination_text_next – Visning länk för nästa pagination. Sätt till ”” om du inte vill visa detta alternativ.
 • pagination_text_last – Visning av länk till sista paginationen. Sätt till ”” om du inte vill visa detta alternativ.
 • pagination_rows – Antal rader att visa för varje paginering
 • pagination_links_max – Visar länkar (1,2,3… upp till 10 länkar som standard). Sätt värdet till noll om du inte vill visa ”pagineringslänkar”
 • hidetable_load – Göm tabell om pageload är satt till ”yes”
 • hidetable_reset – Gömmer tabellen när man klickat på återställ/reset om denna är satt till yes (annars kommer hela tabellen att visas även om hidetable_load är satt till yes)
 • search_functionality – Gör tabellen sökbar
 • searchbutton_text – Text för sökknapp (search_functionality måste vara aktivt för att den här inställningen ska ha någon effekt)
 • resetbutton_text – Återställer knapptext (search_functionality måste vara aktiverat för att den här inställningen ska ha någon effekt)
 • searchinput_placeholder – Anger en platshållare-text för sökningsfältet. Default är tomt.
 • notfound_message – Skriv ut meddelande till användare om det inte finns något sökresultresultat. (search_functionality måste vara satt till yes för att denna inställning ska fungera)
 • search_requiredchars – Hur många tecken som måste anges när man gör en sökning. Standardvärde 0 talar om att det inte finns något krav på antal tecken.
 • search_requiredchars_message – Skriv ut ett meddelande till användare om krav på antal tecken inte uppfylls när en sökning görs. Om denna inte är angiven så kommer ett standardvärde att anges.
 • search_realtime – Sätt till yes om sökningen ska ske i realtid, dvs om användaren inte behöver trycka på enter för att sökningen ska ske. Det är en delay på cirka en sekund när användaren har tryckt ner en tangent.
 • htmltags_autoconvert – Sätt denna till yes om du vill att länka skall skapas med automatik: (), img, mailto ”malinglänkar (link with mailto:).
 • htmltags_autoconvert_newwindow – Om det är vanliga länkar, så öppna upp dessa i ett nytt fönster. Denna inställning har endast någon effekt när attributet htmltags_autoconvert är satt till yes.
 • htmltags_autoconvert_imagealt – Anger alt-tagg för alla bilder eller hämta beskrivning baserat på specifik kolumns värde (e.g. Om denna är satt till 2 så hämta värdet från andra kolumnen för den raden som bilden finns i)
 • totals_cols_bottom – Lägger till totalsummeringar för angivna kolumner längst ner i tabellen (exempel: 1,2,4 och 1-2,4)
 • totals_cols_bottom_empty – Vad det ska stå när det inte finns någon beräkning.
 • totals_cols_prefix – Add prefix to the total column(s) (e.g. $10)
 • totals_cols_suffix – Add suffix to the total column(s) (e.g. 10$)
 • totals_cols_bottom_title – Skriver ut en specifik titel (Skriver över när totals_value och totals_cols_bottom är tomma)
 • totals_cols_bottom_title_col – Which column to set this specific title at
 • total_percentage_above_table – Show total percentage of a specific value above table. Ignored if total_percentage_chechkvalue and total_percentage_col is not set.
 • total_percentage_below_table – Show total percentage of a specific value below table. Ignored if total_percentage_chechkvalue and total_percentage_col is not set.
 • total_percentage_checkvalue – Check percentage of a specific value in a specific column. totals_pecentage_col must be specified.
 • total_percentage_col – Which column to check in. total_percentage_chechkvalue must be specified for this to work
 • total_percentage_text – Define what text to say when using total_percentage_checkvalue. If not defined it will only show percentage value followed by %
 • total_percentage_decimals – Number of decimals to show when showing total percentage
 • downloadable – Om denna är satt till yes så kommer en knapp att visas för att ladda ner csv-fil baserat på den skapade tabellen.
 • downloadable_text – Vilken text som ska stå på knappen där man laddar ner csv-filen.
 • downloadable_filename – What filename to use when downloading
 • api_cdn – (Applicable when fetching json) Set this to no if you want to use wordpress api (could fail with cloudflare for unknown reason)
 • fetch_interval – Set to daily, hourly or weekly. This is how often the actual fetch from source is done. It’s only done when requesting the page with this shortcode on. This would make sense to use for external files even if it’s possible to use with local files as well. For this to work you must have specified a html_id!
 • debug_mode – Om satt till yes, så kommer värden att skrivas ut samt felsökningsinformation som kan hjälpa till vad man behöver göra för att det ska fungera. (Om denna inte är satt så kommer det bli fel men de kommer inte att visas för användaren)

