Det här tillägget har inte testats med någon av de 3 senaste huvudversionerna av WordPress. Det kanske inte längre underhålls och kan ha kompatibilitetsproblem när det används tillsammans med nyare versioner av WordPress.

WP Helper

Beskrivning

wp_helper have 4 distinct plugin.

  • posttype_helper
  • taxonomy_helper
  • attachment_helper
  • adminpage_helper

each provides additional features that allow you to simplify the development of new posttype, new taxonomies, new pages and menu administrator, etc.

Detailed list of additional function is coming soon

You must check if wp_helper is actived before active your plugin, with similar code : {{{

if (defined(’WP_HELPER’)) {
// your code here } else { // if defined(WP_HELPER) add_action(’admin_notices’, ’myplugin_noframework_notice’); }

function myplugin_noframework_notice(){ global $pagenow; if ( $pagenow == ’plugins.php’ ) { echo ’

To activate this plugin you must install and activate WP HELPER plugin .

’; } }

}}}

Installation

install with standard procedure

Vanliga frågor

contact me for each questions…

Recensioner

Detta tillägg har inga recensioner.

Bidragsgivare och utvecklare

”WP Helper” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

Översätt ”WP Helper” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.