Tillgänglighet

WordPress-communityn och öppna källkodsprojektet WordPress är angelägna om att vara så inkluderande och tillgängliga som möjligt. Vi vill att användare, oavsett deras förutsättningar och förmåga ska kunna publicera innehåll och sköta en webbplats eller en applikation som är byggd med hjälp av WordPress.

Där det är möjligt strävar WordPress efter att göra adminpanelen i WordPress och de medföljande standardtemana helt kompatibla med WCAG 2.0 AA.

Enligt Kodstandarden för WordPress-tillgänglighet måste all ny och all uppdaterad kod som släpps i WordPress strikt följa dessa riktlinjer. Det är möjligt att vissa befintliga funktioner och funktioner som håller på att uvecklas inte helt uppfyller dessa krav. Kända problem finns uppräknade i WordPress-Trac under fokus-koden ”accessibility”.

Även om WordPress-projektet aldrig kan garantera att alla teman är kompatibla har de teman som är markerade som färdiga för tillgänglighet granskats av temagranskningsteamet för att säkerställa att dessa teman uppfyller deras grundläggande krav kring tillgänglighet.

Tillgänglighetsteamet

WordPress Tillgänglighetsteam tillhandahållet expertkunskaper kring tillgänglighet över hela projektet för att förbättra tillgängligheten i WordPress-kärnan och andra resurser.

Tillgänglighetshandboken delar med sig av bästa praxis kring tillgänglighet på webben, en lista med verktyg för tillgänglighet, vilken testning vi gör för att förbättra WordPress, teman, tillägg och hur du kan hjälpa till med tillgängligheten i WordPress.

I handboken för tillgänglighet hittar du information om hur du rapporterar tillgänglighetsproblem som du har stött på i WordPress eller på webbplatsen WordPress.org.

ATAG-uttalande

Authoring Tool Accessibility Guidelines version 2.0 (Riktlinjer för tillgänglighetsverktyg, version 2.0) eller ATAG är ett antal riktlinjer som styr hur man utvecklar verktyg för skapande av webbsidor som både är tillgängliga och som uppmuntrar till skapande av tillgängligt innehåll.

WordPress kodstandard för tillgänglighet kräver att ny eller uppdaterad kod uppfyller standardkraven i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG, Riktlinjer för tillgänglighet hos webbinnehåll) version 2.0 enligt nivå AA. Att uppfylla ATAG är ett ytterligare mål utöver att följa WCAG.

En tillämpning som fullt ut uppfyller ATAG 2.0 måste inte bara kunna användas av personer med funktionsnedsättning, utan måste dessutom möjliggöra och uppmuntra alla användare att skapa tillgängligt innehåll och hjälpa dem att korrigera tillgänglighetsmisstag utan krav på extra verktyg eller tilläggsfunktioner.

För närvarande uppfyller WordPress inte ATAG 2.0, med åtar sig att sträva mot funktioner som är tillgängliga och som hjälper användare att skapa tillgängligt innehåll med målet att på sikt uppfylla kraven i ATAG.