GNU publik licens

Licensen som programvaran WordPress publiiceras under är GPLv2 (eller senare) från Free Software Foundation. En kopia av licensen ingår i varje exemplar av WordPress, men du kan också läsa licenstexten här.

En del av licensen beskriver kraven på härledda produkter, såsom tillägg eller teman. Produkter som är härledda ur programkoden för WordPress ärver GPL -licensen. Drupal, som använder samma GPL-licens som WordPress, har en utmärkt sida om licenser för teman och moduler (som är deras benämning på tillägg).

Det finns en gråzon kring vad som anses vara härledda produkter, men vi känner starkt att tillägg och teman är härledda produkter och därmed ärver GPL-licensen. Om du inte håller med kan du överväga att använda någon plattform som inte använder GPL, t.ex. Serendipity (BSD-licens) istället.