Simple History – user activity log, audit tool

Beskrivning

Simple History visar de senaste ändringarna som gjorts i WordPress, direkt på din adminpanel eller på en separat sida.

Tillägget fungerar som en logg/historik/granskningslogg/versionshistorik för de viktigaste händelserna som inträffar i WordPress.

Det är ett tillägg som är bra att ha på webbplatser där flera personer är involverade i redigeringen av innehållet.

Simple History kommer direkt med stöd för:

 • Inlägg och sidor – se vem som har lagt till, uppdaterat eller tagit bort ett inlägg eller en sida

 • Bilagor – se vem som har lagt till, uppdaterat eller tagit bort en bilaga

 • Taxonomier (anpassade taxonomier, kategorier, etiketter) – se vem som har lagt till, uppdaterat eller tagit bort en taxonomi

 • Kommentarer – se vem som har redigerat, godkänt eller tagit bort en kommentar

 • Widgetar – få information när någon lägger till, uppdaterar eller tar bort en widget i ett sidofält

 • Tillägg – aktivering och inaktivering

 • Användarprofiler – information om tillagda, uppdaterade eller borttagna användare

 • Användarinloggningar – se när en användare loggar in och loggar ut. Se även när en användare misslyckas med att logga in (bra sätt att upptäcka ”brute force”-försök).

 • Misslyckade användarinloggningar – se när någon har försökt logga in, men misslyckats. Loggen kommer då att innehålla ip-adressen till den eventuella hackaren.

 • Menyändringar

 • Alternativsidor – visa detaljer om ändringar som gjorts i de olika inställningsavsnitten i WordPress. Saker som ändringar av webbplatsens rubrik och permalänkstrukturen kommer att loggas.

 • Integritets-sidan – när en integritetssida skapas eller anges till en ny sida.

 • Dataexport – se när en begäran om export av personuppgiftsdata läggs till och när denna begäran godkänns av användaren, hämtas av en administratör eller skickas via e-post till användaren.

 • Begäran om borttagning av användardata – se när en begäran om export av användardata läggs till och när denna begäran godkänns av användaren och när användardata tas bort.

Stöd för tredjepartstillägg

Som standard kommer Simple History med inbyggt stöd för följande tillägg:

 • Jetpack – The Jetpack plugin is a plugin from Automattic (the company behind the WordPress.com service) that lets you supercharge your website by adding a lot of extra functions.
  In Simple History you will see what Jetpack modules that are activated and deactivated.

 • Advanced Custom Fields (ACF) – ACF adds fields to your posts and pages.
  Simple History will log changes made to the field groups and the fields inside field groups. Your will see when both field groups and fields are created and modified.

 • User Switching – The User Switching plugin allows you to quickly swap between user accounts in WordPress at the click of a button.
  Simple History will log each user switch being made.

 • WP Crontrol – The WP Crontrol plugin enables you to view and control what’s happening in the WP-Cron system.
  Simple History will log when cron events are added, edited, deleted, paused, resumed, and manually ran, and when cron schedules are added and deleted.

 • Enable Media Replace – The Enable Media Replace plugin allows you to replace a file in your media library by uploading a new file in its place.
  Simple history will log details about the file being replaced and details about the new file.

 • Limit Login Attempts – The plugin Limit Login Attempts is old
  and has not been updated for 4 years. However it still has +1 million installs, so many users will benefit from
  Simple History logging login attempts, lockouts, and configuration changes made in the plugin Limit Login Attempts.

 • Redirection – The redirection plugin manages url redirections, using a nice GUI. Simple History will log redirects and groups that are created, changed, enabled or disabled and also when the global plugin settings have been modified.

 • Duplicate Post – The plugin Duplicate Post allows users to clone posts of any type. Simple History will log when a clone of a post or page is done.

 • Beaver Builder – The plugin Beaver Build is a page builder for WordPress that adds a flexible drag and drop page builder to the front end of your WordPress website. Simple History will log when a Beaver Builder layout or template is saved or when the settings for the plugins are saved.

Författare till tillägg kan lägga till stöd för Simple History i sina tillägg med hjälp av loggnings-API:et. Tillägg som har stöd för Simple History inkluderar:

Vad användarna säger

300+ femstjärniga recensioner talar för tillförlitligheten hos detta tillägg.

