WordPress Beta Tester

Beskrivning

Detta tillägg är ett enkelt sätt att engagera sig i betatestning av WordPress.

Efter installationen kan du uppgradera din webbplats till den senaste nattliga versionen, betaversionen eller release-kandidaten med ett klick på en knapp i den inbyggda uppgraderingsfunktionen.

By default once enabled it switches your website onto the point release update channel.

För de mer äventyrliga finns även möjligheten att växla över till den absolut senaste versionen av den kod som utvecklas (trunk).

Kom ihåg att säkerhetskopiera innan du börjar!

Please enable auto-updates for this plugin to ensure future changes are properly handled with core updates.

Extra inställningar

There is a setting to Skip successful autoupdate emails. It functions to disable sending emails to the admin user for successful autoupdates. Only emails indicating failures of the autoupdate process are sent.

Fliken Extra inställningar kan innehålla val för testning av nya funktioner i ”trunk”, där man kan behöva ange vissa konstanter. Om en funktion är förkryssad läggs en konstant till i användarens fil wp-config.php enligt följande:

define( 'WP_BETA_TESTER_{$feature}', true );

Om du avmarkerar funktionen tas konstanten bort.

This plugin resets the constants in wp-config.php on plugin activation and removes them on plugin deactivation. Use the filter wp_beta_tester_config_path to return a non-standard wp-config.php file path.

Om det inte finns några inställningar, finns det ingen testning att göra som kräver den här funktionen.

PR (kodförslag/pull request) är välkomna via GitHub.

Skärmdumpar

 • Detta visar huvudadministrationssidan för tillägget
 • Detta visar sidan ”Extra inställningar” för tillägget
 • Detta visar uppropet i adminpanelen

Installation

 1. Ladda upp till din mapp för tillägg, vanligtvis wp-content/plugins/.
 2. Aktivera tillägget på tilläggssidan.
 3. Navigera till ”Verktyg” … ”Betatestning” för att konfigurera tillägget.
 4. På nätverksinstallationer går du till ”Inställningar” … ”Betatestning” för att konfigurera tillägget.
 5. Gå till ”Adminpanel” … ”Uppdateringar” (eller i versioner före 3.0 ”Verktyg” … ”Uppdatera”) och uppdatera till den senaste betautgåvan.

Recensioner

4 augusti 2020
Always make a backup when testing development releases. Worked great on my end allowing me to see WP 5.5 RC1 and RC2 with improved performance. Thank you for giving us a plugin that allows us to see the future of WordPress!
22 november 2018
I am a very new user of WordPress Beta Tester but I never show as a supporter as WordPress Beta Tester there has all item available and plugins also amazing. The installation system is very easy as a new member/user I am feeling exiting any hesitation wasn't working in my mind. I was thinking for a short time I am playing an interesting game.
Läs alla 41 betyg

Bidragsgivare och utvecklare

”WordPress Beta Tester” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

”WordPress Beta Tester” har översatts till 24 språk. Tack till översättarna för deras bidrag.

Översätt ”WordPress Beta Tester” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.

Ändringslogg

3.1.4 / 2021-09-24 Hotfix

 • don’t load pluggable.php for wp_create_nonce(), load in plugins_loaded hook

3.1.3 / 2021-09-23

 • nonce, escape, and sanitize all the things

3.1.2 / 2021-09-04

 • only use esc_attr_e for translating strings

3.1.1 / 2021-07-11

 • add @10up GitHub Actions WordPress SVN integration
 • update Codex links for HelpHub links @audrasjb

3.1.0 / 2021-02-08

 • update for working correctly if new WP_AUTO_UPDATE_CORE constant is used.
 • update WP_Beta_Tester::channel_switching_modification() to update past current release if appropriate
 • tweak next versions when coming from point release to bleeding edge

3.0.10 / 2021-01-11

 • re-write WP_Beta_Tester::get_current_wp_release() to check https://api.wordpress.org/core/stable-check/1.0/
 • fix WPBT_Core::get_next_versions() if user on current release
 • tweak WP_Beta_Tester::channel_switching_modification() to work correctly with $wp_version <= $current_release and if on current release

3.0.9 / 2020-12-01

 • add conditional for filter to fix core_update_footer(), fixed in r49708
 • simplify some preg_match() calls
 • fix PHP warning

3.0.8 / 2020-11-28

 • fix some PHP errors when using older versions of WP, for testing updates directly from these older versions like when using Core Rollback plugin

3.0.7 / 2020-11-24

 • tweak to channel_switching_modification()

3.0.6 / 2020-11-21

 • improved flow between Bleeding edge and Point release

3.0.5 / 2020-11-18

 • don’t show beta as a next version when on RC

3.0.4 / 2020-11-17

 • fix to correctly downgrade from Bleeding edge to Point release nightlies.
 • hide stream options other than Nightlies for Point release channel until new Updates API changes
 • add settings for future Updates API above
 • added channel_settings_migrator() for switching between Bleeding edge and Point release channels