Standardvärden

 • [csvtohtml_create editable=”no” responsive=”yes” css_max_width=760 css_min_devicewidth=768 css_max_devicewidth=1024 title=”{none}” html_id=”{none}” html_class=”{none}” source_type=”visualizer_plugin” path=”{none}” fetch_lastheaders=”0″ source_files=”{none}” csv_delimiter=”,” exclude_cols=”{none} include_cols=”{none}” table_in_cell_cols=”{none}” table_in_cell_header=”More data” filter_data=”{none}” filter_data_ucfirst=”no” filter_operater=”equals” filter_removechars=”{none}” filter_col=”{none}” eol_detection=”cr/lf” convert_encoding_from=”{none}” convert_encoding_to=”{to}” sort_cols=”{none}” sort_cols_order=”asc” add_ext_auto=”yes” float_divider=”.” pagination=”no” pagination_below_table=”yes” pagination_above_table=”no” pagination_start=1 pagination_text_start=”Start” pagination_text_prev=”Prev” pagination_text_next=”Next” pagination_text_last=”Last” pagination_rows=”10″ pagination_links_max=”10″ hidetable_load=”no” hidetable_reset=”no” search_functionality=”no” searchbutton_text=”Search” resetbutton_text=”Reset” searchinput_placeholder=”” notfound_message=”no” search_requiredchars=”0″ search_requiredchars_message=”” search_realtime=”no” htmltags_autoconvert=”no” htmltags_autoconvert_newwindow=”no” htmltags_autoconvert_imagealt=”” totals_cols_bottom=”{none}” totals_cols_bottom_empty=””{none}” totals_cols_prefix=”” totals_cols_sufffix=”” totals_cols_bottom_title=”{none}” totals_cols_bottom_title_col=”{none]” total_percentage_above_table=”yes”, total_percentage_below_table=”no”, total_percentage_checkvalue=”{none}”, total_percentage_col=”{none}”, total_percentage_text=”{none}”, total_percentage_decimals=”0″, downloadable=”no” downloadable_text=”Download as csv” downloadable_filename=”export_csvtohtml.csv” api_cdn=”yes” fetch_interval=”{none}” debug_mode=”no”]

Titta på instruktioner och exempel här (engelska): http://wibergsweb.se/plugins/csvtohtml/ (Du kan också ladda ner BETA-version av premium plugin här gratis)
Om du gillar pluginet, vänligen fundera på att donera eller skriva en recension.. Om du donaerar: paypal info@wibergsweb.se. Beloppet spelar ingen roll. Jag gillar kaffe! 🙂

Vanliga frågor

Är tabellerna responsiva?

Från v1.60 så är tabellerna responsiva som standard. Det här är en funktionalitet som vanligtvis inte finns i gratis-version av plugin.

Varför inkluderas ingen css för pluginet?

Från v1.60 så finns det grundläggande css för hantering av responsiva tabeller. Det är dock möjligt att avaktivera denna css ifall några problem uppstår.Målet är att få detta plugin att fungera så snabbt som möjligt. Det skulle gå att lägga till mer css men prioriterar denna del till utvecklaren som därmed har mycket större frihet att styra designen på sin sida. Vet du hur du ska använda css så är det enkelt att applicera design på sina tabeller. Saknar du mallar eller liknande så kommer den kommande versionen (premium) av CSV to html att göra det enklare att applicera stilar genom några klick.

Är pluginet gratis?

Yes it is. If you feel bad about using this plugin for free, please write a review and/or give a donation.

Is there a premium/pro version of the plugin available?

Yes, now (from 26th of july 2022, there is an premium version of the plugin that takes care of all configuration for all csv-files!
If you’re interested send a mail to info@wibergsweb.se with subject: interest premium CSV to HTML. I will give you link with a secure password to download the CSV to HTML Premium!
It costs about 120SEK/year (about 12EUR per year). If you’re not interested in using this plugin, tell me why so I can develop it to a better plugin (you wont have to pay then).

