CSV to html

Beskrivning

CSV to html is a highly configurable plugin that makes it easy to fetch content from file(s) (.csv,.xlsx, .json and .ods) and put content from that file/those files and display the html(table) on a page with a single shortcode. If using more then one file, content from all files are mixed into one single table instead of creating two tables.

Insticksprogrammet hämtar det faktiska innehållet direkt från filen/filerna utan att behöva importera/exportera någon fil/filer manuellt. Så alla ändringar i filen/filerna kommer att uppdateras när du visar dina tabeller. CSV till HTML kan hämta både lokala och externa filer.

Kom igång med plugin-programmet genom att gå vidare till fliken Installation. Det finns en 4-stegs guide hur du kan börja använda plugin. Lycka till!

Skärmdumpar

 • Skärmdump - Filstruktur med mapp nordic i upload-mapp
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="danmark" source_type="gissa" debug_mode="nej"] ELLER [csvtohtml_create path="nordic" source_files="denmark.csv" source_type="gissa" debug_mode="nej"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="*.csv" source_type="gissa" debug_mode="nej"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="*.csv" source_type="gissa" debug_mode="nej" filter_data="2010" filter_col="1"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="danmark;island" source_type="gissa" debug_mode="nej"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="danmark;island" source_type="gissa" debug_mode="nej"] med css. CSS .csvtohtml tr.rowset-7 .colset-2 { bakgrund: #27b399; färg: #fff; font-weight:600; }
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="danmark;island" source_type="gissa" title="Nordisk tillväxt" debug_mode="nej"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="danmark" source_type="gissa" debug_mode="nej" sort_cols="2" sort_cols_order="asc"] OCH [csvtohtml_create path="nordic" source_files="island" source_type="gissa" debug_mode="nej" sort_cols="1,2" sort_cols_order="desc,asc"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="gissa" debug_mode="nej" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="År"] original csv (nordic.csv): ,Finland,Island,Danmark 2013, "10,2%", "7,2%", "1,4%" 2014, "11,0%", "11,0%", "1,9%" 2010, "2,5%", "2,3%", "2,8%" 2011, "-16,6%", "6,6%", "-6,6%". 2012, "-14,2%", "6,2%", "1,2%". 2015, "13,2%", "16,2%", "2,0%"

 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="gissa" debug_mode="nej" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="År" exclude_cols="3"]

 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="gissa" debug_mode="nej" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="År" exclude_cols="2,4"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="gissa" debug_mode="nej" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="År" include_cols="1,3-4"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="gissa" debug_mode="nej" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="År" include_cols="1,3-4" fetch_lastheaders="2"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="gissa" debug_mode="nej" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="År" table_in_cell_cols="2,3,4"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="gissa" debug_mode="nej" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="År" table_in_cell_cols="2,3,4" include_cols="1" table_in_cell_header="Länder"]
 • Skärmdump - [csvtohtml_create path="nordic" source_files="nordic.csv" source_type="gissa" debug_mode="nej" sort_cols="1" sort_cols_order="asc" title="År" table_in_cell_cols="2,3,4" include_cols="1" table_in_cell_header="Länder"] CSS .csvtohtml .extra-data::before {content: "Hover here för mer info";} .csvtohtml .extra-datatabell {visibility:hidden;} .csvtohtml .extra-data:hovertabell {visibility:visible;}

 • Skärmdump - Samma som 16 men hovrat på en specifik rad (år)

Installation

Den här avdelningen beskriver hur du installerar pluginet och hur du får det att fungera.

Titta på inspirerande exempel på vad du kan göra med plugin här: http://wibergsweb.se/plugins/csvtohtml/

Men FÖRST, gå igenom stegen nedan!

STEG 1 – INSTALLATION
1. Ladda upp plugin-mappen csvtohtml till `/wp-content/plugins/’-katalogen, eller installera plugin-programmet direkt via WordPress-plugin-skärmen.
2. Aktivera plugin-programmet via skärmen ’Plugins’ i WordPress

STEG 2 – FÖRBEREDELSER
Insticksprogrammet kan antingen hämta filer lokalt från din server (eller från en extern resurs). Insticksprogrammet stöder csv-filer, Excel (endast xlsx-filer), ods-filer (kalkylblad) och json-filer. Om du använder en json-fil bör du ställa in källtyp till JSON. I de flesta fall bör källtypen ställas in för att gissa om den inte använder JSON.