 • ”So far the best and most comprehensive logging plugin”@herrschuessler

 • ”The best history plugin I’ve found”Rich Mehta

 • ”Custom Logs Are Crazy Awesome!”Ahmad Awais

 • ”Amazing activity logging plugin”digidestination

 • ”Fantastic plugin I use on all sites”Duncan Michael-MacGregor

 • ”Useful Quick View of Activity”Dan O

 • ”The best Activity Plugin”Rahim

 • ”The best free history plugin ever”abazeed

 • ”It is a standard plugin for all of our sites”Mr Tibbs

RSS-flöde med ändringar

Using the optional password protected RSS feed you can keep track of the changes made on your website using your favorite RSS reader.

Levereras med WP-CLI-kommandon

For those of you who like to work with the command line there are also some WP-CLI commands available.

 • wp simple-history list – Lista de senaste loggade händelserna.

Exempel på scenarier

Keep track of what other people are doing:
”Has someone done anything today? Ah, Sarah uploaded
the new press release and created an article for it. Great! Now I don’t have to do that.”

Or for debug purposes:
”The site feels slow since yesterday. Has anyone done anything special? … Ah, Steven activated ’naughty-plugin-x’,
that must be it.”

API så att du kan lägga till dina egna händelser i granskningsloggen

If you are a theme or plugin developer and would like to add your own things/events to Simple History you can do that by using the function SimpleLogger() like this:

<?php

if ( function_exists("SimpleLogger") ) {

    // Most basic example: just add some information to the log
    SimpleLogger()->info("This is a message sent to the log");

    // A bit more advanced: log events with different severities
    SimpleLogger()->info("User admin edited page 'About our company'");
    SimpleLogger()->warning("User 'Jessie' deleted user 'Kim'");
    SimpleLogger()->debug("Ok, cron job is running!");

}
?>

See the documentation for examples on how to log your own events and how to query the log, and more.

Översättningar/språk

So far Simple History is translated to 17 languages: Chinese (China), Danish, Dutch, Dutch (Belgium), English (US), French (France), German, German (Switzerland), Korean, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish (Colombia), Spanish (Mexico), Spanish (Spain), Spanish (Venezuela), and Swedish.

Om du vill översätta Simple History till ditt språk kan du läsa om hur det går till på handboken för Polyglots.

Bidra på GitHub

Utveckling av detta tillägg sker på GitHub. Delta med förfrågningar om nya funktioner, problemrapporter eller till och med ”pull requests”!
https://github.com/bonny/WordPress-Simple-History

Donation

Om du gillar detta tillägg, överväg att donera för att stödja utvecklingen.

Du kan donera med PayPal eller bli en GitHub-sponsor.

Skärmdumpar

 • The log view + it also shows the filter function in use - the log only shows event that are of type post and pages and media (i.e. images & other uploads), and only events initiated by a specific user.

 • The Post Quick Diff feature will make it quick and easy for a user of a site to see what updates other users have done to posts and pages.

 • When users are created or changed you can see details on what have changed.

 • Events have context with extra details - Each logged event can include useful rich formatted extra information. For example: a plugin install can contain author info and a the url to the plugin, and an uploaded image can contain a thumbnail of the image.

 • Click on the IP address of an entry to view the location of for example a failed login attempt.

 • See even more details about a logged event (by clicking on the date and time of the event).

 • A chart with some quick statistics is available, so you can see the number of events that has been logged each day. A simple way to see any uncommon activity, for example an increased number of logins or similar.

Vanliga frågor

Kan jag lägga till mina egna händelser i loggen?

Ja, se Dokumentation för utvecklare.

Är det möjligt att utesluta användare från loggen?

Ja, du kan exkludera användare efter roll eller e-post med hjälp av filtret simple_history/log/do_log.

Se dokumentationen om åtgärds-hookar för mer information.

Hur länge lagras händelser?

Händelser i loggen lagras som standard i 60 dagar. Händelser som är äldre än detta tas bort.

Detta kan ändras med filtret simple_history/db_purge_days_interval eller med utökningen Simple History Extended Settings.

