WordPress.org

Om…

Tillgänglighet

Tillgänglighet

WordPress-communityn och öppna källkodsprojektet WordPress är angelägna om att vara så inkluderande och tillgängliga som möjligt. Vi vill att användare, oavsett deras förutsättningar och förmåga ska kunna publicera innehåll och sköta en webbplats eller en applikation som är byggd med hjälp av WordPress.

Där det är möjligt strävar WordPress efter att göra adminpanelen i WordPress och de medföljande standardtemana helt kompatibla med WCAG 2.0 AA.

Enligt WordPress Accessibility Coding Standards måste all ny eller uppdaterad kod som släpps i WordPress följa dessa riktlinjer. Vissa aktuella funktioner och funktioner under utveckling kanske ännu inte är helt kompatibla, och kända problem listas i WordPress Trac under fokus ”accessibility”.

WordPress-projektet kan inte garantera att alla teman är kompatibla, men de teman som är märkta redo för tillgänglighet har kontrollerats av temagranskningsteamet så att de uppfyller dessa grundläggande tillgänglighetskrav.

Tillgänglighetsteamet

WordPress tillgänglighetsteam tillhandahåller expertkunskaper avseende tillgänglighet åt hela projektet för att stärka tillgängligheten hos WordPress-kärnan och dess resurser.

Tillgänglighetshandboken (Accessibility Handbook) innehåller bästa praxix för tillgänglighet på webben, en lista med tillgänglighetsverktyg, vilka tester vi genomför för att förbättra WordPress, teman och tillägg och hur du kan bidra till tillgänglighet i WordPress.

Om du stött på något tillgänglighetsproblem i WordPress eller på WordPress.org kan du hitta hjälp på sidan Rapportera tillgänglighetsproblem i handboken.

ATAG-uttalande

Authoring Tool Accessibility Guidelines version 2.0 (ATAG) är en uppsättning riktlinjer för hur man bör utforma verktyg för att skapa webbsidor som både är tillgängliga och uppmuntrar till att skapa tillgängligt innehåll.

WordPress kodningsstandarder för tillgänglighet kräver att ny eller uppdaterad kod uppfyller standarderna i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) version 2.0 på nivå AA. Överensstämmelse med ATAG är ett extra mål utöver WCAG.

En applikation som helt uppfyller ATAG 2.0 ska inte bara kunna användas av personer med funktionsnedsättningar, utan även möjliggöra och uppmuntra alla användare att skapa tillgängligt innehåll och hjälpa dem att korrigera misstag med tillgängligheten, utan några ytterligare verktyg eller tillägg krävs.

För närvarande uppfyller WordPress inte ATAG 2.0, med åtar sig att sträva mot funktioner som är tillgängliga och som hjälper användare att skapa tillgängligt innehåll med målet att på sikt uppfylla kraven i ATAG.