Gutenberg

Beskrivning

”Gutenberg” är ett kodnamn för ett paradigmskifte kring webbplatsbyggande och publicering med WordPress, där syftet är att revolutionera hela publiceringsupplevelsen på ett lika omvälvande sätt som Gutenberg ändrade förutsättningarna för det skrivna ordet. Just nu befinner sig projektet i den första av fyra utvecklingsfaser som kommer att beröra alla delar av WordPress – redigering, anpassning, samarbete och flerspråkighet – och som fokuseras kring en ny redigeringsupplevelse, blockredigeraren.

Blockredigeraren introducerar en modulbaserad syn på sidor och inlägg: varje bit av innehåll i redigeraren: textstycken, bildgallerier, rubriker m.m. utgör ett eget block. Precis som vanliga byggklossar kan block i WordPress läggas till, arrangeras och stuvas om, så att WordPress-användare kan sidor med många typer av innehåll på ett sätt som är visuellt och lätt att förstå – utan behov av olika nödlösningar i stil med kortkoder och anpassad HTML-kod.

Blockredigeraren gjordes först tillgänglig i december 2018 och vi arbetar fortfarande för fullt med att förbättra upplevelsen, skapa fler och bättre blocktyper och lägga grunden för de kommande tre faserna av utvecklingsarbete i projektet. Med tillägget Gutenberg får du den allra senaste versionen av blockredigeraren så att du tillsammans med oss kan testa de allra senaste funktionerna, prova att göa olika saker med block och kanske inspireras att skapa egna block.

Upptäck mer

  • Användardokumentation: I dokumentationen om redigeringsmiljön i WordPress finns detaljerad dokumentation om hur man som författare använder redigeraren för att skapa inlägg och sidor.

  • Utvecklardokumentation: Funktioner för utökning och anpassning utgör själva grunden för plattformen WordPress, i dokumentationen för utvecklare finns det omfattande hjälpredor, dokumentation och referensmaterial för applikationsgränssnitt kring hur redigeringsmiljön kan utökas.

  • Bidragande personer: Gutenberg är ett öppen källkodsprojekt som välkomnar alla typer av bidrag, från kodning och design till dokumentation och ”triage” (grovsortering av felrapporter). I Contributor’s Handbook (bidragandehandboken) finns all information om hur du kan hjälpa till.

Navet för utvecklingen i projekt Gutenberg finns på Github: https://github.com/wordpress/gutenberg

Diskussionerna inom projektet sker i bloggen ”Make WordPress Core” och i kanalen #core-editor i Slack, registreringsinformation.

Vanliga frågor

Hur kan jag skicka feedback eller få hjälp med ett fel?

Vi tar gärna emot era felrapporter, förslag på nya funktioner och all annan återkoppling! Välkommen till projektets ”problemlista” på GitHub för att söka bland befintliga ärenden eller skapa ett nytt. Även om vi försöker att sovra bland problem som rapporteras här i tilläggets supportforum kommer du att få svar snabbare (och minska mängden dubbelarbete) om du hjälper oss att hålla allt samlat i kodförvaret på GitHub.

Vad händer härnäst i projektet?

Projektets fyra faser är ”redigering”, ”webbplatsanpassning”, ”samarbete” och ”flerspråkighet”. Du kan höra Matt berätta mer om projektet och dess faser i hans framträdanden ”State of the Word” år 2019 och 2018. Du kan också läsa projektets uppdateringar i bloggen ”Make WordPress Core”.

Var kan jag läsa mer om Gutenberg?

Var kan jag se vilka versioner av Gutenberg-tillägget som är inkluderat i varje WordPress-utgåva?

Visa dokumentet versioner i WordPress för att se en tabell över vilken version av Gutenberg-tillägget som är inkluderat i varje WordPress-utgåva.

Recensioner

19 januari, 2021
Hello! The first time I tried Gutenberg it was horror. Working with him is not very convenient and not intuitive. A lot of time has passed, you have received a lot of feedback that the editor is not convenient and not intuitive, and it really is. why don't you make the editor more user-friendly and look at the elementor? On many my sites I use the elementor, but it slows down the sites and I look towards Gutenberg again and again ... Please make Gutenberg easier and more convenient to use, because you can... Good luck
18 januari, 2021
WP is a total mess now. From what I understand the people who develop and deploy updates for WordPress are all volunteers or the majority of them are volunteers. Are they working for free in China sweat shops? Did WordPress sell it's soul to communism? Less isn't more! Making garbage and building it in to the core of WordPress isn't useful or user friendly. The people involved in "volunteering" to make this garbage are doing so because no one in their right mind will ever pay them to work on anything. Wordpress used to be a great business tool. Now it's littered with junk/malicious plugins with good ones few and far between. There are a myriad of plugins for Woo Commerce not officially supported by Woo Commerce. According to reviews many of those plugins spam store customers or do other unethical things. The plugins officially supported by Woo Commerce that actually benefit a store cost a pretty penny. And if you just have the vanilla WordPress installed you have to worry about being hacked all the time. Why are we at this point? Because gutenberg is a core part of WP now. Those who are making WP make garbage and set the bar. So now anyone can make a quick buck by putting their garbage online as a WP plugin. The state of WP is enough to make web developers go back to just using simple HTML pages. Pages created using ONLY HTML5 will look way better and be more manageable than ones using gutenberg. Fire all the teenagers working on WP now and start paying professional adults lots of money to make it a contender. Otherwise WordPress will be known as the village idiot on the web. People who use gutenberg and like it don't know any HTML,css,JS or any computer language and have to take a class just to figure out how to turn their computer on.
16 januari, 2021
This is THE WORST EDITOR I HAVE EVER USED !!! It's soooo bad. I hate everything about it. I've been forced to use it for so long. From the blocks to not being able to remove blocks, to cut and paste creating a million new blocks, never the type I want. It takes 3 times as long to edit a post than it does with a normal editor that everyone knows how to use. This god awful piece of shit is totally unintutive. This thing has zero points for UX. whoever designed allowed this into production needs putting up against a wall and shooting. I friggin hate it. WordPress, put it back to a regular NORMAL editor. If I could give zero stars I would.
16 januari, 2021
古腾堡虽然是未来大致趋势,但实在有那么一点点难用。 虽然现在古腾堡比刚推出的时候优化了很多,但离好用还是差不少!
15 januari, 2021
Why have WordPress changed from Elementor to Gutenberg as this is a horrible plugin making websites take twice as long
Läs alla 3 277 betyg

Bidragsgivare och utvecklare

”Gutenberg” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

”Gutenberg” har översatts till 50 språk. Tack till översättarna för deras bidrag.

Översätt ”Gutenberg” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.

Ändringslogg

Ändringarna för Gutenberg 9.7.4 finns på utgåvans sida.