Tillgänglighet

WordPress-communityn och öppna källkodsprojektet WordPress är angelägna om att vara så inkluderande och tillgängliga som möjligt. Vi vill att användare, oavsett deras förutsättningar och förmåga ska kunna publicera innehåll och sköta en webbplats eller en applikation som är byggd med hjälp av WordPress.

Där det är möjligt strävar WordPress efter att göra adminpanelen i WordPress och de medföljande standardtemana helt kompatibla med WCAG 2.0 AA.

Enligt Kodstandarden för WordPress-tillgänglighet måste all ny och all uppdaterad kod som släpps i WordPress strikt följa dessa riktlinjer. Det är möjligt att vissa befintliga funktioner och funktioner som håller på att uvecklas inte helt uppfyller dessa krav. Kända problem finns uppräknade i WordPress-Trac under fokus-koden ”accessibility”.

Även om WordPress-projektet aldrig kan garantera att alla teman är kompatibla har de teman som är markerade som färdiga för tillgänglighet granskats av temagranskningsteamet för att säkerställa att dessa teman uppfyller deras grundläggande krav kring tillgänglighet.

Tillgänglighetsteamet

WordPress Tillgänglighetsteam tillhandahållet expertkunskaper kring tillgänglighet över hela projektet för att förbättra tillgängligheten i WordPress-kärnan och andra resurser.

Tillgänglighetshandboken delar med sig av bästa praxis kring tillgänglighet på webben, en lista med verktyg för tillgänglighet, vilken testning vi gör för att förbättra WordPress, teman, tillägg och hur du kan hjälpa till med tillgängligheten i WordPress.

I handboken för tillgänglighet hittar du information om hur du rapporterar tillgänglighetsproblem som du har stött på.