Recensioner

18 januari 2023 1 svar
Very good simple extension, powerful and effective. Opens possibilities of dynamic wordpress pages, with simple and effective updates. Bravo !
29 mars 2022 1 svar
Perfect solution in displaying (and fetching) csv files into your wordpress pages and posts. Thanks wibergsweb
18 oktober 2021 1 svar
The plugin and functionality is absolutely awesome and the search and filter options work really fast. As if that was not impressive enough, I had an issue with the plugin and the author bent over backwards working to resolve the issue. Even released 2 updates with additional features to help me overcome my issue/requirement. Spent over 2 weeks exchanging emails with the author and he came up with several options and the perfect solution! I was compelled to send him a paypal donation to say thank you as his support was excellent! PS.I noticed that on his websites he offers a service to create wordpress plugins so he will definitely be my go to guy on new projects. Thanks again.
Läs alla 15 betyg

Bidragsgivare och utvecklare

”CSV to html” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

”CSV to html” har översatts till 1 språk. Tack till översättarna för deras bidrag.

Översätt ”CSV to html” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.

Ändringslogg

1.3.3

 • Removed warning issue of editable file (when not using editing)

1.3.2

 • Bugfix – Also at resetting – show table correctly again

1.3.1

 • Bugfix – important update for them who uses search functionality! Displaying correctly after search now.

1.3

 • Editable values in local csv-file(s) directly in the browser. This makes it smooth to update csv-file(s) without using any other texteditor.
 • Faster loading of csv-files

1.2.88

 • Possible to add percentage value for a specific column and show that both above and below table. Some improvements regarding to debug-functionality.

1.2.80

 • Characters are now ignored at calculation (e.g. €56 will turn into 56 and 24€ will turn into 24. These numeric values will be used for the actual calculation of the column)

1.2.79

 • IMPORTANT! Totals not showing correctly before. Now this is fixed!
 • It’s now possible to add char(s) to the total column(s) – before (e.g. $10) or after (e.g.)

1.2.75

 • Some added design templates (premium version only)

1.2.74

 • Preparation before upcoming Premium version of the plugin

1.2.73

 • Handling of empty data better together with debuginfo. Only ”silent” error now when using debug when no data avaialable.

1.2.72

 • Warning of html_id removed (when checking local tablefiles)

1.2.71

 • Important update! Bugfix: First two columns should not be duplicated now

1.2.70

 • Possible to save tables temporarily and update from source once,hourly, daily or weekly (If set to once, it only retrieves data from source once and then always fetches from file on server). It would make most sense to use this together with external files.
 • New source_type json added (It’s now possible to fetch json content from file(s))
 • Another way of fetching jsondata is added because of some issues with cloudflare and wp_remote_get()
 • Added some checks to make debugging even easier

1.2.64

 • Viktig uppdatering! Buggfix: Paginering kommer att fungera tillsammans med filter_operator equalsurl.

1.2.63

 • En ny operator läggs till för filter_operator och den kallas equalsurl. När man hämtar data från url blir mellanslag ofta bindestreck(-) eller understreck(_) och den här inställningen löser detta genom att söka efter alla nödvändiga kombinationer (med mellanslag mellan ord, med bindestreck och med understreck). Filter appliceras på ett sätt som inte bryr sig om versaler eller gemener. Om filter_data_ucfirst är inställt på yes, åsidosätter filter_operater detta värde.

1.2.62

 • Filterdata kan nu ställas in av en del av webbadressen (t.ex. domän/del1/del2/del3). Användningen av %urlparts-X% gör detta möjligt där X anger nivå i sökvägshierarkin (1,2 eller 3). Om X är satt till ”sista” skulle det automatiskt hämta sista nivån (del3).
 • filter_data’s första bokstav kan automatiskt ställas in på versaler (Användbart i kombination med %urlparts-X%)

1.2.60

 • Det är nu möjligt att exportera en csv-fil genom att klicka på en knapp under tabellen. Nedladdningsprocessen kräver inte att man skapar någon temporär fil på servern.

1.2.58

 • Möjligt att använda %userlogin% för att skapa en dynamisk sökväg baserad på inloggad användare, t.ex. användare/%userlogin%.

1.2.57

 • Ignorera fel när du använder Premium-versionen (>0.96) i kombination med ”Gutenburg”.