Recensioner

21 november 2023
This is simply a great plugin. Plug the RSS feed into a RSS reader, and you can monitor multiple sites for activity in one place. Great work!!
10 november 2023
As someone who manages WordPress websites, I've always struggled with keeping track of changes, especially when multiple people are involved. That all changed when I found Simple History. This plugin is an absolute game-changer! Ease of Use: Simple History is incredibly user-friendly. The installation was a breeze, and the interface is intuitive. I didn’t need any technical skills to get it up and running. Visibility: It provides a clear and concise history of all the activities on my site. Whether it’s updates, edits, or user logins, everything is recorded. It’s like having a CCTV for my websites! Time-Saving: This plugin has saved me countless hours. I no longer need to manually track changes or play detective to figure out who did what. It's all right there, neatly organized. Peace of Mind: The level of transparency and control this plugin offers brings peace of mind. I feel more secure knowing I can easily track and revert changes if needed. Support: Although I’ve rarely needed support, when I did, the response was quick and helpful. It's reassuring to know that the team behind this plugin is as reliable as the product itself. In conclusion, Simple History is a must-have for any WordPress site owner. It simplifies site management, enhances security, and provides invaluable insights into your website’s activities. I'm thoroughly impressed and can't recommend it enough!
29 oktober 2023
Thanks a lot, with this great plugin I found out someone is trying to hack my website. this plugin rescued me with the help of the Wordfence plugin. Huge Thanks. love you, man
Läs alla 376 betyg

Bidragsgivare och utvecklare

”Simple History – user activity log, audit tool” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

”Simple History – user activity log, audit tool” har översatts till 16 språk. Tack till översättarna för deras bidrag.

Översätt ”Simple History – user activity log, audit tool” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.

Ändringslogg

4.8.0 (December 2023)

🧩 This release contains minor fixes, some code cleanup, and adds support for add-ons!

 • Add support for add-ons. Add-ons are plugins that extends Simple History with new features. The first add-on is Simple History Extended Settings that adds a new settings page with more settings for Simple History.
 • Add last_insert_data property to Logger class.
 • Fix position of navigation bar when admin notice with additional class ”inline” is shown. Fixes #408.
 • Update logotype.
 • Fix notice when visiting the ”hidden” options page /wp-admin/options.php.
 • Move functions get_pager_size(), get_pager_size_dashboard(), user_can_clear_log(), clear_log(), get_clear_history_interval(), get_view_history_capability(), get_view_settings_capability(), is_on_our_own_pages(), does_database_have_data(), setting_show_on_dashboard(), setting_show_as_page(), get_num_events_last_n_days(), get_num_events_per_day_last_n_days(), get_unique_events_for_days() from Simple_History class to Helpers class.
 • Remove unused function filter_option_page_capability().
 • Update coding standards to WordPressCS 3.
 • Misc code cleanup and improvements.

4.7.2 (October 2023)

 • Changed: Check that a service class exists before trying to instantiate it.
 • Added Connection Business Directory to list of plugins with Simple History support.
 • Added new icons! ✨
 • Tested on WordPress 6.4.

4.7.1 (October 2023)

 • Fix: Only context table was cleared when clearing the database. Now also the events table is cleared.
 • Add function AddOns_Licences::get_plugin().
 • Misc internal code cleanup and improvements.

4.7.0 (October 2023)

Most notable in this release is the new logotype and a new shortcut to the ”Settings & Tools” page.
Read the release post for more info.

 • Changed: UI changes, including a new logo and a shortcut to the settings page.
 • Add function get_view_history_page_admin_url().
 • Add filter simple_history/log_row_details_output-{logger_slug} to allow modifying the output of the details of a log row.
 • Misc internal code cleanup and improvements.

4.6.0 (September 2023)

This release contains some new filters and some other improvements.
See the release post for more info.

 • Added: Filter simple_history/get_log_row_plain_text_output/output to be able to modify the output of the plain text output of a log row. Solves support thread Is it possible to log post ID. See documentation page for filter for details.
 • Added: Filter simple_history/log_insert_data_and_context to be able to modify the data and context that is inserted into the log.
 • Added: WP-CLI command now includes ”via” in output.
 • Added: Debug settings tab now shows if a logger is enabled or disabled.
 • Changed: WP-CLI: ID field is not the first column and in uppercase, to follow the same format as the other wp cli commands use.
 • Changed: GUI enhancements on settings page.
 • Changed: Don’t log WooCommerce post type shop_order_placehold, that is used by WooCommerce new High-Performance Order Storage (HPOS).
 • Fixed: Allow direct access to protected class variable $logger->slug but mark access as deprectad and recommend usage of $logger->get_slug(). Fixes support thread PHP fatal error Cannot access protected property $slug.

