Gutenberg

Beskrivning

”Gutenberg” är ett kodnamn för ett paradigmskifte kring webbplatsbyggande och publicering med WordPress, där syftet är att revolutionera hela publiceringsupplevelsen på ett lika omvälvande sätt som Gutenberg ändrade förutsättningarna för det skrivna ordet. Just nu befinner sig projektet i den första av fyra utvecklingsfaser som kommer att beröra alla delar av WordPress – redigering, anpassning, samarbete och flerspråkighet – och som fokuseras kring en ny redigeringsupplevelse, blockredigeraren.

Blockredigeraren introducerar en modulbaserad syn på sidor och inlägg: varje bit av innehåll i redigeraren: textstycken, bildgallerier, rubriker m.m. utgör ett eget block. Precis som vanliga byggklossar kan block i WordPress läggas till, arrangeras och stuvas om, så att WordPress-användare kan sidor med många typer av innehåll på ett sätt som är visuellt och lätt att förstå – utan behov av olika nödlösningar i stil med kortkoder och anpassad HTML-kod.

Blockredigeraren gjordes först tillgänglig i december 2018 och vi arbetar fortfarande för fullt med att förbättra upplevelsen, skapa fler och bättre blocktyper och lägga grunden för de kommande tre faserna av utvecklingsarbete i projektet. Med tillägget Gutenberg får du den allra senaste versionen av blockredigeraren så att du tillsammans med oss kan testa de allra senaste funktionerna, prova att göa olika saker med block och kanske inspireras att skapa egna block.

Upptäck mer

  • Användardokumentation: I dokumentationen om redigeringsmiljön i WordPress finns detaljerad dokumentation om hur man som författare använder redigeraren för att skapa inlägg och sidor.

  • Utvecklardokumentation: Funktioner för utökning och anpassning utgör själva grunden för plattformen WordPress, i dokumentationen för utvecklare finns det omfattande hjälpredor, dokumentation och referensmaterial för applikationsgränssnitt kring hur redigeringsmiljön kan utökas.

  • Bidragande personer: Gutenberg är ett öppen källkodsprojekt som välkomnar alla typer av bidrag, från kodning och design till dokumentation och ”triage” (grovsortering av felrapporter). I Contributor’s Handbook (bidragandehandboken) finns all information om hur du kan hjälpa till.

Navet för utvecklingen i projekt Gutenberg finns på Github: https://github.com/wordpress/gutenberg

Diskussionerna inom projektet sker i bloggen ”Make WordPress Core” och i kanalen #core-editor i Slack, registreringsinformation.

Block

Detta tillägg erbjuder 2 block.

core/social-link-
Gutenberg
core/site-logo
Gutenberg

Vanliga frågor

Hur kan jag skicka feedback eller få hjälp med ett fel?

Vi tar gärna emot era felrapporter, förslag på nya funktioner och all annan återkoppling! Välkommen till projektets ”problemlista” på GitHub för att söka bland befintliga ärenden eller skapa ett nytt. Även om vi försöker att sovra bland problem som rapporteras här i tilläggets supportforum kommer du att få svar snabbare (och minska mängden dubbelarbete) om du hjälper oss att hålla allt samlat i kodförvaret på GitHub.

Vad händer härnäst i projektet?

Projektets fyra faser är ”redigering”, ”webbplatsanpassning”, ”samarbete” och ”flerspråkighet”. Du kan höra Matt berätta mer om projektet och dess faser i hans framträdanden ”State of the Word” år 2019 och 2018. Du kan också läsa projektets uppdateringar i bloggen ”Make WordPress Core”.

Var kan jag läsa mer om Gutenberg?

Var kan jag se vilka versioner av Gutenberg-tillägget som är inkluderat i varje WordPress-utgåva?

View the Versions in WordPress document to get a table showing which Gutenberg plugin version is included in each WordPress release.

Recensioner

3 augusti, 2020
As a WordPress developer, this addresses the number one question I get from clients: "In [insert other wysiwyg editor here] I can drag and drop and immediately see what my site will look like, why can't I do that in WordPress?" I'm delighted that I can now provide my clients with a richer, fuller, more powerful editing experience, while having control over how the final markup is rendered.
31 juli, 2020
Just leaving a contribution for the community. Gutenberg may be the worse WordPress choice. - Useless for page customization - Hard to learn and difficult to use - Bad layout (everything seems to be hidden) - Difficult to get back to main WordPress menu - Horrible backend design We recommend to review the whole work, step back or work on something similar as WP Bakery or Elementor Editors.
28 juli, 2020
I can't believe WordPress adopted this as the default content editor.
28 juli, 2020
It's not acceptable to anyone who uses CSS to format content, that at a minimum there is no option to adjust margins and padding, as well as most other CSS rules. I was not able to override Gutenberg with my own CSS - even with !important. The Disable Gutenberg plugin is recommended until more than the most basic configuration options are given to the user.
28 juli, 2020
Are the quirks/issues with Gutenberg? Yes. Are there major improvements needed? Of course. But at the same time this project is moving WordPress into the future and the rapid progression of the platform is very encouraging. Can't wait for full-site editing!
Läs alla 3 155 betyg

Bidragsgivare och utvecklare

”Gutenberg” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

”Gutenberg” har översatts till 47 språk. Tack till översättarna för deras bidrag.

Översätt ”Gutenberg” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.

Ändringslogg

För att läsa ändringsloggen för Gutenberg 8.7.0, navigera till utgåvans sida.