1.2.56

 • Ignorera fel när du anger felaktiga värden för tabellen i cellkolumner

1.2.55

 • Bugfixar: Vissa varningar ignoreras när filer inkluderas när de inte är tillgängliga, när felaktig teckenkodning används etc.
 • Kompatibilitetskorrigering för CSV till HTML Premium (Premium är bara i betastadiet för närvarande)

1.2.53

 • Bugfix: inkluderar nu även sista raden när man hämtar från externa filer vid användande av source_type guess.
 • Debugging-klass förbättrad för hantering av översättning/internationaliserin
 • Mer ledtrådar vad som kan vara fel vid debugging

1.2.5

 • Det är nu möjligt att lägga till totalsummor under tabellen och ange vilka kolumner du vill göra detta för.
 • Du kan lägga till en anpassad titel som du visar, t.ex. TOTAL vid en specifik kolumn

1.2.1

 • Lagt till möjligheten att sätta alt-description baserat på en specifik kolumns värde (eller samma värde för alla bilder)

1.2

 • Buggfix: Fixat så att pluginet hanterar snabbheten i när man skriver eller så att man inte kan söka på samma sak när pluginet redan på och söker.
 • Realtidssökning (realtime_searchtime) fungerar nu inviduellt för flera olika tabeller som finns på samma sida (En tabell kan ha realtidssökning och en annan inte).
 • Det är nu möjligt för pluginet att omvandla länkar och bilder och epost med automatik
 • Med autoomvandling är det också möjligt att se till så att alla länkar öppnas upp i nytt fönster

1.1.96

 • Möjligt att ha en tom tabell när du klickar på återställningsknappen och inte bara vid första sidladdning.
 • Visa ett anpassat meddelande när sökning efter användare inte gav några resultat. Detta är inom ett intervall som gör det enkelt att styla med css.
 • Sätter en angiven längd för tecken vid sökning
 • Anger ett meddelande när angiven längd på antal tecken för sökning inte är korrekt.
 • Nytt attribut för att lägga till platshållare till sökfältet
 • Det är nu möjligt att söka i ”realtid”, e.g. sökning startar när användare börjar skriva i sökfältet.
 • debug-attribute alais för debug_mode (För att vissa användare skriver in debug istället för debug_mode)

1.1.89

 • Möjligt att ha en tom tabell vid sidladdning (vid sökning kommer den att fyllas med lämpligt resultat).

1.1.88

 • Lade till en funktion för att konvertera Windows-1255-tecken till UTF-8 (detta är inte inbyggt i PHP mb_convert_encoding – funktion).

1.1.87

 • Buggfix responsive – relationen mellan kolumn och rader fungerar oberoende av source_type given. Hantering av flera tabeller på samma sida med olika antal kolumner fungerar nu.

1.1.86

 • Textdomän har ändrats från csvtohtml-wp till förväntad csv-till-html för korrekt internationalisering.

1.1.85

 • filter_operator har ett nytt alternativ: jokertecken som filtrerar data från en sträng i en delsträng
 • Sökfunktionalitet implementerad:
 • Ett inmatningssökfält, en sökknapp och en återställningsknapp skapas
 • Lätt konfigurerbara texter för knapparna
 • Knapparna är lätta att utforma på grund av klasser inställda för varje knapp
 • Sökresultat visas direkt utan att sidan laddas om
 • Buggfix: Responsiva tabeller fungerade inte som förväntat när man exkluderade kolumner. Det är nu åtgärdat.

1.1.78

 • Paginering implementerad:
 • Det är möjligt att visa paginering först, föregående, nästa eller sista och specifika länkar däremellan.
 • Lätt konfigurerbara texter och antal specifika länkar att visa.
 • Du kan också ange om pagineringen ska vara över eller under tabellen eller båda. Om du har paginering för flera tabeller
 • Pagineringen separeras därefter och sidan laddas inte om när man bläddrar igenom tabelldata.
 • Om javascript inte är tillämpligt kan paginering användas men bara för en specifik tabell och sidan skulle laddas om

1.1.61

 • Om du har mer än en tabell genereras ett automatiskt html-ID så att responsiva css-regler kan genereras individuellt.

1.1.60

 • Responsiva tabeller ”out of the box”. Den justerar tabellvyn automatiskt baserat på olika upplösningar/enheter.
 • Det är också möjligt att justera mediaquery/css-brytpunkter.

