Meddelande till @nettanspettan Hej, Tack…

Meddelande till @nettanspettan

Hej,
Tack för dina bidrag till den svenska översättningen av customer-reviews-woocommerce.

Du ställde en fråga via funktionen för kommentar av enstaka översättning om varför en sträng inte godtagits.

Via den här länken hittar du alla strängar från dig i projektet och som fått avslag, i första hand av @elbogen Fredrik: https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/customer-reviews-woocommerce/stable/sv/default/?filters%5Bterm%5D=&filters%5Bterm_scope%5D=scope_any&filters%5Bstatus%5D=rejected&filters%5Buser_login%5D=nettanspettan&filter=Apply+Filters&sort%5Bby%5D=original_date_added&sort%5Bhow%5D=desc

Om du läser https://wpsv.se/engagera-dig/stilguide-for-oversattningar/ hittar du nog svaren på de flesta. Men här är några anledningar till avslag:

  • Originalet slutar på punkt, men översättningen gör inte det. (och omvänt)
  • Om originalet slutar på tre punkter (…) vill vi helst ha mellanslag följt av horisontell ellips. Skrivs med Alt+0133 på PC.
  • Om originalet börjar med ”*” (typ obs/obligatoriskt/lista) så ska översättningen följa det.

m.m.

Vi är ett litet team. Fredrik kollar tusentals strängar i veckan för att kön inte ska växa. Ibland blir det fel.

Du får mycket gärna gå med i den svenska WordPress-Slacken. Du bör kunna bjuda in dig själva via https://wpsv.se/wpsv-slack/

Och om vi får fart på kommunikationen mellan oss så gör vi dig snart till översättningsredaktör för detta tillägg, så behöver du inte vänta på Fredrik varje gång 🙂