WordPress.org

Plugin Directory

Simple History – Spåra, logga och granska WordPress-ändringar

Simple History – Spåra, logga och granska WordPress-ändringar

Beskrivning

”So far the best and most comprehensive logging plugin”@herrschuessler

Simple History visar de senaste ändringarna som gjorts i WordPress, direkt på din adminpanel eller på en separat sida.

The plugin works as a audit log of the most important events that occur in WordPress.

Det är ett tillägg som är bra att ha på webbplatser där flera personer är involverade i redigeringen av innehållet.

No coding is required to use the plugin. Just install it and it will start logging events.

✨ Simple Historys funktioner

Simple History kommer direkt med stöd för:

 • Inlägg och sidor – se vem som har lagt till, uppdaterat eller tagit bort ett inlägg eller en sida

 • Bilagor – se vem som har lagt till, uppdaterat eller tagit bort en bilaga

 • Taxonomier (anpassade taxonomier, kategorier, etiketter) – se vem som har lagt till, uppdaterat eller tagit bort en taxonomi

 • Kommentarer – se vem som har redigerat, godkänt eller tagit bort en kommentar

 • Widgetar – få information när någon lägger till, uppdaterar eller tar bort en widget i ett sidofält

 • Tillägg – aktivering och inaktivering

 • Användarprofiler – information om tillagda, uppdaterade eller borttagna användare

 • Användarinloggningar – se när en användare loggar in och loggar ut. Se även när en användare misslyckas med att logga in (bra sätt att upptäcka ”brute force”-försök).

 • Användarändringar – se när en användare läggs till, uppdateras eller tas bort, och få detaljerad information om de ändringar som gjorts på användaren.

 • Misslyckade användarinloggningar – se när någon har försökt logga in, men misslyckats. Loggen kommer då att innehålla ip-adressen till den eventuella hackaren.

 • Menyändringar

 • Alternativsidor – visa detaljer om ändringar som gjorts i de olika inställningsavsnitten i WordPress. Saker som ändringar av webbplatsens rubrik och permalänkstrukturen kommer att loggas.

 • Integritets-sidan – när en integritetssida skapas eller anges till en ny sida.

 • Dataexport – se när en begäran om export av personuppgiftsdata läggs till och när denna begäran godkänns av användaren, hämtas av en administratör eller skickas via e-post till användaren.

 • Begäran om borttagning av användardata – se när en begäran om export av användardata läggs till och när denna begäran godkänns av användaren och när användardata tas bort.

Build in logging for third party plugins

Simple History comes with built in support for many plugins:

 • Jetpack – See what Jetpack modules that are activated and deactivated.

 • Advanced Custom Fields (ACF) – See when field groups and fields are created and modified.

 • User Switching – See each user switch being made.

 • WP Crontrol – See when cron events are added, edited, deleted, paused, resumed, and manually ran, and when cron schedules are added and deleted.

 • Enable Media Replace – See details about the file being replaced and details about the new file.

 • Limit Login Attempts – See login attempts, lockouts, and configuration changes made in the plugin Limit Login Attempts.

 • Redirection – See redirects and groups that are created, changed, enabled or disabled and also when the global plugin settings have been modified.

 • Duplicate Post –See when a clone of a post or page is done.

 • Beaver Builder – See when a Beaver Builder layout or template is saved or when the settings for the plugins are saved.

Is your plugin missing? No problem – plugin authors can add support for Simple History in their plugins using the logging API.

Tillägg som har stöd för Simple History inkluderar:

Vad användarna säger 💬

🌟 Fler än 300 femstjärniga recensioner talar för tillförlitligheten hos detta tillägg. 🌟

 • ”So far the best and most comprehensive logging plugin”@herrschuessler

 • ”The best history plugin I’ve found”Rich Mehta

 • ”Custom Logs Are Crazy Awesome!”Ahmad Awais

 • ”Amazing activity logging plugin”digidestination

 • ”Fantastic plugin I use on all sites”Duncan Michael-MacGregor

 • ”Useful Quick View of Activity”Dan O

 • ”The best Activity Plugin”Rahim

 • ”The best free history plugin ever”abazeed

 • ”It is a standard plugin for all of our sites”Mr Tibbs

Komma igång

After installation, Simple History automatically starts logging activities. Access the history log through the dashboard widget or via the ’Simple History’ page in the dashboard menu.