Lokal hämtning

 1. Skapa en mapp som heter csvtohtmlfiles i ditt wp-content/uploads/ manuellt (t.ex. wp-content/uploads/csvtohtmlfiles bör skapas)
 2. Ladda upp/kopiera din fil till denna skapade mapp (t.ex. wp-content/uploads/csvtohtmlfiles/testfile.csv). Detta kan inte göras från mediauppladdning (Använd ftp, ssh eller direkt på ditt OS för att kopiera filer till webbservern).

Extern hämtning

 1. Ha en uri till din csv-fil tillgänglig/tillgänglig från din dator (t.ex. https://[domän]/testfil.csv).

STEG 3 – SHORTCODE GENERATOR
1. Börja förstå vad du kan göra med plugin-programmet. Gör detta genom att leka med kortkodsgeneratorn CSV till HTML. Detta är tillgängligt i administratörsinstrumentpanelen – Verktyg/CSV till HTML. Gör detta på en stationär dator för enklast hantering.
2. Försök och klicka/ändra inställningar och se förhandsgranskningen av tabellen till höger. Den här förhandsvisningen visar bara hur det skulle se ut, men funktionalitet som sökning och sidnumrering etc kommer inte att fungera.
3. Om du vill se den aktuella utdata baserat på tillämpade inställningar, bör du klicka på knappen uppdatera/förhandsgranska -.
4. Inställningarna är uppdelade i olika sektioner på kortkodsgeneratorsidan.
5. Avsnittet "Felsökning" visar kända fel och ger varningar beroende på dina inställningar. Den blir röd när det finns några fel eller varningar. Detta betyder inte nödvändigtvis att det inte kommer att fungera men kan vara en indikator på något du måste justera.
6. Du bör se "Allmänt" avsnittet som utgångspunkt för dina inställningar. Som standard används alla csv-filer som finns i wp-content/uploads för att generera en tabell (*.csv).
7. Ändra *.csv till namnet på filen du förberedde i STEG2.

Lokal hämtning

 1. Ange sökväg (lokal) till csvtohtmlfiler eller klicka på knappen med tre punkter och välj csvtohtmlfiler (om du har gjort tidigare steg bör du se din mapp csvtohtmlfiler här). I fil(er) kombinerat med den här tabellen skriver du filen som du lägger in i wp-content/uploads/csvtohtmlfiles
 2. Om en Excel-fil väljs för hämtning, konverteras den till en csv-fil och Excel-filen förblir intakt (så det finns två filer som har identiska data i samma mapp). Detta kan tyckas överflödigt, men det beror på att plugin-programmet hämtar data från csv-filen och inte från Excel-filen direkt.

Extern hämtning

 1. I fil(er) kombinerat med den här tabellen lägg in din webbadress som du förberedde i STEG2. Om din externa fil är ett google-kalkylblad, se till att den är offentligt tillgänglig för nedladdning och att du har hela uri till din googlesheets-arbetsbok. Ställ även in "lägg till tillägg automatiskt" till nr.
 2. Om du har fler filer du vill kombinera, lägg bara till ett semikolon (;) och lägg till filnamn (lokalt eller externt)

STEG 4 – FÅ DET ATT FUNKA
10. Lek med inställningarna tills du är nöjd. I väldigt få fall bör du ändra teckenkodningar men om du har problem med kodningen kan du försöka ändra dessa inställningar.
11. Kopiera genererad kortkod (ovanför avsnittet Allmänt) och lägg in kortkoden i en wordpress-sida eller inlägg för att visa tabell med den funktionalitet du har ställt in på sidan för kortkodsgenerator.
12. Om du inte gillar standarddesignen för tabellen/tabellerna, använd ditt temas css för att ändra layouten på din webbplats/tabell etc.

