Det här tillägget har inte testats med någon av de 3 senaste huvudversionerna av WordPress. Det kanske inte längre underhålls och kan ha kompatibilitetsproblem när det används tillsammans med nyare versioner av WordPress.

WP-ShkShell

Beskrivning

WP-ShkShell provides a terminal-like box for embedding terminal commands within pages or posts.
It also support multi-lines, multi-commands and has syntax hightlight.

The code is a modification of WP-Terminal (https://wordpress.org/extend/plugins/wp-terminal/).

Usage

Wrap terminal blocks with <pre lang="shell" prompt="$"> and </pre>.

Example 1: Default prompt

<pre lang="shell" prompt="$">
 ls -a
</pre>

Example 2: Customized prompt

<pre lang="shell" prompt="#">
 ls -a
</pre>

Example 3: Another customized prompt

<pre lang="shell" prompt="user@machine$">
 ls -a
</pre>

Example 4: Comments

<pre lang="shell" prompt="user@machine$">
 ls -a
 # will also list hidden files
</pre>

Example 5: Multiline commands

<pre lang="shell">
 ls
 <br>ls -a
</pre>

Example 6: Multiline lines, multiple commands

<pre lang="shell">
 ls
 file1 file2 file3
 <br>ls -A
 .file0 file1 file2 file3
</pre>

Installation

 1. Upload wp-shkshell.zip to your WordPress plugins directory, usually wp-content/plugins/ and unzip the file. It will create a wp-content/plugins/wp-shkshell/ directory.
 2. Activate the plugin through the ’Plugins’ menu in WordPress.
 3. Create a post/page that contains a code snippet following the proper usage syntax.

Recensioner

Detta tillägg har inga recensioner.

Bidragsgivare och utvecklare

”WP-ShkShell” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

Översätt ”WP-ShkShell” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.

Ändringslogg

0.6.0

 • Added support for comments (^#)

0.5.3

 • Extended variables names: [A-Z_]+ to [a-zA-Z0-9_]+

0.5.2

 • Path fix (thx to James House). Was causing bad parsing without space before ’;’

0.5.1

 • Added sub-shell commands recognition
  So that in VAR=$(cmd ...), cmd will be highlighted as a command

0.5

 • Fixed 0.4.1 (backquotes)

0.4.3

 • Fixed 0.4.2.5 (commands detection)

0.4.2.5

 • Improved commands detection

0.4.2

 • Removed conditions
 • Improved CSS and README

0.4.1

 • Added support for backquotes

0.4.0

 • Fixed path to CSS (was hard-coded and case-insensitive)

0.3.8.5

 • Added support for special variables $* $@ etc.

0.3.8

 • Added support for conditions []

0.3.7.5

 • Fixed strings

0.3.7

 • Added support for strings ” and ””

0.3.6

 • Added support for variables $… and $(…)

0.3.5

 • Added support for fullpath commands

0.3.4

 • Added support for commands with –

0.3.3

 • Added support for ; and commands with –

0.3.2

 • Fixed && and ||

0.3.1

 • Perfect multi-line support

0.3

 • Tag pre lang=”shell”, with prompt

0.2

 • Added multiline commands, pre class=””

0.1

 • First release, pre id=””