RSS-flöde med ändringar

Med hjälp av det lösenordskyddade RSS-flödet kan du hålla koll på de ändringar som görs på din webbplats med hjälp av din favorit RSS-läsare.

Levereras med WP-CLI-kommandon

För dig som gillar att arbeta med kommandoraden finns det också några WP-CLI-kommandon tillgängliga.

 • wp simple-history list – Lista de senaste loggade händelserna.

Exempel på scenarier

Håll koll på vad andra människor gör:
”Har någon gjort något idag? Ah, Sarah laddade upp det nya pressmeddelandet och skapade en artikel för det. Jättebra! Nu behöver jag inte göra det.”

Eller för felsökning:
”Webbplatsen känns långsam sedan igår. Har någon gjort något speciellt? … Ah, Steven aktiverade ’naughty-plugin-x’, det måste vara det.”

API så att du kan lägga till dina egna händelser i granskningsloggen

Om du är en tema- eller tilläggsutvecklare och vill lägga till dina egna saker/händelser till Simple History kan du göra det genom att använda funktionen SimpleLogger() så här:

`php

if ( function_exists(”SimpleLogger”) ) {
// Most basic example: just add some information to the log
SimpleLogger()->info(”This is a message sent to the log”);

  // A bit more advanced: log events with different severities
  SimpleLogger()->info("User admin edited page 'About our company'");
  SimpleLogger()->warning("User 'Jessie' deleted user 'Kim'");
  SimpleLogger()->debug("Ok, cron job is running!");

}
?>
`

Se dokumentationen för exempel på hur du loggar dina egna händelser och hur du frågar loggen, med mera.

🔆 Utöka tilläggets funktionalitet med utökningar

Powerful add-ons are available to extend the functionality of Simple History even further:

WooCommerce Logger
Enhance your site’s tracking with comprehensive logs for WooCommerce orders, products, settings, and coupons.

Extended Settings
Extend the settings of Simple History with more options and settings.

Developer tools (coming soon)
Log sent emails, HTTP API requests, cron jobs, and more.

💚 Sponsra detta projekt

If you like this plugin please consider donating to support the development. The plugin has been free for the last 10 years and will continue to be free.

Notworthy sponsors

Skärmdumpar

 • The log view + it also shows the filter function in use – the log only shows event that are of type post and pages and media (i.e. images & other uploads), and only events initiated by a specific user.

 • Funktionen Post Quick Diff gör det snabbt och enkelt för en användare av en webbplats att se vilka uppdateringar andra användare har gjort av inlägg och sidor.

 • När användare skapas eller ändras kan du se detaljer om vad som har ändrats.

 • Events have context with extra details – Each logged event can include useful rich formatted extra information. For example: a plugin install can contain author info and a the url to the plugin, and an uploaded image can contain a thumbnail of the image.

 • Klicka på IP-adressen för ett inlägg för att se platsen för t.ex. ett misslyckat inloggningsförsök.

 • Se ännu mer information om en loggad händelse (genom att klicka på datum och tid för händelsen).

 • Ett diagram med lite snabbstatistik finns tillgängligt, så att du kan se antalet händelser som har loggats varje dag. Ett enkelt sätt att se eventuell ovanlig aktivitet, till exempel ett ökat antal inloggningar eller liknande.

Vanliga frågor

Är tillägget gratis?

Yes! It has been free for the last 10 years and will continue to be free. There are some add-ons that you can buy to support the development of this plugin and get some extra features. View add-ons.

Hur kan jag se loggen?

Du kan visa loggen i adminpanelen eller på en separat sida i adminområdet.

Kan jag se loggen i front-end?

Nej, loggen är endast tillgänglig i adminområdet.

Behöver jag ha kodningskunskaper för att använda tillägget?

No, you don’t need to write any code to use the plugin.
Just install the plugin and it will start collecting data.

Var lagras loggen?

The log is stored in the database used by WordPress.

Kan jag exportera loggen?

Yes, you can export the log to a CSV or JSON file.

Finns det stöd för mitt tema?

Yes, the plugin works with all themes.

Finns det stöd för mitt tillägg?

The plugin comes with built in support for many plugins and support for Simple History can be added to any plugin using the Logging API.

