WordPress Importer

Beskrivning

WordPress importeraren kommer importera följande innehåll från en WordPress exportfil:

 • Inlägg, sidor och andra anpassade inläggstyper
 • Comments and comment meta
 • Egna fält och inläggsmeta
 • Categories, tags and terms from custom taxonomies and term meta
 • Skapare

For further information and instructions please see the documention on Importing Content.

Filter

Importeraren har ett antal filter som tillåter dig att fullständigt aktivera/blockera specifika funktioner:

 • import_allow_create_users: returnera false om du endast vill tillåta mappning mot befintliga användare
 • import_allow_fetch_attachments: returneras som felaktig om du inte önskar tillåta importering och nedladdning av bilagor
 • import_attachment_size_limit: returnerar ett heltal för den maximala filstorleken i byte som sparas (standard är 0, som är obegränsad)

Det finns också ett antal actions tillgängliga för att koppla in i:

 • import_start: inträffar efter det att exportfilen har blivit uppladdad och författar-importinställningar har blivit valda.
 • import_end: anropas efter sista utdatan från importören

Installation

Den snabbaste metoden för att installera importeraren är:

 1. Besök Verktyg -> Importera i WordPress panelen
 2. Klicka på WordPress länken i listan över system
 3. Klicka ”Installera nu”
 4. Slutligen klickar du på ”Aktivera tillägg & kör importeraren”

Om du föredrar att göra saker manuellt, följ då dessa instruktioner:

 1. Ladda upp wordpress-importer mappen till /wp-content/plugins/ katalogen
 2. Aktivera tillägget genom ’Tillägg’ menyn i WordPress
 3. Gå till Verktyg -> Importera-vyn, klicka på WordPress

Vanliga frågor

Hjälp! Jag får felmeddelande om slut på minne eller blank skärm.

Om din exporterade fil är mycket stor kan importskriptet nå ditt webbhotells konfigurerade minnesgräns för PHP.

Ett meddelande som ”Allvarligt fel: Tillåten minnestorlek på 8388608 byte förbrukat” indikerar att skriptet inte lyckas importera XML-filen med nuvarande PHP-minnesgräns. Om du har tillgång till en php.ini fil, kan du manuellt höja gränsen; om inte (till exempel om din WordPress installation finns på en delad server), kan du behöva bryta din exporterade XML-filen i flera mindre bitar och kör importskriptet en i taget.

För dem med delat webbhotell kan det bästa alternativet vara att konsultera sitt webbhotells support för att bestämma den bästa metoden för att köra importen. Ett webbhotell kan vara villiga att tillfälligt lyfta minnesbegränsningar och / eller köra importen direkt från deras håll.

Support Article: Importing Content

Recensioner

30 mars, 2020
Importing a couple dozen posts including attachments: ✓ Importing a couple dozen pages including attachments: ✓ Importing ~100 media files including attachments: ✗ HTTP 503. I've tried disabling leech & hotlinking protection on the source domain. I've tried increasing the PHP memory_limit to 512MB, max_execution_time to 0 (unlimited), max_input_time to -1 (same as max_ececution_time), post_max_size to 128MB, upload_max_filesize to 128MB. Note that the media files I was attempting to import were less than 100MB combined. But I kept getting a HTTP 503. The way I eventually got around it was as follows: start the import of media, including attachments. When it fails, do it again, but this time without attachments. You will get a list showing you which media files were actually imported already and which haven't been imported. Now edit the xml file and remove all entries (delimited by <item>…</item>) that have already been imported. Start the media import again, with the edited xml file and include attachments. If it fails again, repeat the import but without attachments. Note files already imported, remove from xml file, rinse and repeat. Tedious? Perhaps. This plugin's fault? I honestly don't know. My cheap hoster's fault? Entirely possible. My skills not being as good as I think they are? Definitely an option. But was it the quickest way to get the job done? Yes, for me it was. Hopefully this information can help someone else. Or perhaps at least it'll help the plugin author to make this plugin more foolproof 😉
7 februari, 2020
Timing out on a perfectly healthy VPS after importing only 25 posts and their media attachments. Have to workaround by migrating to a locally hosted site, then using a working migrator tool to the online site. Could there be an option to split XML into smaller chunks? I realise this is difficult to get to work everywhere, but I always advise people starting out a website and not sure how much effort they will put in to start a wordpress.com site, and its easy to upgrade. Thats a big part of what makes wordpress such a great platform for all kinds of users. When its so difficult to migrate to a self hosted wordpress, then its the opposite just a pain in the butt.
21 november, 2019
Mostly works for unmodified exports of simple things, but easily breaks when the XML is formatted slightly differently (but still valid), or when the content being exported is somewhat non-standard.
Läs alla 287 betyg

Bidragsgivare och utvecklare

”WordPress Importer” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

”WordPress Importer” har översatts till 54 språk. Tack till översättarna för deras bidrag.

Översätt ”WordPress Importer” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.

Ändringslogg

0.7

 • Update minimum WordPress requirement to 3.7 and ensure compatibility with PHP 7.4.
 • Fix bug that caused not importing term meta.
 • Fix bug that caused slashes to be stripped from imported meta data.
 • Fix bug that prevented import of serialized meta data.
 • Fix file size check after download of remote files with HTTP compression enabled.
 • Improve accessibility of form fields by adding missing labels.
 • Improve imports for remote file URLs without name and/or extension.
 • Add support for wp:base_blog_url field to allow importing multiple files with WP-CLI.
 • Add support for term meta parsing when using the regular expressions or XML parser.
 • Developers: All PHP classes have been moved into their own files.
 • Developers: Allow to change IMPORT_DEBUG via wp-config.php and change default value to the value of WP_DEBUG.

0.6.4

 • Förbättra PHP7-kompatibilitet.
 • Rättat ett fel som gjorde att snedstreck raderades i importerade kommentarer.
 • Rättelse avseende olika notiser om föråldrade funktioner, inklusive wp_get_http() och screen_icon().
 • Rättelse för import av exportfiler med metadatatermer som sträcker sig över flera rader.

0.6.3

 • Lägg till support för att importera term-metadata.
 • Fixat bugg som orsakade att snedstreck ”/” försvann från importerat innehåll.
 • Fixat bugg som i vissa fall orsakade att tecken förlorade sin formatering innanför CDATA.
 • Fixat PHP-notiser.

0.6.2

0.6

 • Stöd för WXR 1.2 och multipla CDATA sektioner
 • Inlägg är inte dubletter om deras post_type är olika

0.5.2

 • Dubbelkolla att den uppladdade exportfilen existerar innan den börjar bearbetas. Detta förebygger inkorrekta felmeddelande när en exportfil laddas upp till en server utan att man har fullständiga rättigheter om WordPress 3.3 eller 3.3.1 används.

0.5

 • Importera kommentarsmeta (kräver export från WordPress 3.2)
 • Mindre buggfixar och förbättringar

0.4

 • Mappa kommentar user_id när det är möjligt
 • Importera bilagor från wp:attachment_url
 • Ladda upp bilagor till rätt katalog
 • Mappa om storleksändrade bilders URL:er korrekt

0.3

 • Använd en XML parser om möjligt
 • Rätt importstöd för navigationsmenyer
 • … och så mycket mer, se Trac-ärende #15197

0.1

 • Första utgåvan