Om du har problem som du inte kan lösa vänligen skicka ett mail till info@wibergsweb.se.
Om du gillar plugin, vänligen överväg att donera. Donera gärna till paypal info@wibergsweb.se. Beloppet spelar ingen roll. Jag tycker om kaffe! 🙂

SHORTCODE
Om du känner dig bekväm genom att ändra inställningarna direkt i din kortkod: Nedan finns tillgängliga inställningar och vad de är avsedda för. Värde inom parentes visar standardvärdet för inställningen, så om den inställningen/attributet inte ingår i kortkoden kommer standardvärdet för inställningen att tillämpas.
Kortkoden ska alltid börja med [csvtohtml_create följt av inställningar/attribut nedan. Varje inställning måste ha ett mellanslag mellan och ] måste ställas in i slutet av kortkoden.

Ett annat alternativ är att gå in i kortkodsgeneratorn igen och upprepa föregående steg (från STEG2).

SHORTCODE INSTÄLLNINGAR/ATTRIBUT

add_ext_auto (yes) – Lägg till filtillägget .csv till filen (om det inte är specificerat i källfilerna). Ställ in på no om du inte vill att ett filtillägg (csv) ska läggas till automatiskt. En vanlig användning för detta är att ställa in den här inställningen till no , så att Google-dokument kan nås (de har inte .csv i slutet).

api_cdn (yes) – (Gäller vid hämtning av json) Sätt detta till no om du vill använda wordpress api (wordpress core api kan misslyckas med cloudflare av okänd anledning)

editable (no)– yes/no – Standard är no. Om inställd på yes: Den inloggade användaren kan redigera värden direkt i tabellen (genom att ändra värden i inmatningsfälten). Vissa attribut är tillfälligt inaktiverade vid redigering men när de är inställda på no så återställs dessa attribut.

convert_encoding_from – När du konverterar teckenkodning, definiera vilken nuvarande teckenkodning den csv-filen har. (Krävs inte och använd endast när du har problem med kodning)

convert_encoding_to – När du konverterar teckenkodning, definiera vilken teckenkodning som csv:n ska kodas till. (Krävs inte och använd endast när du har problem med kodning)

css_max_width (760) – mediefråga css-regler/brytpunkt. Detta tillämpas endast när responsiv är inställd på ja.

css_min_devicewidth (768) – mediefråga css-regler/brytpunkt. Detta tillämpas endast när responsiv är inställd på yes.

css_max_devicewidth (1024) – media query css-regler/brytpunkt. Detta tillämpas endast när responsive är inställd på yes.

csv_delimiter (,) – vilken avgränsare som ska användas i varje rad i csv (komma, semikolon etc)

debug_mode (no) – Om inställt på yes kommer rubrikvärden och radvärden att matas ut till skärmen och filer som "filen hittades inte" kommer att visas (annars skulle det vara "tysta fel")

design_template (outofthebox1) – What template from builtin templates to use in table. Possible values are: outofthebox1, nolines, clean, funky, thick, pyjamas, pyjamascols, thinlines

downloadable (no) – Om inställt på yes, visas en knapp som skapar en nedladdning av en csv

downloadable_filename (export_csvtohtml.csv) – Vilket filnamn som ska användas vid nedladdning

downloadable_text (ladda ner som csv) – Vilken text som ska visas på nedladdningsbar knapp

eol_detection (cr/lf) – CR = Vagnretur, LF = Radmatning, CR/LF = Vagnslinje och radmatning, auto = autodetektering. Används endast för externa filer. När du använder lokala filer upptäcks nya rader automatiskt.

exclude_cols – Vilka kolumner som ska uteslutas i den slutliga HTML-tabellen (1,2,3,10-15 skulle utesluta kolumnerna 1,2,3,10,11,12,13,14 och 15). Om du vill ta bort den sista kolumnen, skriv helt enkelt sist istället för att ange ett nummer.

fetch_interval – Ställ in på dagligen, varje timme eller veckovis. Detta är hur ofta den faktiska hämtningen från källan görs. Det görs bara när du begär sidan med denna kortkod på. Detta skulle vara vettigt att använda för externa filer även om det är möjligt att använda med lokala filer också. För att detta ska fungera måste du ange ett html_id!

