WordPress.org

About

Etiquette

Etikett

I öppen källkodsprojektet WordPress inser vi att vår största tillgång är den gemenskap som vi främjar. Projektet som helhet, följer dessa grundläggande filosofiska principer från The Cathedral och The Bazaar.

  • Bidrag till öppen källkods-projektet WordPress är till förmån för hela WordPress-communityn, inte för enstaka företag eller personer. Alla åtgärder man vidtar som bidragsgivare ska göras med hänsyn tagen till vad som är bäst för hela communityn som helhet.
  • Att delta i öppen källkods-projektet WordPress är öppet för alla som vill delta, oavsett förmåga, färdigheter, finansiell ställning eller andra kriterier.
  • Öppen källkods-projektet WordPress är en community som drivs av frivillga. Även i de fall bidragsgivarna sponsras av företag är det arbetstid som doneras till förmån för öppen källkods-communityn som helhet.
  • Alla medlemmar i vår community kan donera sin tid och bidra till projektet i alla former, inklusive design, kod, dokumentation, community-vård osv. Mer information finns på make.wordpress.org.
  • Vår öppen källkods-community runt WordPress vårdar mångfalden. Vi försöker upprätthålla en inbjudande miljö där alla kan känna sig välkommna, genom att vi ser till att vår kommunikation inte innehåller diskriminering, uppmaningar till våld, främjande av hat eller ogästvänligt beteende.