Utvecklingsbeskrivning

WordPress utvecklas hela tiden. För närvarande pågår arbetet med fas 2 av Gutenberg-projektet. Gutenberg-projektet är ett totalt nytänkande kring hur vi hanterar webbinnehåll. Målet är att möjliggöra närvaro på webben för fler människor eftersom den närvaron utgör en förutsättning för att moderna företag ska kunna lyckas. Fas 1 var den nya blockredigeraren, som lanserades med WordPress 5.0. Du kan se här hur den fungerar. År 2021 fokuserar vi på att inkludera redigering av hela webbplatsen (fas 2) i WordPress, så att hela webbplatsen ska kunna redigeras med hjälp av block, och inte bara inlägg och sidor. Mer information om full webbplatsredigering, dess komponenter och annat pågående arbete med utveckling av nya funktioner finns på sidan med en översikt för funktionsutvecklingsprojekt.

För år 2021 har projektet några översiktliga huvudmål som beskrivs i detta inlägg:

  • Redigering av hela webbplatsen (Full site editing): Att i tillägget Gutenberg, och därefter i WordPress-kärnan skapa möjligheten att redigera alla element på en webbplats med hjälp av Gutenberg-block. Detta kommer även att inkludera alla funktioner som håller på att utvecklas för att underlätta övergången för befintliga användare till Gutenberg. Omfattning/tidslinje: En minimal fungerande produkt i tillägget till april 2021, version 1 för inkludering i WordPress-kärnan med 5.8.
  • LearnWP: Möjliggör utjämning av WordPress-kunskaper genom att erbjuda seminarier, inspelade kurser och möjligheter till självstudier via learn.wordpress.org. Omfattning/tidsplan: att regelbundet publicera nya seminarier och lektionsplaner, att upprätthålla en hög andel godkända resultat i prov för seminarier för att säkerställa goda studieresultat och ökad förståelse.
  • Verktyg för bidragsgivare: Minska det manuella extraarbetet för stöd av deltagande team med hjälp av förbättrade verktyg. Omfattning/tidsplan: Varierande och beroende på extra testning.

Vill du vara med? Gå till Make WordPress! Vi behöver alltid fler människor som kan hjälpa till att översätta, designa, dokumentera, utveckla och marknadsföra WordPress.

För närvarande planerade releaser

Här är de utgåvor som planeras med länkar till deras ”milestones” i vårt uppföljningsverktyg. Alla planerade datum kan komma att ändras och är avsedda för planeringsändamål. När release-datumet kommer närmare blir även tidsplaneringen mer definitiv.

Version Planerat
6.0 (Trac) 2022

Blogginlägget i Make WordPress Core om den preliminära release-kalendern för år 2020-2021 innehåller mer information release-planeringen.

Den sista månaden inför en release görs en ”frysning” av de nya funktionerna och fullt fokus sätts på att säkerställa kvaliteten i releasen genom att eliminera programfel och granska koden med avseende på eventuella prestandaproblem.

Du hittar en översikt över tidigare utgåvor på historiksidan.

Framtidsplaner på längre sikt

Gutenberg fas 2 är inte slut bara för att projektet har inkluderats i WordPress-kärnan. Arbetet med att samla in återkoppling och förbättra saker utifrån användarnas behov kommer att fortsätta även efter att WordPress 5.8 lanseras. Som en påminnelse presenterar vi här de fyra faserna som beskrivs i Gutenberg-projektet:

Gutenberg-projektets fyra faser

  1. Enklare redigering – Finns redan i WordPress och förbättras efterhand
  2. Anpassning – redigering av hela webbplatsen, blockmönster, blockkatalog, blockbaserade teman
  3. Samarbete – ett mer intuitivt sätt att gemensamt skapa innehåll
  4. Flerspråkighet – Möjlighet till flerspråkiga webbplatser byggs in i WordPress-kärnan