fetch_lastheaders (0) – Antal specifika rubriker (t.ex. kolumner) att hämta (från slutet)

filter_data – Vilken data som ska filtreras i tabellen (specifik sträng), t.ex. FSC

filter_data_ucfirst (no) – Om inställningen är yes, kommer första bokstaven att vara versal (gäller endast a-z)

filter_operator (equals) – Tell how to apply the filter
filter_operators (equals) – Works exactly as filter_operator
between >= value1 and <= value2
isempty or is_empty – this is an empty value
equals (=)
equals_caseinsensitive (equals with case insensitive filter
urlequals equals case insensitive and search both with hypens/spaces and underscores
less <
lequal <=
more >
mequal >=
wildcard any
newdates from specific date or from todays date

filter_removechars – Om du har fler tecken än bara siffror i (cell)värdena, ta bort det/dessa tecken så att jämförelsen endast kommer att göras för siffror (t.ex. 567 kommer att användas för jämförelse om $567 visas)

filter_col– What column(s) to use filter on (Several columns work)

filter_cols – Same as filter_col but this name makes more sense now when you can choose several columns to filter on.

filter_criterias – Specify which columns to create a filter for based on AND/OR – logic.

fixed_leftcol (no) – Use fixed left column (or not). Use in combination with fixed or sticky header

float_divider (.) – Om du hämtar float-värden från csv använd detta tecken för att visa ett annat "float-divider-tecken" än punkt (t.ex. 6,3 istället för 6,3, 1,2 istället för 1,2 etc)

header_backgroundcolor – background color of header

Vanliga frågor

Är tabellerna responsiva?

Det korta svaret är ja. Från v1.60 är tabellerna responsiva som standard. Om du vill ha mer avancerad responsivitet måste du modifiera css själv.

Varför inkluderas ingen css för pluginet?

Från v1.60 finns det några grundläggande css för att göra responsiva tabeller. Det är möjligt att stänga av denna css om du har problem.
Målet är att få pluginet att fungera så snabbt som möjligt som förväntat. Genom att inte tillhandahålla mycket css har utvecklaren full kontroll över designen. Om du kan css är det enkelt att applicera din stil på alla tabeller / individuella tabeller etc. Från version 1.6 finns det även några mallar att använda.

Är pluginet gratis?

Ja det är det. Om du mår dåligt av att använda detta plugin gratis, vänligen skriv en recension och/eller ge en donation till PayPal info@wibergsweb.se.

Finns det en premium/pro-version av plugin tillgänglig?

Nej det behövs inte. Detta plugin erbjuder mycket helt gratis. Insticksprogrammets existens beror endast på donationer. Om du gillar insticksprogrammet, överväg att donera. Donera gärna till paypal info@wibergsweb.se. Beloppet spelar ingen roll. Jag tycker om kaffe! 🙂

Recensioner

29 oktober 2023 1 svar
Free plugin that offers sticky and fixed headers only available in premium versions of other plugins. Developer extremely responsive and tolerant of novices, particularly those with very limited CSS and HTML knowledge!
13 juli 2023 3 svar
Great tool to use with minimalistic design, easy to use and extremely helpful (and don't forget fast to respond) developer! One critique would be the documentation could be more in depth, but you get the point pretty quickly. Can't recommend enough!
18 januari 2023 1 svar
Very good simple extension, powerful and effective. Opens possibilities of dynamic wordpress pages, with simple and effective updates. Bravo !
29 mars 2022 1 svar
Perfect solution in displaying (and fetching) csv files into your wordpress pages and posts. Thanks wibergsweb
Läs alla 18 betyg

Bidragsgivare och utvecklare

”CSV to html” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

”CSV to html” har översatts till 1 språk. Tack till översättarna för deras bidrag.

Översätt ”CSV to html” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.

Ändringslogg

2.72

Bugfix search (ordinay search). Searches in all columns as default (as it did before introduction of multi-filters)

2.70

Multi filters introduced! You’re now able to combine different logics to filter the data you need.
(using filter_criterias and filter_data and filter_operators in combination)
is_empty is a new operator that can be used to filter based on if a column is empty

2.62

Now it’s possible to filter one or more sheets when fetching content from an excel-file (selected_sheets).

