GNU publik licens

Licensen som programvaran WordPress publiiceras under är GPLv2 (eller senare) från Free Software Foundation. En kopia av licensen ingår i varje exemplar av WordPress, men du kan också läsa licenstexten här.

En del av licensen beskriver kraven på härledda produkter, såsom tillägg eller teman. Produkter som är härledda ur programkoden för WordPress ärver GPL -licensen. Drupal, som använder samma GPL-licens som WordPress, har en utmärkt sida om licenser för teman och moduler (som är deras benämning på tillägg).

There is some legal grey area regarding what is considered a derivative work, but we feel strongly that plugins and themes are derivative work and thus inherit the GPL license. If you disagree, you might want to consider a non-GPL platform such as Serendipity (BSD license) instead.