WordPress Importer

Beskrivning

WordPress importeraren kommer importera följande innehåll från en WordPress exportfil:

 • Inlägg, sidor och andra anpassade inläggstyper
 • Kommentarer och kommentars-meta
 • Egna fält och inläggsmeta
 • Kategorierar, etiketter och termer från anpassade taxonomier samt term-meta
 • Skapare

Mer information och instruktioner finns i dokumentationen om import av innehåll (engelska).

Filter

Importeraren har ett antal filter som tillåter dig att fullständigt aktivera/blockera specifika funktioner:

 • import_allow_create_users: returnera false om du endast vill tillåta mappning mot befintliga användare
 • import_allow_fetch_attachments: returneras som felaktig om du inte önskar tillåta importering och nedladdning av bilagor
 • import_attachment_size_limit: returnerar ett heltal för den maximala filstorleken i byte som sparas (standard är 0, som är obegränsad)

Det finns också ett antal actions tillgängliga för att koppla in i:

 • import_start: inträffar efter det att exportfilen har blivit uppladdad och författar-importinställningar har blivit valda.
 • import_end: anropas efter sista utdatan från importören

Installation

Den snabbaste metoden för att installera importeraren är:

 1. Besök Verktyg -> Importera i WordPress panelen
 2. Klicka på WordPress länken i listan över system
 3. Klicka ”Installera nu”
 4. Slutligen klickar du på ”Aktivera tillägg & kör importeraren”

Om du föredrar att göra saker manuellt, följ då dessa instruktioner:

 1. Ladda upp wordpress-importer mappen till /wp-content/plugins/ katalogen
 2. Aktivera tillägget genom ’Tillägg’ menyn i WordPress
 3. Gå till Verktyg -> Importera-vyn, klicka på WordPress

Vanliga frågor

Hjälp! Jag får felmeddelande om slut på minne eller blank skärm.

Om din exporterade fil är mycket stor kan importskriptet nå ditt webbhotells konfigurerade minnesgräns för PHP.

Ett meddelande som ”Allvarligt fel: Tillåten minnestorlek på 8388608 byte förbrukat” indikerar att skriptet inte lyckas importera XML-filen med nuvarande PHP-minnesgräns. Om du har tillgång till en php.ini fil, kan du manuellt höja gränsen; om inte (till exempel om din WordPress installation finns på en delad server), kan du behöva bryta din exporterade XML-filen i flera mindre bitar och kör importskriptet en i taget.

För dem med delat webbhotell kan det bästa alternativet vara att konsultera sitt webbhotells support för att bestämma den bästa metoden för att köra importen. Ett webbhotell kan vara villiga att tillfälligt lyfta minnesbegränsningar och / eller köra importen direkt från deras håll.

Support-artikel: Att importera innehåll (engelska)

Recensioner

17 juni, 2020
I'm giving this two stars not one, because previous attempts left half the images behind, but I have now at least managed to get all the posts and all the images into the new WordPress site... from the previous WordPress.com site. Horrible though. Had to split a relatively small blog (55 posts) into 11 blocks, get my host to raise the timeout massively, change PHP settings, deactivate everything in sight... and I still had to push through 503 errors, STILL getting timeouts after (e.g.) 10 minutes importing a block of 5 posts, re-running several of the imports... But the worst thing is that it pulled down two copies of each image, creating a second unattached copy of the thumbnail and displaying that rather than the 'real' image, which is then viewable by clicking on the thumbnail. Some thumbnails also then displayed bigger than they are, so fuzzy too. Going to have to go through every post manually, replacing the 'ghost' image with the real one, and then deleting it. Just hoping ALL the images really are there. If it turns out the blog author didn't always link to the media file, I may find some are missing and have to back and look for them. Horrible horrible horrible... and that's going from a WordPress blog to a WordPress blog... what can be so hard?!
25 maj, 2020
Dear Team Plugin is working fine, great work, I would like to suggestion if allow more data file size it will great help for people. This time plugin have (Maximum size: 4 MB) that is not enough. Please increase file size to make more useful Thank you
30 mars, 2020
Importing a couple dozen posts including attachments: ✓ Importing a couple dozen pages including attachments: ✓ Importing ~100 media files including attachments: ✗ HTTP 503. I've tried disabling leech & hotlinking protection on the source domain. I've tried increasing the PHP memory_limit to 512MB, max_execution_time to 0 (unlimited), max_input_time to -1 (same as max_ececution_time), post_max_size to 128MB, upload_max_filesize to 128MB. Note that the media files I was attempting to import were less than 100MB combined. But I kept getting a HTTP 503. The way I eventually got around it was as follows: start the import of media, including attachments. When it fails, do it again, but this time without attachments. You will get a list showing you which media files were actually imported already and which haven't been imported. Now edit the xml file and remove all entries (delimited by <item>…</item>) that have already been imported. Start the media import again, with the edited xml file and include attachments. If it fails again, repeat the import but without attachments. Note files already imported, remove from xml file, rinse and repeat. Tedious? Perhaps. This plugin's fault? I honestly don't know. My cheap hoster's fault? Entirely possible. My skills not being as good as I think they are? Definitely an option. But was it the quickest way to get the job done? Yes, for me it was. Hopefully this information can help someone else. Or perhaps at least it'll help the plugin author to make this plugin more foolproof 😉
7 februari, 2020
Timing out on a perfectly healthy VPS after importing only 25 posts and their media attachments. Have to workaround by migrating to a locally hosted site, then using a working migrator tool to the online site. Could there be an option to split XML into smaller chunks? I realise this is difficult to get to work everywhere, but I always advise people starting out a website and not sure how much effort they will put in to start a wordpress.com site, and its easy to upgrade. Thats a big part of what makes wordpress such a great platform for all kinds of users. When its so difficult to migrate to a self hosted wordpress, then its the opposite just a pain in the butt.
Läs alla 290 betyg