4.5.0 (August 2023)

This release contains some smaller new features and improvements.
See the release post for more info.

Tillagt

 • The debug page now detects if the required tables are missing and shows a warning. This can happen when the database of a website is moved between different servers using software that does not know about the tables used by Simple History. Fixes issue #344 and support thread Missing table support among others.
 • Add filters simple_history/feeds/enable_feeds_checkbox_text and simple_history/feeds/after_address.
 • Add action simple_history/settings_page/general_section_output.
 • Add filter simple_history/db/events_purged that is fired after db has been purged from old events.
 • Add helper functions required_tables_exist(), get_class_short_name().
 • Add function get_slug() to Dropin class.
 • Add function get_rss_secret() to RSS_Dropin class.
 • Show review hint at footer on settings page and log page.
 • Add functions get_instantiated_dropin_by_slug(), get_external_loggers(), set_instantiated_loggers(), set_instantiated_dropins(), get_instantiated_services() to Simple_History class.
 • Dropins and services are now listed on the debug page.

Förändrat

 • Order of settings tab can now be set with key order in the array passed to add_settings_tab().
 • Rename network admin menu item ”Simple History” to ”View History” to use to same name as the admin menu item.
 • Purged events are logged using the simple history logger (instead of directly in the purge function).
 • Refactor code and move core functionality to multiple service classes.

4.4.0 (August 2023)

This version of Simple history is tested on the just released WordPress 6.3. It also contains some new features and bug fixes.

Release post for Simple History 4.4.0.

Tillagt

 • Logger for logging changes to the Simple History settings page. 🙈 And yes, it was quite embarrassing that the plugin itself did not log its activities.
 • RSS feed now accepts arguments to filter the events that are included in the feed. This makes it possible to subscribe to for example only WordPress core updates, or failed user logins, or any combination you want. See the documentation page for available arguments and some examples. #387
 • Event ID of each entry is included in WP-CLI output when running command wp simple-history list.
 • Filter simple_history/settings/log_cleared that is fired after the log has been cleared using the ”Clear log now” button on the settings page.
 • Add helper function is_plugin_active() that loads the needed WordPress files before using the WordPress function with the same name. Part of fix for #373.

Åtgärdat

Förändrat

 • Testat på WordPress 6.3.
 • Use uniqid() as cache invalidator instead of time(). Querying the log multiple times during the same PHP request with the same arguments, adding entries to the log between each log query, the same results would be returned.
 • Function get_event_ip_number_headers() moved from Simple Logger class to Helpers class.
 • Diverse intern kodrensning.

4.3.0 (July 2023)

Tillagt

 • Add action simple_history/rss_feed/secret_updated that is fired when the secret for the RSS feed is updated.
 • La till tester för RSS-flöde.

Åtgärdat

 • RSS feed: Use esc_xml to escape texts. Fixes support thread XML error with RSS feed, issue #364.
 • RSS feed: Some texts was double escaped.
 • Plugin User Switching: store login and email context of user performing action, so information about a user exists even after user deletion. #376.

4.2.1 (July 2023)

Åtgärdat

4.2.0 (July 2023)

Tillagt

 • Filter simple_history/day_of_week_to_purge_db to set the day that the db should be cleared/purged on. 0 = monday, 7 = sunday. Default is 7.
 • Add class SimpleHistory so old code like SimpleHistory->get_instance() will work.
 • Add helper function camel_case_to_snake_case().
 • Automatically convert camelCase function names to snake_case function names when calling functions on the \Simple_History class. This way more old code and old examples will work. Fixes for example support thread.
 • Add Helpers::privacy_anonymize_ip().
 • Add filter simple_history/privacy/add_char_to_anonymized_ip_address to control if a char should be added to anonymized IPV4 addresses.
 • Add filter simple_history/maps_api_key to set a Google Maps API key to be used to show a Google Map of the location of a user login using the user IP address.
 • If a Google Maps API key is set then a map of a users location is shown when clicking on the IP address of a logged event. #249.