2.61

IMPORTANT! Table layout defaults to NOT fixed (it’s too hard to get a table looking good without this default setting, therefore this is a new default setting)
Support for more graphic format (webp, jpeg (jpg)) when autoconverting into html
When searching and highlight/autoconversion is active:
* Keeping format of links and images
* Alt values with spaces are now handled correctly
* Image is showing instead of the actual path to the image.
* If something in image-name is found a border/background is set with the highlight color.

2.55

Bugfix when changing order of displayed columns and using merge and column-names
Update of shortcode-generator to handle hide-columns attribute

2.53

Bugfix when using merging columns into links in combination with inclusion or exclusion of columns.
Added attribute hide_cols which make it possible to hide column(s) (but still including them in the result). Useful when mergin two columns (you may not want one of the original columns to display but it must be included in the table)
Ignores spaces in beginning of search-field (e.g. ” crowbar” is equal to ”crowbar”)

2.50

Alt-value (htmltags_autoconvert_imagealt) now support to combine columns and other text (e.g. ”This is a profile image of”,First Name”)

2.49

Bugfix generating correct alt-value for specific row(s)
Alt-value now support for several columns (e.g. htmltags_autoconvert_imagealt=”First Name,Last Name”)

2.47

Added possibility to use fixed width of images when converted into images
htmltags_autoconvert_imagealt support for specifying column as name instead of number

2.45

Bugfix: When using sticky header, the top left header is not fixed anymore when fixed_leftcol is set to no.
Added header_textcolor and header_textcolor_left
%userid and %userlogin – special variables for filter by userid or username in filter_data
%userid – special variable for use within path

2.40

Specify column name(s) instead of column numbers when specifying columns in any kind of filtering attribute:e.g. exclude_cols, include_cols, sort_cols,filter_col etc.
Show columns in which order you want to (doesn’t have to be in the same order as the file(s) has)
The plugin identifys whatever column-name you have (even if it’s numbers or contains spaces).
(e.g. type include_cols=”my age, gender” instead of include_cols=”4,3″).,
Speed improvement on rendering, especially when there are a more than one table on the page

2.22

fixed_leftcol can now be used without header sticky or fixed.

2.21

Pointing to correct templates css. Small but import update!

2.20

Minor changes regarding to the outofthebox1 design template and processor-indicator when user is sorting a column

2.19

Table width is now possible to set even if no header type (sticky/fixed is set
Added vw as a possible unit when using table_width
(Although it is possible. Using CSS in the wordpress child’s theme is a far better option)
Bugfix regarding to searching when having htmltags_autoconvert set to yes, having images and doing a search.
Slightly faster rendering when using htmltags_autoconvert
Possible to use different background colors on the fixed left column and header row of the table
Bug regarding to usage of ”grab_content…” and htmltags_autoconvert from another column and create link now fixed.
New attribute added grabcontent_col_tolink_addhttps – this adds https instead of a link (instead of google.se it would be https://www.google.se/)
Outofthebox1 template changed input width to auto, so the input would not automatically be 100% (or whatever is set in the theme’s css) of it’s parent
Duplicate values of some settings created in the shortcode generator (now fixed)

2.11

Now correct js and css included!!! (UPDATE to this if you just updated to 2.1)

2.1

Outofthebox1 is a new design template designed for a ready to use table. This is default now. If you don’t want to use any design template, simply do design_template=””
Sorting is now done on all of the file( or combined files) that occurs in the table (even those rows that arent visible)
Bugfix pagination: If user were ”to quick when clicking previous or next or first or last” then it could mess up order of the rows in the table
Fixed table-layout for any csvtohtml-table is now default for faster rendering (width of first rows are used, other rows = no need for calculation)

2.0.64

Bugfix responsive table ( when responsive is set to default(yes) ) when using fixed and sticky columns. Now displaying all columns and values when minimized.

2.0.63

Bugfix sorting on first column when using fixed left column.

