Enable jQuery Migrate Helper

Beskrivning

I och med uppdateringen till WordPress 5.5 kommer migreringsverktyget jquery-migrate inte längre att vara aktiverat som standard. Detta kan leda till att funktionalitet saknas eller till oväntat beteende hos vissa teman och tillägg som använder äldre programkod.

Detta tillägg fungerar som en tillfällig lösning genom att det aktivera migreringsskriptet på din webbplats och därmed ge författarna till ditt tema och dina tillägg lite mer tid för att uppdatera och testa sin programkod.

I samband med uppdateringen till WordPress 5.6 uppgraderas även den medföljande versionen av jQuery. Det innebär att gammal programkod som tidigare orsakade varningar nu i stället kan orsaka fel eller helt sluta fungera.

Vissa av funktionerrna fungerar inte längre eller kan sluta fungera i det fördolda utan att man direkt ser några problem.

Detta tillägg låter dig tillfälligt nedgradera till en tidigare version av jQuery. Men som webbplatsadministratör uppmanas du att lösa det underliggande problemet.

Installation

 1. Ladda upp tillägget till din mapp för tillägg, vanligtvis wp-content/plugins/.
 2. Aktivera tillägget via tilläggslistan.
 3. Klart! Resten sköter detta tillägg på egen hand.

Vanliga frågor

Vad innebär det att något är ”föråldrat” (deprecated)

Ett skript, en fil eller någon annan programkod markeras som föråldrad (deprecated) när dess utvecklare har inlett processen för att ersätta koden med modern kod och slutligen helt ta bort den.

Vad händer efter WordPress 5.6

I samband med utgåvan WordPress 5.6 uppdateras också den medföljande versionen av jQuery. Det innebär att tillägg eller teman som tidigare gav upphov till varningar om anrop till föråldrad kod nu i stället kommer att orsaka fel.
Om det skulle hända kommer detta tillägg att låta dig tillfälligtvis återgå till den tidigare versionen av jQuery (och kommer även att göra detta automatiskt för besökare till webbplatsen första gången ett fel inträffar) så att du ska kunna rätta koden eller ersätta den.

Var hittar jag webbläsarens konsol och hur använder jag den

Det finns en artikel på WordPress.org om hur man använder loggen i webbläsarens konsol för att diagnosticera JavaScript-fel.

Tillägget varken registrerar föråldrad kod eller växlar jQuery-versioner

Om din webbplats har några tillägg som slår samman JavaScript-filer eller som laddar in dem asynkront kan det här tillägget påverkas negativt och kanske inte fungerar som tänkt.

Om din webbplats behöver detta tillägg för att fungera bör du inaktivera alla tillägg som påverkar hur JavaScript-filer laddas, såsom de typer som nämndes ovan. När det underliggande problemet är löst kan du ta bort detta tillägg och åter aktivera de andra verktygen.

Hur kan jag veta om jag behöver detta tillägg, eller inte

Om något inte fungerar som det ska på din webbplats efter att du uppgraderat WordPress kan du helt enkelt prova att installera och aktivera detta tillägg. Om det hjälper kan du lämna tillägget aktiverat och följa instruktionerna i tillägget. Tillägget kommer självt att berätta för dig när det inte längre behövs.

Det visas många varningar om anrop till föråldrad programkod (deprecation) när jag använder jQuery version 3

Eftersom jQuery version 3 är alldeles nytt i WordPress är detta förväntat.

Notiser om anrop till föråldrad kod (deprecation notices) betyder att migreringsverktyget ser till att dessa funktioner fortfarande fungerar tills den anropande programkoden uppdateras.

Recensioner

10 oktober 2021
I was tired of seeing the jQuery red error, so I made a site backup and installed the plugin thinking I would need to do some sort of tweaking. However, I looked immediately after the install and no error whatsoever. I was pleasantly surprised. 5 Stars for sure. Thanks.
3 maj 2021
When I Enable this Plugin, my Front End Issue Resolves, and the Site Works fine, but When I login in My backend, my Site Speed goes down and Every Time I Received "Enabling Database Connection" on the front-end. Please Fix this Jquery Team. my theme is Electro.
16 mars 2021
Weeks later and I am STILL seeing this damned message every week. I have run Remove jQuery Migrate even rerun Enable jQuery Migrate followed by Remove jQuery Migrate again deactivated them then I also have Stop jQuery Migrate Emails which seems to do nothing but I don't find out until a week after I have been messing around. I guess the remedy is send the messages to spam
10 mars 2021
This is keeping a site with a paid theme abandoned by its developer working as intended. A backwards compatible patch like this is important keeping things working while applying security updates. Thank You!
Läs alla 105 betyg

Bidragsgivare och utvecklare

”Enable jQuery Migrate Helper” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

”Enable jQuery Migrate Helper” har översatts till 16 språk. Tack till översättarna för deras bidrag.

Översätt ”Enable jQuery Migrate Helper” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.

Ändringslogg

v 1.3.0

 • Lagt till laddning av föråldrat jQuery UI om föråldrad version av jQuery används.
 • Lagt till webbplatsen URL i automatiskt skickade e-postmeddelanden.
 • Lade till alternativ för att aktivera/inaktivera automatiska nedgraderingar.
 • Lagt till logik som begränsar till endast en nedgraderingsbegäran per sidladdning.
 • Uppdaterat logiken för automatisk nedgradering för bättre prestanda.
 • Rättat att nedgraderingsmeddelanden i kärnan felaktigt markerades som oklara meddelanden inline.

v 1.2.0

 • Lagt till en sida för inställningar
 • Lagt till alternativ för nedgradering till äldre version av jQuery
 • Lagt till automatiska nedgraderingar
 • Lagt till alternativ att logga notiser om anrop till föråldrad kod i den moderna versionen av jQuery
 • Lagt till aviseringar via e-post
 • Lagt till veckovis e-postsammanfattning över anrop till föråldrade funktioner
 • Lagt till alternativ som möjliggör loggning av anrop till föråldrad kod från anonyma webbplatsbesökare
 • Ändrat hanteringen av JavaScript-kod som är inbäddad i HTML och som orsakar notiser om anrop till föråldrad kod
 • Ändrat admin-verktygslisten till att använda två fasta länkar för att undvika ständiga ändringar av kontexten
 • Ändrat så att notiserna i admin-panelen inte kan tas bort om man använder en äldre version av jQuery efter uppgradering till WordPress 5.6
 • Ändrat hur sammanfogning inaktiveras för att lösa prestandaproblem i webbplatsens publika delar
 • Rättat rekommendation om att ta bort tillägget när inga anrop till föråldrad kod fanns i loggen, där logiken var felaktig och meddelandet inte visades.

v 1.1.0

 • Lagt till inställning för att avfärda notiser om föråldrade funktioner på adminsidorna
 • Lagt till registrering av notiser om anrop till föråldrade funktioner på publika sidor
 • Lagt till objekt i admin-fältet för att visa när anrop till föråldrade funktioner inträffar
 • Lagt till lista över registrerade anrop till föråldrade funktioner
 • Lagt till notis på adminsidorna som uppmanar användare att ta bort tillägget om inga anrop till föråldrade funktioner registrerats under en viss tid (1 vecka).
 • Ändrat frekvensen för visning av påminnelsen i adminsidorna från 2 veckors mellanrum till 1 vecka, eftersom WordPress 5.6 kommer att lanseras snart.

v 1.0.1

 • Rättat ett problem med att en av admin-notiserna inte gick att avfärda.

v 1.0.0

 • Första utgåvan.