Åtgärdat

 • Fix Undefined property warning when loading more similar events. #357
 • Include ”Plugin URI” from plugin when logging single plugin installs. #323
 • Check that installed theme has a destination_name. #324
 • Log correct role for user when adding a user on a subsite on a network/multisite install. #325
 • Check that required array keys exists in theme- and translation loggers. Fixes support thread, issue #339.
 • Fix undefined index warning in logger when context was missing _user_id, _user_email, or _user_login. Fix #367.
 • Misc code cleanup and improvements.
 • Fix spellings, as found by Typos.

Förändrat

 • Move function get_avatar() to helpers class.
 • Change location of filter gettext and gettext_with_context and unhook when filter is not needed any more, resulting in much fewer function calls.
 • IPV4 addresses that are anonymized get a ”.x” added last instead of ”.0” to make it more clear to the user that the IP address is anonymized.

Borttaget

 • Remove unused schedule simple_history/purge_db.
 • Remove function filter_gettext_store_latest_translations().
 • Remove support for automatically un-translating messages to the log, loggers are better and have better support for languages.

4.1.0 (July 2023)

Tillagt

 • Actions simple_history/pause and simple_history/resume to pause and resume logging. Useful for developers that for example write their own data importers because the log can be overwhelmed with data when importing a lot of data. #307
 • clear_log() now returns the number of rows deleted.
 • Added disable_taxonomy_log() to simplify disabling logging of a taxonomy.
 • Function get_db_table_stats() that returns for example the number of rows in each table.

Åtgärdat

 • Check that array keys attachment_parent_title and attachment_parent_post_type exists in Media Logger. #313
 • Don’t log when terms are added to author taxonomy in Co-Authors Plus. Fixes support thread, issue #238.
 • Don’t load the log or check for updates on dashboard if the widget is hidden.
 • Don’t check for updates on dashboard if a request is already ongoing.

Förändrat

 • Moved filter simple_history/dashboard_pager_size to method get_pager_size_dashboard().
 • Move function get_initiator_text_from_row() to Log_Initiators class.
 • If a filter is modifying the pager sizes then show a readonly text input with pager size instead of a dropdown select. #298
 • Update Chart.js library from 2.0.2 to 4.3.0. Fixes support thread, issue #340.

4.0.1 (June 2023)

Åtgärdat

 • Replace multibyte functions with non-multibyte versions, since mbstring is not a required PHP extension (it is however a highly recommended one). Should fix https://wordpress.org/support/topic/wordpress-critical-error-9/. (#351)

4.0.0 (June 2023)

🚀 This update of Simple History contains some big changes – that you hopefully won’t even notice.

För vanliga användare är detta de vanliga utökningarna och problemfixarna:

Förändrat

 • Minsta PHP-version som krävs är 7.4. Användare med lägre versioner kan använda version 3.4.0 av pluginet.
 • Minsta version av WordPress som krävs är 6.1.
 • Categories logger does not log changes to taxonomy nav_menu any longer, since the Menu logger takes care of those, i.e. changes to the menus.

Tillagt

 • Log if ”Send personal data export confirmation email” is checked when adding a Data Export Request.
 • Log when a Data Export Request is marked as complete.
 • Logga när personuppgifter raderas av en administratör.
 • Logga när en grupp ändras i Redirection-tillägget.
 • Added context key export_content to export logger. The key will contain the post type exported, or ”all” if all content was exported.

Åtgärdat

👩‍💻 For developers there are some bigger changes, that is noticeable:

 • The plugin now uses namespaces – and they are loaded using an autoloader.
 • The code has been changed to follow WordPress coding standard. This means that for example all functions have been renamed from myFunctionName() to my_function_name().
 • The update to PHP 7.4 as the minimum required PHP version makes code more modern in so many ways and makes development easier and more funny, since we don’t have to worry about backwards compatibility as much.
 • Many more tests using wp-browser have has been added to minimize risk of bugs or fatal errors.