Bidragsgivare och utvecklare

”WordPress Importer” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

”WordPress Importer” har översatts till 55 språk. Tack till översättarna för deras bidrag.

Översätt ”WordPress Importer” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.

Ändringslogg

0.7

 • Uppdaterade kravet på lägsta WordPress-version till 3.7 och säkerställ kompatibilitet med PHP 7.4.
 • Rättat ett fel som gjorde att term-meta inte importerades.
 • Rättade ett fel som gjorde att snedstreck (/) togs bort vid import av meta-data.
 • Rättat ett fel som förhindrade import av serialiserade meta-data.
 • Rättat kontroll av filstorlek efter nedladdning av fjärrfiler när HTTP-komprimering är aktiv.
 • Förbättrat tillgängligheten av formulärfält genom att saknade etiketter lagts in.
 • Förbättrat import för fjärr-URL:er som saknar namn och/eller filändelse.
 • Lagt till stöd för fältet wp:base_blog_url för att möjliggöra import av flera filer via WP-CLI.
 • Lagt till stöd för tolkning av term-meta vid användning av reguljära uttruck eller XML-tolk.
 • Utvecklare: Alla PHP-klasser har lagts i egna filer.
 • Utvecklare: Gjort det möjligt att ändra IMPORT_DEBUG via wp-config.php och ändrat standardvärdet till samma värde som hos WP_DEBUG.

0.6.4

 • Förbättra PHP7-kompatibilitet.
 • Rättat ett fel som gjorde att snedstreck raderades i importerade kommentarer.
 • Rättelse avseende olika notiser om föråldrade funktioner, inklusive wp_get_http() och screen_icon().
 • Rättelse för import av exportfiler med metadatatermer som sträcker sig över flera rader.

0.6.3

 • Lägg till support för att importera term-metadata.
 • Fixat bugg som orsakade att snedstreck ”/” försvann från importerat innehåll.
 • Fixat bugg som i vissa fall orsakade att tecken förlorade sin formatering innanför CDATA.
 • Fixat PHP-notiser.

0.6.2

0.6

 • Stöd för WXR 1.2 och multipla CDATA sektioner
 • Inlägg är inte dubletter om deras post_type är olika

0.5.2

 • Dubbelkolla att den uppladdade exportfilen existerar innan den börjar bearbetas. Detta förebygger inkorrekta felmeddelande när en exportfil laddas upp till en server utan att man har fullständiga rättigheter om WordPress 3.3 eller 3.3.1 används.

0.5

 • Importera kommentarsmeta (kräver export från WordPress 3.2)
 • Mindre buggfixar och förbättringar

0.4

 • Mappa kommentar user_id när det är möjligt
 • Importera bilagor från wp:attachment_url
 • Ladda upp bilagor till rätt katalog
 • Mappa om storleksändrade bilders URL:er korrekt

0.3

 • Använd en XML parser om möjligt
 • Rätt importstöd för navigationsmenyer
 • … och så mycket mer, se Trac-ärende #15197

0.1

 • Första utgåvan