Notify Odoo

Notifies Odoo about a new order on WooCommerce.


Pektsekye 80+ aktiva installationer Testat med 6.4.3 Uppdaterat för 2 månader sedan