Hur kan vi utveckla och…

Hur kan vi utveckla och stärka arbetet kring den svenska översättningen av WordPress?

Under många år såg Mattias Tengblad med den äran till att det fanns en svensk version av WordPress. Men hösten 2016 orkade han inte fortsätta. Hans beskrivning av vad det innebar att sköta den svenska översättningen och varför han valde att lägga det arbetet åt sidan har han beskrivit i ett blogginlägg: http://eyesx.com/2016/11/oversattning-av-wordpress/

För att vi inte ska behöva hamna i samma situation igen, behöver vi organisera arbetet kring den svenska översättningen på ett sätt som inte blir alltför betungande för någon. Trots allt handlar det om frivilligt arbete utan ersättning, och olika personer kan bidra med olika mycket tid.

Själva översättningsarbetet sker i två steg:
1. Vem som helst kan registrera sig på wordpress.org och bidra med förslag på översättningar.
2a. Dessa förslag behöver sedan granskas (godkännas, förkastas eller rättas) av översättningsredaktörer innan de kan distributeras till WordPress-användare som använder svenska översättningar.
2b. Efter att förslag till översättningar har granskats händer det ofta att några få strängar återstår, då är det bra att översätta även dem direkt, eftersom distributionen av översättningar aktiveras endast när översättningen av ett projekt har nått 95 (teman och tillägg) eller 100 procent (för WordPress egna filer). När en behörig (och inloggad) redaktör gör översättningar godkänns de automatiskt direkt.
Här är några av de övergripande funktionerna som huvudsakligen vilar på GTE (Huvudredaktörer för översättning/General Translation Editor):
• Underhålla ordlistan (glossary) https://translate.wordpress.org/locale/sv/default/glossary
• Underhålla våra stilanvisningar
• Fungera som stöd och bollplank för övriga översättare till svenska
• Hjälpa nya översättare att komma igång och snabbt börja bidra med översättningar av god kvalitet
• Rekrytera översättare till PTE-rollen (översättningsredaktörer för enstaka projekt, d.v.s. tillägg och teman/Project Translation Editor)
• Följa upp begäran från tilläggs- och temaförfattare att utnämna vissa personer till PTE
• Hålla kontakt med det världsomslutande samfundet av WordPress-översättare (framför allt slack-möten på onsdagar)
• Rekrytera lämpliga personer till GTE-rollen
• Samordning vid översättningsevenemang (t.ex. internationell översättningsdag som planeras till hösten 2017)
• Samt, förstås, fungera som ”vanlig översättningsredaktör”.
För att GTE-funktionerna ska fungera smidigt bör vi ha minst 3–4 GTE:er för svenska, men helst några fler.

GTE-uppgifterna bör i viss mån kunna delas mellan flera personer. Med tanke på olika personers läggning, intresse och tillgång på tid bör vi kunna formulera olika ansvarsområden (som givetvis kan överlappa varandra). Man kan också tänka sig att olika personer turas om på vissa områden, kanske så att en person har ett visst ansvar (statistikinsamlande, följa upp nya översättningar och/eller att hålla kontakten med den internationella gruppen polyglots o.s.v.)

Vilka målsättningar vill vi i längden ha för vårt översättningsarbete? Några möjliga punkter:
• När nya versioner av WordPress kärna släpps ska de redan på lanseringsdagen vara fullt översatta
• De 100 populäraste temana och tilläggen finns översatta till svenska och översättningarna underhålls (se http://wp-info.org/plugin-top120/?lang=Swedish och http://wp-info.org/theme-top120/?lang=Swedish
• Vi håller efter väntande översättningar så att vi aldrig har mer än 1000 väntande strängar under någon längre tid
• När någon person självmant börjar bidra med översättningar är vi med och stöttar och ger råd, för att dessa personer ska kunna bidra med god kvalitet och snabbt kunna upphöjas till PTE

Det totala antalet strängar som väntar på validering är f.n. 27610. (https://translate.wordpress.org/stats hämtad 20170504 kl 12:41)

Vilka mål vill vi ha för den svenska versionen av WordPress? Hur högt kan vi lägga ribban och ändå känna att arbetet inte blir för betungande för oss?

Verktyg som vi har till vårt förfogande, vi bör diskutera hur vi kan och vill använda dem:
• Glotpress, miljön där vi hanterar våra översättningar
• Eventuella off-lineverktyg för översättning, t.ex. skulle detta kunna användas för att bygga upp ett översättningsminne, något som bör kunna snabba upp översättning fr.a. av teman
• Glossary, vår ordbok
• Stilanvisningar (egentligen från wordpress.com, kan behöva ses över och behöver publiceras på lättåtkomligt ställe)
• Slack
• sv.wordpress.org med blogg och forum
• https://sv.wordpress.org/team/ en resurs för samordning inom vårt team

Jag tänker mig ett första möte kring dessa frågor i den svenska slack-kanalen, någon gång under maj månad. Återkommer med datum.

Kommentera gärna härunder, eller tjoa till i kanalen translations på den svenska slack-kanalen. (Om du inte är med där ännu, bjud in dig själv via https://wpsv.se/wpsv-slack/

Vänliga hälsningar,
Tor-Björn Fjellner