2.0.62

Bugfixes regarding to combining fixed_leftcol and user sorting.
Now sorting on correct column (when user sorting is active) and fixed_leftcol is set to ”yes”

2.0.61

Bugfix: arrow not shown now on the left column when using fixed left col

2.0.6

Sticky top header and left column (at the same time) working on several themes (not just default WordPress themes)

2.0.5

Sticky and fixed headers improved
Table width are now possible to specify
Table height and width as support for all standard units css (%, em, rem, px, vw (width), vh (height))
Fixed left column introduced (fixed_leftcol)
Offset of header introduced (table_offset_header)

2.0

Search and filter functionality improved
– Filtering can now be done on one ore unlimit number of columns (e.g. filter_col = ”1-2, 5-10, 13 etc but still same filter_data)
– Searches with match(es) display rows from all columns and not just one (Before all columns were searched but only one column was filtered out)
– It’s possible to search in the whole file(s) when doing a search (search_excludedrows = ”yes”) even if include_rows is set (e.g. search on data in all 20 rows would the attribute ignore include_rows=”1-5″)

New attribute that returns how many visible rows are returned on search programmatically: return_found (yes/no) (advanced programmers)

Bugfix in shortgenerator regarding to search in columns-functionality
Bugfix in shortgenerator regarding to inclusion of columns and html conversions

Some explainatory guidelines added in shortcode generator

1.9.9

Bugfixes regarding to sort_cols_userclick and sort_cols_userclick_arrows

1.9.8

Search highlighting (search_highlight=”yes”) – new feature (yellow default color, can be changed by using search_highlightcolor)

1.9.7

Fixed headers (requires height of table) – new feature
Sticky headers (fixed on scroll) – new feature
Table height (set fixed height) – new feature
It’s now possible to change background-color of header through attributes (looks better with a solid background color when using a header type) – new feature
Fixed some spelling in the shortcode tool area
Some minor related deprecated issues fixed for PHP 8.1.

1.9.1

Specific autodetection (ini_set()) syntax of line-endings removed because this is deprecated from PHP 8.1. PHP should be able to handle this by it’s own.
Other PHP 8.1 related deprecated issues fixed.
Attribute added (large_files) to use less memory when loading csv-file(s).

1.8.8

Now it’s possible to fetch content(link) from a specific column and use this link as a wrapper for another columns content.
Bugfix – get_defaults() generating an error in console when user not logged in

1.8.6

Gruppering görs nu efter sortering, så grouper header ingår inte när sortering tillämpas
Grupprubrikklass läggs till på tabellraden för varje grupphuvudsektion

1.8.4

Det är nu möjligt att gruppera efter värden baserat på en specifik kolumn
Möjligheten att lägga till en rubrik eller inte för varje grupperingssektion

1.8.2

Shortcode generator bugfix

1.8.1

Exakt matchning är nu tillgänglig
Skiftlägesokänslig sökning och filtrering är nu möjligt
Det går endast att söka i givna kolumner

1.7.8

Lagt till möjlighet att ha pilar i rubrikkolumner.

1.7.7

Bugfix med hjälp av externa filer med parametrar (som google-dokument) för sökning/paginering fixade.

1.7.6

Bugfix sorterbart användarklick: Nu fungerar det om du har inställning sort_cols_userclick="ja" på flera tabeller på samma sida. Den trimmar också text så att sorteringen blir mer exakt.

1.7.5

Filer med .xlsx (Excel) och .ods stöds nu (för att ladda från / source_files) med hjälp av Spout-biblioteket.
Det är nu möjligt att ha automatisk sortering för användare (användaren klickar på en kolumn och sorterar kolumnen stigande eller fallande)
Du kan nu berätta vilken rad i fil(er) du ska börja från (var rubriker ska börja)
Det är nu möjligt att filtrera rader som har samma datum som idag eller nyare (filter_operator = newdates). Det är också möjligt att filtrera datum från ett specifikt datum.
Kortkodsgenerator (finns i Verktyg/CSV till HTML) uppdateras med ovanstående funktionalitet

1.7

Renamed css-rules for shortcut …