About

Krav

För att köra WordPress rekommenderar vi att ditt webbhotell har stöd för:

Det är egentligen allt. Vi rekommenderar Apache eller Nginx som de mest robusta och funktionsrika servrarna för att köra WordPress, men alla servrar som stöder PHP och MySQL duger. Med detta sagt kan vi inte testa alla möjliga miljöer och kombinationer, men alla webbhotell på vår webbhotellslista klarar ovanstående och mer därtill utan problem.

Mer detaljerade rekommendationer om PHP-moduler finns i vår Hosting Handbook.

Om du befinner dig i en äldre miljö där du bara har tillgång till äldre versioner av PHP eller MySQL, fungerar WordPress även med PHP 5.6.20 eller senare och MySQL 5.0 eller senare, men dessa versioner underhålls inte längre officiellt kan därför utsätta din webbplats för säkerhetsproblem.

Be om det

Här är ett brev du kan skicka till ditt webbhotell. Kopiera och klistra in det!

Jag är intresserad av att använda webbprogramvaran WordPress <https://wordpress.org/> med öppen källkod och vill veta om mitt konto stödjer följande:

  • PHP 7.4 eller senare
  • MySQL 5.7 eller senare ELLER MariaDB 10.4 eller senare
  • Nginx eller Apache med modulen mod_rewrite
  • Stöd för HTTPS

Tack på förhand!

Krävs inte, men rekommenderas för högre säkerhet

Webbhotellsfunktionen är säkrare när PHP-tillämpningar, som WordPress, körs med ditt kontos användarnamn istället för serverns gemensamma standardanvändarnamn. Fråga ditt eventuella webbhotell vilka åtgärder de vidtar för att garantera säkerheten för ditt konto.