3.0.1 – 3.0.3 / 2020-10-27

 • fixed regex to get next versions
 • really didn’t need to use ReflectionClass 🤦‍♂️, thanks @pbiron
 • use ReflectionClass to get static variable $core_update_constant from class WP_Beta_Tester into class WPBT_Core

3.0.0 / 2020-10-23

 • major refactor for new core update API, thanks @dd32!
 • now requires PHP >5.6
 • allows for overrides when using the WP_AUTO_UPDATE_CORE constant
 • update on-screen help

2.2.13 / 2020-09-05

 • enclose WPConfigTransformer in try/catch

2.2.12 / 2020-08-10

 • fix intermittent PHP warning #21
 • deactivate and die if user attempting to run with wordpress-develop

2.2.11 / 2020-08-01

 • minor cleanup

2.2.10 / 2020-05-01

 • sanitize, escape & ignore
 • move multiline boolean operator to front of line, new guidelines in WPCS
 • fix correct_versions_for_downgrade() for being on current release version

2.2.9 / 2020-03-24

 • delete development RSS feed transient after core upgrade

2.2.8 / 2020-03-17 🍀

 • add Dev Notes and Field Guide links to dashboard
 • add text/link for bug reporting to trac
 • add help tabs to screen
 • arbitrarily changed settings page id from wp_beta_tester to wp-beta-tester 😏

2.2.7 / 2020-03-02

 • update trac link in callout for closed or reopened tickets on the milestone
 • only show Beta Tester Settings page link in callout with appropriate privileges, using manage_network_options and manage_options
 • menu to Settings page also checks privileges as above

2.2.6 / 2020-02-25

 • removed extra </li> in dashboard callout, 4th time’s the charm 😭

2.2.5 / 2020-02-25

 • less greedy regex for matching release posts in RSS for dashboard callout

2.2.4 / 2020-02-25 🤦‍♂️

 • added dashboard widget for network dashboard

2.2.3 / 2020-02-25

 • add dashboard widget callout for testing

2.2.2 / 2020-02-22

 • fix for strange Core API response where preferred version response contained the word ’version’. We now grab the last word of that response

2.2.1 / 2020-02-20

 • fix some i18n strings, thanks @pedro-mendonca

2.2.0 / 2020-02-19

 • added support for updating to the beta/RC offer. Based on and with tons of help from @pbrion, thanks Paul 👏🏻
 • fixed so a downgrade from ’unstable’ to ’point’ serves the correct download
 • test and exit from Extra inställningar if wp-config.php is not writeable

2.1.0 / 2019-09-17

 • add extra setting to skip successful autoupdate emails
 • add description to checkbox settings
 • composer update

2.0.4

 • add update version information to settings page text

2.0.3

 • Korrigering av tillgänglighet på flikarna för inställningar
 • update wp-cli/wp-config-transformer

2.0.2

 • a11y fixes for checkbox, thanks @audrasjb

2.0.1

 • fix for incorrect last updated message

2.0.0

 • near complete re-write to use more OOPy practices
 • put distinct process into separate classes
 • allows for multiple settings tabs for addtional settings

1.2.6

 • remove extraneous code
 • add GitHub Plugin URI header

1.2.5

 • fixed error message for downgrading version, thanks @andreas-andersson

1.2.4

 • använd inte $GLOBALS

1.2.3

 • uppdaterade några strängar och rättade skrivfel
 • run through WPCS linter
 • fixed translation strings to include HTML in context and properly escape with wp_kses_post()
 • fixed link to settings page under Multisite

1.2.2

 • ändrade formulering från blogg till webbplats

1.2.0

 • Escape output
 • Indicate that Bleeding edge nightlies are trunk
 • ny skärmdump
 • code improvements from linter

1.1.2

 • Remove anonymous function for PHP 5.2 compatibility.

1.1.1

 • fixed PHP notice for PHP 7.1
 • made URL scheme agnostic

1.1.0

 • Fixed to work properly under Multisite.

1.0.2

 • Uppdaterade testad upp till version till 4.7.
 • Fix the location of the settings screen in Multisite (moved under Settings in Network Admin).
 • Mindre textåtgärder.

1.0.1

 • Uppdaterade testad upp till version till 4.5.
 • Fix PHP7 deprecated constructor notice.
 • Ändrade textdomänen så att den överensstämmer med tilläggets slug.
 • Ändrade WordPress.org-länkar till att använda HTTPS.
 • Tog bort föråldrade inpackade översättningar till förmån för språkpaket.

1.0

 • Uppdaterade testad upp till version till 4.2.
 • Uppdaterade skärmdump.
 • Åtgärdar ett par stavfel.

See old-changelog.txt for previous changelog items