Kommer min webbplats att bli långsammare på grund av detta tillägg?

No, the plugin is very lightweight and will not slow down your website.

Vem kan se loggen?

How much information that is shown in the log depends on the user role of the user viewing the log. Admins can see everything, while editors can only see events related to posts and pages.

Är det möjligt att utesluta användare från loggen?

Ja, du kan exkludera användare efter roll eller e-post med hjälp av filtret simple_history/log/do_log.

Se dokumentationen om åtgärds-hookar för mer information.

Hur länge sparas historiken?

By default, logs are stored for 60 days. This duration can be adjusted in the settings.

Detta kan ändras med filtret simple_history/db_purge_days_interval eller med utökningen Simple History Extended Settings.

Kan jag spåra ändringar som gjorts av specifika användare?

Yes, Simple History allows you to filter the history by user names, making it easy to monitor individual activities.

Recensioner

17 maj 2024
As its name suggests, it’s very simple, but it’s a wealth of information that we’re delighted to have and that deserves to be integrated into WP. Thanks to the author for his work.
12 april 2024
me muestra todo, incluso, el IP real (paso pro cloudflare) del usuario que se logueo, ademas muestra si se modifica , incluso el menu, que era un problema q tenia, doy 5 estrellas. solo un pequeño detalle, quisiera que cuanto tenga un wordpress multisite, aparezcan los logs de todos los sitios en la seccion network.
7 januari 2024 3 svar
Hi,about 3 months ago, I was able to see the traffic of a specific page in this plugin, and now I don’t know. The user interface was completely changed. I also set to see as many records as possible, and now that I have logged into the site, I can see that only the last 2 months are being recorded. I have automatic plugin updates enabled in the background due to security updates. Lukas
Läs alla 384 betyg

Bidragsgivare och utvecklare

”Simple History – Spåra, logga och granska WordPress-ändringar” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

”Simple History – Spåra, logga och granska WordPress-ändringar” har översatts till 16 språk. Tack till översättarna för deras bidrag.

Översätt ”Simple History – Spåra, logga och granska WordPress-ändringar” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.

Ändringslogg

4.15.1 (April 2024)

This release contains a new feature that logs when scheduled blog posts or site pages automatically publish themselves at any time in the future. It also contains the regular bug fixes and improvements. View the release post.

Tillagt

 • Log when post status changes from future to publish, i.e. when scheduled blog posts or site pages automatically publish themselves at any time in the future. #343

Åtgärdat

 • Log theme file edits and plugin file edits again. #437
 • Show previous featured image when removing a featured image from a post. Before this change the fields was empty. So confusing.
 • Cleanup the edited post event output by remove context keys post_author/user_login, post_author/user_email, post_author/display_name from post edited events, because author change is already shown as plain text. The context keys are still available to see in the context data table.

Uppdaterat

 • Update WordPress Coding Standards to latest version. #436

4.15.0 (April 2024)

Was never released. Skipped to 4.15.1. Something went wrong with tagging.

4.14.0 (April 2024)

🕵️‍♀️ This version introduces a new Detective Mode. Many users use Simple History to catch changes made by users and plugins, but sometimes it can be hard to tell exactly what plugin that was responsible for a specific action. Detective Mode has been created to help users find the responsible plugin, hook, URL, or function used to trigger a specific action. View screenshots and more information.

 • Add Detective Mode, a new feature aimed to help users find what plugin or theme is causing a specific event or action to be logged or happen. Great for debugging. This new feature can be enabled in the settings. Read more. Useful for admins, developers, forensics detectives, security experts, and more.
 • Add support for searching for localized logger message strings. #277
 • Add fix for SQL MAX_JOIN_SIZE related error message, that could happen on low end hosting providers or shared hosting providers. #435
 • Remove check for older PHP versions in helpers::json_encode. (PHP 7.4 is since long the minimum requirement for Simple History and for WordPress itself.)
 • Testat på WordPress 6.5.

4.13.0 (March 2024)

🚀 Introducing the WooCommerce Logger Add-On: Enhance your site’s tracking with comprehensive logs for WooCommerce orders, products, settings, and coupons. Learn more in our release post.

View the release post to see screenshots of the new features.

Ändringslogg för tidigare versioner.