Utvecklingsbeskrivning

WordPress utvecklas hela tiden. För närvarande pågår arbete med fas 2 av projekt Gutenberg. Gutenberg-projektet är ett nytänkande kring hur vi hanterar innehåll på webben. Målet är att ge bredare åtkomst till närvaro på webben, vilket är en förutsättning för framgång för moderna företag. Fas 1 utgjordes av den nya blockredigeraren, som släpptes med WordPress 5.0. Du kan se hur den fungerar här. För år 2019 fokuserar vi på fas 2, som kommer att skapa sätt för teman att visuellt markera innehållsområden och göra dessa tillgängliga i Gutenberg.

För år 2019 har projektet dessutom följande 9 prioriterade områden, enligt beskrivningen i detta inlägg av projektets ledare Matt Mullenweg:

  • Skapa ett block för navigeringsmenyer.
  • Göra alla befintliga widgetar tillgängliga som block.
  • Uppgradera områdena för widget-redigering och i anpassaren så att de fungerar med block.
  • Skapa ett sätt för teman att visuellt registrera innehållsområden och göra dem tillgängliga i Gutenberg.
  • Inkludera tillägget för kontroll av webbplatsens hälsa i kärnan för att hjälpa till med felsökning och uppmuntra till programkod med god hygien.
  • Skapa ett sätt för användare att tacka ja till automatiska uppdateringar av tillägg och teman.
  • Skapa ett sätt för användare att tacka ja till automatiska uppgraderingar till huvudversioner av kärnan.
  • Skapa en katalog på WordPress.org där man kan söka efter block, och ett sätt att smidigt installera dem.
  • Skapa ett gallringsteam för att få ordning på våra 6 500 öppna ärenden i Trac.

Vill du vara med? Kika in på Make WordPress! Vi behöver alltid fler människor som kan hjälpa till att översätta, designa, dokumentera, utveckla och marknadsföra WordPress.

För närvarande planerade releaser

Här är de utgåvor som planeras med länkar till deras ”milestones” i vårt uppföljningsverktyg. Alla planerade datum kan komma att ändras och är avsedda för planeringsändamål. När release-datumet kommer närmare blir även tidsplaneringen mer definitiv.

Version Planerat
5.3 (Trac) 2019

Den sista månaden inför en release görs en ”frysning” av de nya funktionerna och fullt fokus sätts på att säkerställa kvaliteten i releasen genom att eliminera programfel och granska koden med avseende på eventuella prestandaproblem.

Du hittar en översikt över den föregående utgåvan på historiksidan.

Framtidsplaner på längre sikt

Samtidigt som vi förväntar att använda större delen av (eller hela) år 2019 för att avsluta fas 2 av Gutenberg har vi redan planer för faserna 3 och 4. Fas 3 kommer att handla om samarbete och redigering av flera användare. Fas 4 kommer att innehålla stöd för flerspråkiga webbplatser.