License For Envato

"License For Envato" is a Envato theme & plugin license management Software.


Ashraful Sarkar 4 000+ aktiva installationer Testat med 6.4.4 Uppdaterat för 5 månader sedan

Arya License Manager

Arya License Manager integrates with WooCommerce to simplify the creation and management of software licenses.


Arya Themes Färre än 10 aktiva installationer Testat med 5.2.20 Uppdaterat för 5 år sedan

WPLicense It

Sell and manage license keys for WordPress Applications (Plugins and Themes)


Devllo Plugins Färre än 10 aktiva installationer Testat med 6.0.8 Uppdaterat för 2 år sedan