1.1.55

 • Möjligt att tala om vilka rader som ska inkluderas (i samma format som include_cols)

1.1.54

 • Möjligt att tillämpa filter på olika sätt såsom mindre än, mer än , mindre eller lika då, mer eller lika då eller mellan
 • Utökad felsökningsfunktion separerad från core.
 • Stort tack till g.deepwell för att du gjorde den här uppdateringen möjlig! ( https://wordpress.org/support/users/gdeepwell/ )

1.1.52

 • Använd ett nytt filter på alla rader baserat på en specifik sträng från en specifik kolumn.
 • Det är nu möjligt att inkludera en delmängd av hela tabellen i en cell där du anger kolumner som ska inkluderas. Dessa data läggs till i slutet av tabellen. I kombination med css kan detta användas för att dölja/visa data.
 • Lade till mer användbar felsökningsfunktion för att få plugin att köra ännu snabbare
 • Stort tack till g.deepwell för att du gjorde den här uppdateringen möjlig! ( https://wordpress.org/support/users/gdeepwell/ )
 • Plugin testad och verifierad för användning med version 5.6 av WordPress

1.1.46

 • Bättre prestanda när man inte felsöker på grund av att felsökningskoden laddas när det behövs.
 • Ett nytt attribut har lagts till så att flyttal hämtade från csv-filer kan visas med ett annat tecken istället för punkter (troligen komma)

1.1.44

 • Ett nytt attribut har lagts till så att .csv inte behöver läggas till automatiskt. Detta kan vara användbart när du laddar filer från Google Drive eller liknande molnbaserade tjänster.

1.1.43

 • En html-tagg som (av någon anledning) har infogats av misstag. Det är nu rättat. Validering av HTML-tabell bör nu valideras.

1.1.42

 • Någon saknad tagg i tabellen korrigerad (/tbody och id-attribut (när den används) korrigerad

1.1.41

 • Felsökningskoden har tagits bort. (uppdatera till denna version om du försökte installera/uppdatera till 1.1.40!)

1.1.40

 • Ändrade autodetektion av EOL till auto(detect) (från cr/lf) vid import av CSV-filer.

1.1.39

 • Buggfix: Visningsordning för kolumner när inkludering, exkludering är fast. (I vissa fall skulle visningsordningen för kolumner vara felaktig innan)

1.1.38

 • CURL används inte längre för att hämta externa filer. Istället används native WordPress HTTP API. Varför? Det är snabbare och hanterar säkerheten (med ssl) mycket bättre. Som en fallback används CURL av HTTP API.

1.1.37

 • Buggfix admin sida. Viktigt att uppdatera till denna version! (om du har installerat 1.1.36)

1.1.36

 • Hjälpsida introducerad i wordpress dashboard
 • Felsökningsfunktionaliteten har förbättrats.
 • CURL buggfix vid blandning av http och https – protokoll.
 • Möjligt att inaktivera/ignorera curl om något går fel (även om CURL är installerat)
 • Nu är det möjligt att använda jokertecken (för att till exempel ta alla csv-filer från en angiven sökväg)

1.1.31

 • Buggfix sortering på kolumner när både asc och desc används

1.1.3

 • Sortering av kolumner är nu möjlig. Det är också möjligt att definiera olika sorteringsordning för olika kolumner.

1.1.1

 • Nu är det möjligt att konvertera (översätta) teckenkodning från csv till en annan teckenuppsättning (för visning)

1.0.9

 • Nu är det möjligt att använda ”sista” istället för att ange ett specificerande kolumnnummer när man exkluderar en kolumn.

1.0.8

 • Nu är det möjligt att använda en anpassad avgränsare för varje rad i en csv-fil.

1.0.7

 • Autodetektering av radslut stöds nu. Fungerar automatiskt på lokala filer (på server)
 • Möjligt att specificera anpassade radslut när externa länkar laddas (när CURL är aktiverat)

1.0.5

 • Nu är det möjligt att ange en extra klass för tabellen. Exempel: Om det används tillsammans med pluginet tablesorter (https://wordpress.org/plugins/table-sorter/) kan du lägga till en klass som heter tablesorter och kombinera dessa två plugins för att
  skapa en ”tabellsorterad” html-tabell genererad från csv-fil(er) i realtid.

1.0.4

 • Nu är det möjligt att inkludera eller exkludera kolumner i format 1,2,3 eller 1-3. Det är också möjligt att kombinera dessa två t.ex. 1,2,3,7-9,13,14,15.

1.0.2

 • Semantisk buggfix. När du inte definierade en bana inkluderades ett extra snedstreck i sökvägen. Nu finns det inga extra snedstreck.
 • Nu är det möjligt att inkludera en fullständig url för att hämta csv-filer från externa källor. CURL används för att hämta csv-filer från externa källor, men om CURL inte är installerat så används phps file()-funktion men det kräver att servern
  har tillåt url fopen aktiverat.

1.0

 • Plugin första verison