Utvecklingsbeskrivning

WordPress utvecklas hela tiden. För närvarande pågår arbetet med fas 2 av Gutenberg-projektet. Det innebär ett totalt nytänkande kring hur vi hanterar webbinnehåll. Målet är att möjliggöra närvaro på webben för fler eftersom det utgör en förutsättning för att moderna företag ska kunna lyckas. Fas 1 var den nya blockredigeraren, som lanserades med WordPress 5.0. Du kan se här hur den fungerar. År 2021 fokuserade vi på att inkludera redigering av hela webbplatsen (fas 2) i WordPress, så att hela webbplatsen ska kunna redigeras med hjälp av block, inte bara inlägg och sidor. Mer information om full webbplatsredigering, dess komponenter och annat pågående arbete med utveckling av nya funktioner finns på sidan med en översikt för funktionsutvecklingsprojekt.

För år 2022 har projektet några översiktliga huvudmål som beskrivs i detta inlägg:

 1. Stimulera upptaget av den nya WordPress-redigeraren – Efter WordPress 5.9 kommer vårt fokus att ligga på ökad användaracceptans genom att göra redigering av hela webbplatsen (och de ingående verktygen) enklare att hitta och använda.
  1. För CMS:et – Samla in återkoppling med god kvalitet och se till att den leder till genomförbara åtgärder genom samarbete med design-teamet vid behov, och tillhandahåll programuppdateringar som löser användarnas viktigaste behov.
   1. Bjud in fler användare och WordPress-utökare att dela i programmet för fler testare av webbplatsredigering/FSE (10–12 inbjudningar att testa).
   2. Organisera regelbundet designinriktad användartestning (ett test per vecka).
  2. För vår community – Sprid vår kunskap och våra resurser på ett sätt som inspirerar och motiverar våra användare att agera.
   1. Bjud in fler användare och WordPress-utökare att bredda sina kunskaper med hjälp av LearnWP.
   2. Omvandla ständigt återkommande supportfrågor till nytt ”evigt” innehåll (10–15 artiklar med originalinnehåll, i hjälp av Learn, dokumentationen, WordPress.org m.m.).
   3. Översätt användarinriktat innehåll med stor effekt till flera Rosetta-webbplatser (15–20 språkversioner).
   4. Genomför WordPress-evenemang riktade till specifika målgrupper (10–12 st. riktade mot vissa målspråk, intresseområden eller yrken).
  3. För ekosystemet – Prioritera verktyg och innehåll för redigering av hela webbplatsen (FSE) i hela ekosystemet för alla användare.
   1. Framhäv blockinriktade teman och tillägg i katalogerna.
   2. Tillhandahåll verktyg/kurser för undervisning av hur man bygger blockteman.
   3. Förbättra utvecklares upplevelse av block.
 2. Stöd öppen källkodsalternativ för alla behov i webbplatsskapande – Ge tillgång till de element med öppen källkod som behövs för att skapa och driva webbplatser.
  1. För innehållshanteringssystemet
   1. Uppdatera flödet för välkomnande av nya användare till aktuell standard.
   2. Integrera ”Openverse” i WordPress adminpanel
   3. Integrera inskickning av bidrag till fotokatalogen i WordPress adminpanel.
   4. Mönsterskapare
  2. För gemenskapen
   1. Leverera utbildningsmöjligheter i LearnWP (1 seminarium per vecka, 6 kurser per år)
   2. Öka antalet SLS:er (tillfällen för gemensamt lärande, 4 st. per vecka)
   3. Kampanj för inlämnning av fler blockteman (500 blockteman i katalogen).
  3. För ekosystemet
   1. Uppdatera förhandsvisningen av teman så att den fungerar med blockteman.
   2. Uppdatera innehåll och design över hela WP.org.
   3. Uppdatera Polyglots verktyg för att ge en bättre översättningsupplevelse.
   4. Skapa en kommunikationscentral avsedd för utvecklare.
 3. Ambassadörer för öppen källkod: Förstärk WordPress metoder kring och för öppen källkod för att leda och stödja framgång för WordPress och även för den gemenskap kring öppen källkod som vi ingår i.
  1. För alla
   1. Utökning av programmet 5ftF (5 för framtiden)
   2. Rekrytering av framtida ledare inom gemenskapen
   3. Mottagande av dagens ledare inom gemenskapen
   4. Bidrag till andra andra, ingående projekt med öppen källkod (PHP, JS, Matrix m.fl.)
   5. Underhåll av projektet WordPress
   6. Underordnade program
 4. Bonus: Förberedelser inför WordPress 20-årsfirande

Vill du vara med? Gå till Make WordPress! Vi behöver alltid fler människor som kan hjälpa till att översätta, designa, dokumentera, utveckla och marknadsföra WordPress.

För närvarande planerade utgåvor

Här är de utgåvor som planeras med länkar till deras ”milestones” i vårt uppföljningsverktyg. Alla planerade datum kan komma att ändras och är avsedda för planeringsändamål. När release-datumet kommer närmare blir även tidsplaneringen mer definitiv.

Version Planerat
6.2 (Trac) 2023

Blogginlägget i Make WordPress Core om de föreslagna tiderna för huvudutgåvor 2022 innehåller mer information om release-planeringen.

Den sista månaden inför en release görs en ”frysning” av de nya funktionerna och fullt fokus sätts på att säkerställa kvaliteten i releasen genom att eliminera programfel och granska koden med avseende på eventuella prestandaproblem.

Du hittar en översikt över tidigare utgåvor på historiksidan.

Framtidsplaner på längre sikt

Gutenberg fas 2 är inte slut bara för att projektet har inkluderats i WordPress-kärnan. Arbetet med att samla in återkoppling och förbättra saker utifrån användarnas behov kommer att fortsätta även efter att WordPress 5.8 lanseras. Som en påminnelse presenterar vi här de fyra faserna som beskrivs i Gutenberg-projektet:

Gutenberg-projektets fyra faser

 1. Enklare redigering – Finns redan i WordPress och förbättras efterhand
 2. Anpassning – redigering av hela webbplatsen, blockmönster, blockkatalog, blockbaserade teman
 3. Samarbete – ett mer intuitivt sätt att gemensamt skapa innehåll
 4. Flerspråkighet – Möjlighet till flerspråkiga webbplatser byggs in i WordPress-kärnan