A more detailed changelog that probably most developers are interested in:

Tillagt

 • Add cached = true|false to AJAX JSON answer when fetching events or checking for new events. It’s a simple way to see if an object cache is in use and is working.
 • Most of the code now uses namespaces.
  • The main namespace is Simple_History.
  • The main class is Simple_History\Simple_History.
  • Dropins use namespace Simple_History\Dropins and dropins must now extend the base class Dropin.
  • Loggers use namespace Simple_History\Loggers and loggers must extend the base class Logger.
 • Add hooks that controls loggers and their instantiation: simple_history/core_loggers, simple_history/loggers/instantiated.
 • Add hooks that controls dropins and their instantiation: simple_history/dropins_to_instantiate, simple_history/core_dropins, simple_history/dropins_to_instantiate, simple_history/dropin/instantiate_{$dropin_short_name}, simple_history/dropin/instantiate_{$dropin_short_name}, simple_history/dropins/instantiated.
 • Add filter simple_history/ip_number_header_names.
 • Add methods get_events_table_name() and get_contexts_table_name().
 • Call method loaded() on dropins when they are loaded (use this instead of __construct).
 • Make sure that a dropin class exists before trying to use it.

Förändrat

 • Improved code organization with the introduction of namespaces. Code now uses namespaces and classes (including loggers and dropins) are now loaded using an autoloader.
 • Functions are renamed to use snake_case (WordPress coding style) instead of camelCase (PHP PSR coding style). Some examples:
  • registerSettingsTab is renamed to register_settings_tab.
 • Remove usage of deprectead function wp_get_user_request_data().
 • Rename message key from data_erasure_request_sent to data_erasure_request_added.
 • Rename message key from data_erasure_request_handled to data_erasure_request_completed.
 • Applied code fixes using Rector and PHPStan for better code quality.
 • Add new class Helpers that contain helper functions.
 • Move functions simple_history_get_current_screen(), interpolate(), text_diff, validate_ip, ends_with, get_cache_incrementor to new helper class.
 • Function get_ip_number_header_keys is moved to helper class and renamed get_ip_number_header_names.
 • Class SimpleHistoryLogQuery renamed to Log_Query.
 • Class SimpleLoggerLogLevels renamed to Log_Levels.
 • Class SimpleLoggerLogInitiators renamed to Log_Initiators.
 • Dropin files are renamed.
 • Move init code in dropins from __construct() to new loaded() method.
 • Rename getLogLevelTranslated() to get_log_level_translated() and move to class log_levels.
 • Rename message key user_application_password_deleted to user_application_password_revoked.
 • Context key args is renamed to export_args in export logger. This key contains some of the options that was passed to export function, like author, category, start date, end date, and status.
 • Ensure loggers has a name and a slug set to avoid development oversights. _doing_it_wrong() will be called if they have not.
 • Logger: Method get_info_value_by_key() is now public so it can be used outside of a logger.
 • Logger: Method get_info() is now abstract, since it must be added by loggers.
 • For backwards compatibility SimpleHistoryLogQuery, SimpleLoggerLogLevels, SimpleLoggerLogInitiators, SimpleLogger will continue to exist for a couple of more versions.

Borttaget

 • Function simple_history_add has been removed. See docs.simple-history.com/logging for other ways to add messages to the history log.
 • Unused function sh_ucwords() has been removed.
 • Removed filters simple_history/loggers_files, simple_history/logger/load_logger, 'simple_history/dropins_files'.
 • Oanvänd klass SimpleLoggerLogTypes borttagen.
 • Removed logger for plugin Ultimate Members.
 • Removed patches for plugin captcha-on-login.
 • Remove dropin used to populate log with test data.
 • Remove dropin used to show log stats.
 • Examples in examples folder are removed and moved to the documentation site at docs.simple-history.com.

3.5.1 (May 2023)

 • Fixed JavaScript error when Backbone.history is already started by other plugins. Fixes https://github.com/bonny/WordPress-Simple-History/issues/319.

3.5.0 (March 2023)

 • Added: Log an entry when a cron event hook is paused or resumed with the WP Crontrol plugin #328.
 • Fixed: DB error on MariaDB database when collation utf8mb4_unicode_520_ci is used for the Simple history tables. Reported at: https://wordpress.org/support/topic/database-error-after-upgrade-to-wordpress-6-1/.
 • Testad upp till WordPress 6.2.

Note: Next major version of the plugin will require PHP 7. If you are running a PHP version older than that please read https://wordpress.org/support/update-php/.

3.4.0 (February 2023)

 • Changed: When exporting a CSV file of the history, each cell is escaped to reduce the risk of ”CSV injection” in spreadsheet applications when importing the exported CSV. Reported at: https://patchstack.com/database/vulnerability/simple-history/wordpress-simple-history-plugin-3-3-1-csv-injection-vulnerability.

Ändringslogg för 2022 och tidigare